ตารางผลการแข่งขัน
ประเภทกีฬา
กรีฑา
3
6
3
กอล์ฟ
5
2
2
เทเบิลเทนนิส
6
1
3
เทนนิส
3
แบดมินตัน
4
2
3
ฟุตซอล
1
ฟุตบอล
1
ว่ายน้ำ
10
10
6
หมากกระดาน
1
1
ลีลาศ
1
1
1
เปตอง
3
1
4
แฮนด์บอล
1
รวม
32
27
26

 

 
 
เด็กหญิงโสภิฒชา ธรรมสโรช
กีฬากรีฑา

 
เด็กหญิงณัฐพิมล กมลสิทธิชัย
กีฬาแบดมินตัน

 
เด็กชายภูมิสิษฐ์ ศิริโชติวณิชย์
กีฬาแบดมินตัน

 
เด็กหญิงณัช ศุภวัฒนกุล
กีฬาเทเบิลเทนนิส

 
เด็กชายฐีรเมธด์ ศาสตระรุจิ
กีฬาเทเบิลเทนนิส

 
เด็กชายอธิศกิตติ์ เปี่ยมกุลวนิช
กีฬาเปตอง

 
เด็กหญิงพิมพ์นาถ ชุลีคร
กีฬาว่ายน้ำ

 
เด็กชายสาธิน วงศ์เทียนชัย
กีฬาว่ายน้ำ

:ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี "อินทนิลเกมส์" ครั้งที 42 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2560    การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์" ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2560
       
    พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42
"อินทนิลเกมส์"
       
    การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์" ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2560
       
    การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์" ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2560
       
    การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์" ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2560
       
    การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์" ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2560
       
    การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์" ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2560
       
    การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์" ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2560
       
    การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์" ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2560
       
    พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42
"อินทนิลเกมส์"
       
       
   
   
   
   
คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าเยี่ยมที่พักนักกีฬาและมอบของที่ระลึก
     
 
ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ ส่งตัวแทนจากจากโรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เข้าเยี่ยมที่พักนักกีฬา
และมอบของที่ระลึก
     
 
อาจารย์ปัทมาศ ทองไสว จากโรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เข้าเยี่ยมที่พักนักกีฬา
และมอบของที่ระลึก
     
 
ตัวแทนผู้อำนวยการ จากโรงเรียนสาธิตมศว ปทุมวัน
เข้าเยี่ยมที่พักนักกีฬา และมอบของที่ระลึก
     
 
รศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา และคณะผู้บริหาร จากสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมศว องครักษ์
เข้าเยี่ยมที่พักนักกีฬา และมอบของที่ระลึก