โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
 
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11 สิงหาคม 2560
 
  พิธีมอบเกียรติบัตร
เนื่องในวันสุนทรภู่ และ
วันภาษาไทยแห่งชาติ
10 สิงหาคม 2560
             
  กิจกรรมรักษ์โลก
ของนักเรียนชั้นเด็กเล็ก
4 สิงหาคม 2560

 
  กิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ
27 กรกฎาคม 2560
             
  กิจกรรม 5 ส.
19 กรกฎาคม 2560
 
 

ตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
17 กรกฎาคม 2560

             
       
  ด.ญ.ไอรัก ฟูกูฮาระ
ได้รับวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
จากการแข่งขัน
หมากล้อมโดยสมาคม
หมากล้อมแห่งประเทศไทย

 
  ด.ญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย
ได้รับวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 3
จากการแข่งขัน
หมากล้อมโดยสมาคม
หมากล้อมแห่งประเทศไทย

             
  ด.ช.ณิกษ์ หวังวิไล
ได้รับรางวัลรองชนะเสิศ
อันดับที่ 1 จากการแข่งขัน
Balance Bike

 
  นักเรียนได้รับรางวัล
จากการแข่งขันกีฬา
เทเบิลเทนนิส
             
  ด.ช.ภุชงค์ มาลัยธรรม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันหมากรุกสากล
 
  ด.ญ.กัลยกร ชลิตพรรณ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลง
โดยสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
             
       
 

พิธีต้อนรับอาจารย์ และ
นักเรียน จาก รร.ประถม
นิชิอุระ คิตะ ประเทศญี่ปุ่น
8 สิงหาคม 2560

 
 

ถวายพระพรเนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27 กรกฎาคม 2560

             
 

คณะบุคลากรจาก
ร.ร.อัสสัมชัญ ธนบุรี
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
26 กรกฎาคม 2560

 
  คณะเทศมนตรีเมือง
KITAKYUSYU
ประเทศญี่ปุ่น
เข้าศึกษาดูงาน
4 กรกฎาคม 2560
             
  คณาจารย์จาก HAKUBA
HIGH SCHOOL
ประเทศญี่ปุ่น
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
26 มิถุนายน 2560
 
  กิจกรรมวันคล้าย
วันสถาปนาโรงเรียน
ครบรอบ 61 ปี
23 มิถุนายน 2560
             
       
 ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
 
satitprasarnmitschool@yahoo.com
satitprasarnmitschool@hotmail.com

Tel.0-2662-3180-87
0-2662-1442-43
Fax. 0-2259-4517