โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
 
  กิจกรรมเทศน์มหาชาติ
7 กันยายน 2560
 
  กิจกรรมเสรืมสร้างทัศนคติ
เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ โดย
วิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น
5 กันยายน 2560
             
  นักเรียนชั้นเด็กเล็ก
ทัศนศึกษา ณ บ้านครูธานี
จังหวัดประทุมธานี
1 กันยายน 2560

 
  กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเพื่อน
ณ รร.เทศบาลมหาชัย
(อนุกูลราษฎร์)
30 สิงหาคม 2560
             
  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
24 สิงหาคม 2560
 
 

กิจกรรมพบเพื่อนชานเมือง
ณ รร.วัดหนองโนใต้
จ.สระบุรี
23 สิงหาคม 2560

             
       
 

นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การแข่งขัน 4 th SISB&Bkk Gymnastic Competition 2017

 
 

นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันภาษาอังกฤษ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 18 PAMA Thailand

             
  นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 18 PAMA Thailand

 
  ด.ญ.พราวพิมล
บุญส่งประเสริญ ป.2/6
ได้รางวัลเหรียญทองแดง
จากการแข่งขันสมาร์ท
เบรน จินตคณิตชิงแชมป์
ประเทศไทยและนานาชาติ
             
  นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันคณิตศาสตร์
และคณิตคิดเร็ว 2017
โดยสมาคมลูกคิดและล
คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)
 
  นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันแบรนด์
ซูโดกุควันคัพ 2017
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า เวสต์เกต
             
       
 

ตัวแทนโรงเรียน
เข้าร่วมงานวันสถาปนา
คณะวิทยาศาสตร์
ครบรอบ 63 ปี
22 สิงหาคม 2560

 
 

ตัวแทนโรงเรียน
เข้าร่วมงานวันสถาปนา
คณะสังคมศาสตร์
ครบรอบ 42 ปี
22 สิงหาคม 2560

             
 

งานเลี้ยงอำลาคณะครู
และนักเรียน
จากโรงเรียนประถม
นิชิอุระ คิตะ ประเทศญี่ปุ่น
18 สิงหาคม 2560

 
  คณาจารย์จากโรงเรียน
สาธิตกรุงเทพธนบุรี
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
17 สิงหาคม 2560
             
  พิธีต้อนรับคณะครู
และนักเรียน
จากโรงเรียนประถม
นิชิอุระ คิตะ ประเทศญี่ปุ่น
8 สิงหาคม 2560
 
  ถวายพระพรเนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27 กรกฎาคม 2560
             
       
 ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
 
satitprasarnmitschool@yahoo.com
satitprasarnmitschool@hotmail.com

Tel.0-2662-3180-87
0-2662-1442-43
Fax. 0-2259-4517