โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
  นักเรียนชั้น ป.6
ทำกิจกรรมจิตอาสา
ณ รร.บ้านดงวิทยาคาร
และ รร.วัดท่าด่าน
22 กุมภาพันธ์ 2559
 
  การประกวดคัดลายมือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
15 กุมภาพันธ์ 2560
             
  กิจกรรม 5ส.
14 กุมภาพันธ์ 2560
 
  การประชุมสภานักเรียน
9 กุมภาพันธ์ 2560
             
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทำพิธีมอบบัตร-
ประจำตัวสารวัตรนักเรียน
6 กุมภาพันธ์ 2560
 
 

กลุ่มประธานนักเรียน
มอบของขวัญปีใหม่
ให้กับโรงเรียน
27 มกราคม 2560

             
       
  นักรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันรายการ
อัลปาก้าแชมเปี้ยนชิพ
ครั้งที่ 6
 
  นักรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันโครงการ
TEDETประจำปี 2559
             
  นักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันเอแม็ท สตั้ดดี้
พลัส เกมเยาวชนนานาชาติ
ครั้งที่ 28
 
  นักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันวิทยาศาสตร์
โอลิมปิค 2016
(Asmo Thailand)
             
  นักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันเอแม็ท
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
อินวิเทชั่น ปีการศึกษา 2559
 
  นักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันเทนนิส 
             
       
  กิจกรรมออกกำลังกาย
ตามนโยบายรัฐบาล

15 กุมภาพันธ์ 2560

 
 

การฝึกซ้อมดับเพลิง
และอพยพหนีไฟ
14 กุมภาพันธ์ 2560

             
 

นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้
นาฏศิลป์ไทย
10 กุมภาพันธ์ 2560

 
  งานพยาบาลตรวจ
วัดไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ A
(H1N1) 6 กุมภาพันธ์ 2560
             
  คณาจารย์โรงเรียนสาธิต
กรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยมชม
การจัดการเรียนการสอน
 
  พิธีสตมวาร 100 วัน
ในหลวงรัชกาลที่ 9
             
       
 ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
 
satitprasarnmitschool@yahoo.com
satitprasarnmitschool@hotmail.com

Tel.0-2662-3180-87
0-2662-1442-43
Fax. 0-2259-4517