เด็กเก่งวันนี้ย้อนหลัง
Hall of Fameด.ญ.ริฌา เตชะโชติวัฒนะ ระดับชั้นเด็กเล็ก 2

ด.ญ.ริฌา เตชะโชติวัฒนะ ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.พศิน จิรวัฒน์โพธิ์แสง ระดับชั้นป.6/8

ด.ช.พศิน จิรวัฒน์โพธิ์แสง ระดับชั้นป.6/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ asmopss thailand 2023

See more >

ด.ญ.สิรภัทร เลาหวรินทร์บุณย์ ระดับชั้นป.6/6

ด.ญ.สิรภัทร เลาหวรินทร์บุณย์ ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ Web Junior No Rank ครั้งที่ 5 (Badminton Tournament 2023)

See more >

ด.ช.วาวิน วิชญวิเชียร ระดับชั้นป.6/3

ด.ช.วาวิน วิชญวิเชียร ระดับชั้นป.6/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้นป.6/1

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้นป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ THE MALL LIFESTORE CUP ครั้งที่ 32

See more >

ด.ญ.พิชยภา ตันฑวิเชียร ระดับชั้นป.5/9

ด.ญ.พิชยภา ตันฑวิเชียร ระดับชั้นป.5/9 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.เพลินทิพย์ ลิ่มพงศธร ระดับชั้นป.4/8

ด.ญ.เพลินทิพย์ ลิ่มพงศธร ระดับชั้นป.4/8 ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 53 (The 53rd International Children’s Art Exhibition)

See more >

ด.ญ.ธรณสร รติวานิชย์ ระดับชั้นป.4/8

ด.ญ.ธรณสร รติวานิชย์ ระดับชั้นป.4/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน 2 รายการ

See more >

ด.ญ.วิณสิณา วิคตอเรีย ฟง ระดับชั้นป.4/7

ด.ญ.วิณสิณา วิคตอเรีย ฟง ระดับชั้นป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO ภาษาอังกฤษ 2022

See more >

ด.ญ.ณิชมน เลิศภาวศุทธิ ระดับชั้นป.4/5

ด.ญ.ณิชมน เลิศภาวศุทธิ ระดับชั้นป.4/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้นป.4/3

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้นป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน 1 รายการ และการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ช.ณัฏฐภพ เลิศวไลพงศ์ ระดับชั้นป.4/2

ด.ช.ณัฏฐภพ เลิศวไลพงศ์ ระดับชั้นป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านดนตรี 1 รายการ และการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ปพิชชญา สงเคราะห์ ระดับชั้นป.4/2

ด.ญ.ปพิชชญา สงเคราะห์ ระดับชั้นป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮ็อกกี้ไอซ์นำ้แข็ง รายการ 3ON3 Magical Game

See more >

ด.ญ.จีระนันท์ จารุทัศนีย์ ระดับชั้นป.4/2

ด.ญ.จีระนันท์ จารุทัศนีย์ ระดับชั้นป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแบดมินตัน Relax Sand Haus League (No Rank) 2023

See more >

ด.ช.สิภาศิษฏ์ คงโสภณสิทธิ์ ระดับชั้นป.4/1

ด.ช.สิภาศิษฏ์ คงโสภณสิทธิ์ ระดับชั้นป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 5 รายการ

See more >

ด.ญ.พิมพ์พัดชา วรรธนกรินธ์ ระดับชั้นป.3/5

ด.ญ.พิมพ์พัดชา วรรธนกรินธ์ ระดับชั้นป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน 1 รายการ และการแข่งขันด้านวิชาการ 1 รายการ

See more >

ด.ญ.ปาณฎา ศรีอ่อน ระดับชั้นป.3/8

ด.ญ.ปาณฎา ศรีอ่อน ระดับชั้นป.3/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน 4 รายการ และการแข่งขันด้านวิชาการ 1 รายการ

See more >

ด.ช.ธาม รัตนสกุลดิลก ระดับชั้นป.3/5

ด.ช.ธาม รัตนสกุลดิลก ระดับชั้นป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ศรัณย์พัทธ์ ลีละวัฒนากูล ระดับชั้นป.2/6

ด.ญ.ศรัณย์พัทธ์ ลีละวัฒนากูล ระดับชั้นป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการสิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023

See more >

ด.ช.นันทกร สิริบำรุงเมือง ระดับชั้นป.1/7

ด.ช.นันทกร สิริบำรุงเมือง ระดับชั้นป.1/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทควันโด้ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.เพลงไพเราะ วิสุทธิวัฒน์ ระดับชั้นป.1/7

ด.ญ.เพลงไพเราะ วิสุทธิวัฒน์ ระดับชั้นป.1/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน GAD Thailand Championship 2023

See more >

ด.ญ.พิชญ์สินี จิรมงคงโรจน์ ระดับชั้นป.1/7

ด.ญ.พิชญ์สินี จิรมงคงโรจน์ ระดับชั้นป.1/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน รายการ Thailand Challenge Cup Dance Competition

See more >

ด.ช.ชัยค์ภานา วัลยะเพ็ชร์ ระดับชั้นเด็กเล็ก 7

ด.ช.ชัยค์ภานา วัลยะเพ็ชร์ ระดับชั้นเด็กเล็ก 7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทควันโด้ 2 รายการ

See more >

ด.ช.กฤษณพัฒน์ เลิศทรัพย์ถาวร ระดับชั้น ป.2/4

ด.ช.กฤษณพัฒน์ เลิศทรัพย์ถาวร ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 2 รายการ

See more >

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.5/2

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ธัญณิชา เอกเวชวิท ป.5/4
ด.ญ.พิมพ์วรัตม์ เพ็งชัย ป.5/7

ด.ญ.ธัญณิชา เอกเวชวิท ป.5/4 และด.ญ.พิมพ์วรัตม์ เพ็งชัย ป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 2 รายการ

See more >

ด.ญ.นัทธ์หทัย เชาวลิต ป.5/5
ด.ญ.ทักษพร ปทีปนำพาผล ป.5/2

ด.ญ.นัทธ์หทัย เชาวลิต ป.5/5 และด.ญ.ทักษพร ปทีปนำพาผล ป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 2 รายการ

See more >

ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ระดับชั้น ป.6/6

ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลจากรายการ Teset โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ​ระดับประเทศ ครั้งที่4 (4th TESET -​ Thailand English Skills Evaluation Test 2023)

See more >

ด.ช.ธนิก ลีภัทรวรกุล ระดับชั้น ป.6/6

ด.ช.ธนิก ลีภัทรวรกุล ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 5 รายการ

See more >

ด.ช.ปัณณวิชญ์ ธนามี ระดับชั้น ป.4/3

ด.ช.ปัณณวิชญ์ ธนามี ระดับชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลจากรายการ SISB-JJGA Golf Trophy 2023

See more >

ด.ช.ณภัทร นิตยพิบูลย์ ระดับชั้น ป.4/3

ด.ช.ณภัทร นิตยพิบูลย์ ระดับชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลจากรายการ Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary & Secondary Schools

See more >

ด.ญ.พิชญาภัค ถ้ำสุวรรณ ระดับชั้น ป.4/1

ด.ญ.พิชญาภัค ถ้ำสุวรรณ ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.3/7

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟรายการ GAD Thailand Championship 2023

See more >

ด.ช.ธรณัส ไพรัชพร ระดับชั้น ป.3/6

ด.ช.ธรณัส ไพรัชพร ระดับชั้น ป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ณัฐธญานัน วงษ์สุวรรณ ระดับชั้น ป.3/5

ด.ญ.ณัฐธญานัน วงษ์สุวรรณ ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 1 รายการ และด้านดนตรี 1 รายการ

See more >

ด.ญ.พัทธนันท์ ขนิษฐานันท์ ระดับชั้น ป.3/4

ด.ญ.พัทธนันท์ ขนิษฐานันท์ ระดับชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันขี่ม้า สนาม Trot Around Horse Show 2023

See more >

ด.ญ.ฟีน่า สันติธรารักษ์ ระดับชั้น ป.3/3

ด.ญ.ฟีน่า สันติธรารักษ์ ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.เขมจิรัสย์ สาตนันทปรีดา ระดับชั้น ป.3/2

ด.ญ.เขมจิรัสย์ สาตนันทปรีดา ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 2 รายการ และด้านอื่นๆ 1 รายการ

See more >

ด.ญ.กวินธิดา นาดี ระดับชั้น ป.3/2

ด.ญ.กวินธิดา นาดี ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ศิลป์รสา กาลัญญ ระดับชั้น ป.3/1

ด.ญ.ศิลป์รสา กาลัญญ ระดับชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.พิมบงกช ภิมาล ระดับชั้น ป.2/7

ด.ญ.พิมบงกช ภิมาล ระดับชั้น ป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้น ป.2/6

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก 2 รายการ

See more >

การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (DPE Swimming Championship)

ทีมนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (DPE Swimming Championship)

See more >

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ 10th Kanlayanimit Swimming Championship

ทีมนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ 10th Kanlayanimit Swimming Championship

See more >

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ Ns Swimming Championship 2023 ครั้งที่ 4

ทีมนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ Ns Swimming Championship 2023 ครั้งที่ 4

See more >

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ SWIM TO DEVELOPSKILL 2023

ทีมนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ SWIM TO DEVELOPSKILL 2023

See more >

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ ราชนาวี SWIMMING

ทีมนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ ราชนาวี SWIMMING

See more >

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ Nakhonpathom Swimming Cup#2

ทีมนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ Nakhonpathom Swimming Cup#2

See more >

การแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 20

ทีมนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 20

See more >

ด.ช.ธนิก ลีภัทรวรกุล ป.6/6
ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ป.5/4

ด.ช.ธนิก ลีภัทรวรกุล ป.6/6 และด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ป.5/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 20

See more >

ด.ญ.พริมา ดุลยบัณฑิต ระดับชั้น ป.2/2

ด.ญ.พริมา ดุลยบัณฑิต ระดับชั้น ป.2/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ และด้านดนตรี 2 รายการ

See more >

ด.ช.ปวิณ สารรัตน์ ระดับชั้น ป.2/1

ด.ช.ปวิณ สารรัตน์ ระดับชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ และด้านกีฬา 1 รายการ

See more >

ด.ช.เพชรกะรัต เขียวหวาน ระดับชั้น ป.6/4

ด.ช.เพชรกะรัต เขียวหวาน ระดับชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ณัฐปภัสร์ จุลวัฒนพงษ์ ป.3/3
ด.ญ.แพรพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ป.2/6
ด.ญ.กวินทิพย์ เชื้อช่าง ป.3/3

ด.ญ.ณัฐปภัสร์ จุลวัฒนพงษ์ ป.3/3 ด.ญ.แพรพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ป.2/6 และด.ญ.กวินทิพย์ เชื้อช่าง ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ ราชนาวี SWIMMING

See more >

ด.ช.แทนคุณ พึ่งสถิตย์ ป.4/6
ด.ช.ภัทร ภิรมนย์การ ป.4/4
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ จุลวัฒนพงษ์ ป.3/3

ด.ช.แทนคุณ พึ่งสถิตย์ ป.4/6 ด.ช.ภัทร ภิรมนย์การ ป.4/4 และด.ญ.ณัฐปภัสร์ จุลวัฒนพงษ์ ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ ราชนาวี SWIMMING

See more >

ด.ช.อภิวิชญ์ อวยสุขนิธิพร ป.3/7
ด.ช.กิตติภพ จักกะพาก ป.1/1
ด.ช.พัฒนดิฐ ศรีสวัสดิ์สกุล ป.2/8

ด.ช.อภิวิชญ์ อวยสุขนิธิพร ป.3/7 ด.ช.กิตติภพ จักกะพาก ป.1/1 และด.ช.พัฒนดิฐ ศรีสวัสดิ์สกุล ป.2/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 20

See more >

ด.ช.อภิวิชญ์ อวยสุขนิธิพร ป.3/7
ด.ช.ปธานิน เพ็ญพน ป.1/2
ด.ช.พัฒนดิฐ ศรีสวัสดิ์สกุล ป.2/8

ด.ช.อภิวิชญ์ อวยสุขนิธิพร ป.3/7 ด.ช.ปธานิน เพ็ญพน ป.1/2 และด.ช.พัฒนดิฐ ศรีสวัสดิ์สกุล ป.2/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 20

See more >

ด.ช.จิรัฎฐ์ โชติอุดมรัศมิ์ ป.4/6
ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ ป.4/4
ด.ช.กันตพล ธนาพรพูนพงษ์ ป.3/3
ด.ช.ธัชภาส แก้วปลั่ง ป.5/8

ด.ช.จิรัฎฐ์ โชติอุดมรัศมิ์ ป.4/6 ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ ป.4/4 ด.ช.กันตพล ธนาพรพูนพงษ์ ป.3/3 และด.ช.ธัชภาส แก้วปลั่ง ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 20

See more >

ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล ป.5/9
ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ป.5/7

ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล ป.5/9 และ ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 20

See more >

ด.ญ.ญดา เผือกนาโพธ์ ป.2/4
ด.ญ.ฐิติรัตน์ วิศวปัทมวรรณ ป.1/4
ด.ญ.รวิภา ตรึงตราจิตกุล Year3A

ด.ญ.ญดา เผือกนาโพธ์ ป.2/4 ด.ญ.ฐิติรัตน์ วิศวปัทมวรรณ ป.1/4 และด.ญ.รวิภา ตรึงตราจิตกุล Year3A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 20

See more >

ด.ญ.เมธาพร คงเจริญ ป.2/3
ด.ญ.ฐิติรัตน์ วิศวปัทมวรรณ ป.1/4
ด.ญ.รวิภา ตรึงตราจิตกุล Year3A

ด.ญ.เมธาพร คงเจริญ ป.2/3 ด.ญ.ฐิติรัตน์ วิศวปัทมวรรณ ป.1/4 และด.ญ.รวิภา ตรึงตราจิตกุล Year3A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 20

See more >

ด.ญ.พิชฎา ยังหอม ป.5/8
ด.ญ.ธนานุช ภู่ธนา ป.4/9
ด.ญ.พรรณ์วรท วุฒิกุล Year4A

ด.ญ.พิชฎา ยังหอม ป.5/8 ด.ญ.ธนานุช ภู่ธนา ป.4/9 และด.ญ.พรรณ์วรท วุฒิกุล Year4A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 20

See more >

ด.ญ.เมลิลน์ตา โชติอุดมรัศมิ์ ป.5/2
ด.ญ.ชนิดาภา วัฒนจัง ป.4/5

ด.ญ.เมลิลน์ตา โชติอุดมรัศมิ์ ป.5/2 และ ด.ญ.ชนิดาภา วัฒนจัง ป.4/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 20

See more >

ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล ระดับชั้น ป.5/9

ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล ระดับชั้น ป.5/9 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 20

See more >

ด.ญ.ณัฏฐาณิศา เสมาทอง ระดับชั้น ป.5/7

ด.ญ.ณัฏฐาณิศา เสมาทอง ระดับชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน กอล์ฟ รายการ JGTC ของช่องPPTV

See more >

ด.ญ.อิสรีย์ วงศ์กาญจนา ระดับชั้น ป.4/4

ด.ญ.อิสรีย์ วงศ์กาญจนา ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 7 รายการ และด้านกีฬา 3 รายการ

See more >

ด.ญ.วิณัฐวศา ตันอารีย์ ระดับชั้น ป.3/5

ด.ญ.วิณัฐวศา ตันอารีย์ ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Music Learning Fest ครั้งที่ 9 (2023) เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 9

See more >

ด.ญ.วิรัลพัชร ตันอารีย์ ระดับชั้น ป.3/2

ด.ญ.วิรัลพัชร ตันอารีย์ ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Music Learning Fest ครั้งที่ 9 (2023) เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 9

See more >

ทีมนักกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียน

ทีมนักกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ญาณิศา จิตถนอม ระดับชั้น ป.6/6

ด.ญ.ญาณิศา จิตถนอม ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย PAMA THAILAND

See more >

ด.ช.ธนธรรม กุลกำม์ธร ระดับชั้น ป.6/6

ด.ช.ธนธรรม กุลกำม์ธร ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “วอเตอร์เจ็ตโปรทัวร์ 2023"

See more >

ด.ญ.รดาศา ยิ่งวิริยะประพันธ์ ระดับชั้น ป.6/3

ด.ญ.รดาศา ยิ่งวิริยะประพันธ์ ระดับชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลจากรายการมิงเกิ้ลเมอบล์เอแมท ชาเลนจ์ ประจำปี 2566

See more >

ด.ช.ปณิธิ สุขศิริวงษ์ ระดับชั้น ป.5/6

ด.ช.ปณิธิ สุขศิริวงษ์ ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.สุพิชญา ศรีอรุณรัศมี ระดับชั้น ป.5/7

ด.ญ.สุพิชญา ศรีอรุณรัศมี ระดับชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันอยุธยาเทควันโด้ โอเพ่น แชมป์เปี้ยนชิพ 2023 ครั้งที่ 17

See more >

ด.ช.ก้องภูมิ สงเคราะห์ ระดับชั้น ป.5/3

ด.ช.ก้องภูมิ สงเคราะห์ ระดับชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านกีฬา 3 รายการ

See more >

ด.ญ.พราวพิชยา วรางฤทธิ์ ระดับชั้น ป.4/7

ด.ญ.พราวพิชยา วรางฤทธิ์ ระดับชั้น ป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ KGL Contest English Olympiad 2023

See more >

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้น ป.4/3

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลจากแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ปาณดา ศรีอ่อน ระดับชั้น ป.3/8

ด.ญ.ปาณดา ศรีอ่อน ระดับชั้น ป.3/8 ได้รับรางวัลจากแข่งขัน 5 รายการ

See more >

ด.ช.ธัญธรณ์ นิตยาภรณ์ ระดับชั้น ป.3/4

ด.ช.ธัญธรณ์ นิตยาภรณ์ ระดับชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลจากแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ เตรียมทหาร แชมป์เปียนชิพ ครั้งที่ 20

See more >

ด.ช.ณัฏฐากร เฉลิมทิวากร ระดับชั้น ป.3/4

ด.ช.ณัฏฐากร เฉลิมทิวากร ระดับชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย PAMA THAILAND

See more >

ด.ช.นนทภัสร์ รัตนเรืองศักดิ์ ระดับชั้น ป.3/2

ด.ช.นนทภัสร์ รัตนเรืองศักดิ์ ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.วรินทร์ลดา นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.2/8

ด.ญ.วรินทร์ลดา นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.2/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก 3 รายการ

See more >

ด.ญ.อัญญา เตชะโชติวัฒนะ ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.อัญญา เตชะโชติวัฒนะ ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ญดา เผือกนาโพธิ์ ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.ญดา เผือกนาโพธิ์ ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566

See more >

ด.ช.ปีย์ศิริ ศิริคุปต์ ระดับชั้น ป.2/3

ด.ช.ปีย์ศิริ ศิริคุปต์ ระดับชั้น ป.2/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 3 รายการ

See more >

ด.ช.ธนบดี คูรัตน์ ระดับชั้น ป.1/2

ด.ช.ธนบดี คูรัตน์ ระดับชั้น ป.1/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย (PAMA THAILAND) ครั้งที่ 23

See more >

ด.ญ.อนันตญา เทพอารีย์ ระดับชั้น ป.1/1

ด.ญ.อนันตญา เทพอารีย์ ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย (PAMA THAILAND) ครั้งที่ 23

See more >

ด.ช.ธนพนธ์ ทรัพย์เย็น ป.6/7
ด.ช.จิรภาส เย็นใจชน ป.5/8
ด.ญ.ภีรนีย์ สุดเพาะ ป.4/4

ด.ช.ธนพนธ์ ทรัพย์เย็น ป.6/7
ด.ช.จิรภาส เย็นใจชน ป.5/8
ด.ญ.ภีรนีย์ สุดเพาะ ป.4/4
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กรมพลศึกษา ปีการศึกษา 2566

See more >

ด.ญ.พัทธ์​ธีรา​ ศุภกิจ​อุดมการณ์ Year4B
ด.ญ.นันณภัชสรณ์ ตังทิวะนนท์ ป.4/6
ด.ญ.​มิณธาญา​ ธรรม​กุล ป.2/1

ด.ญ.พัทธ์​ธีรา​ ศุภกิจ​อุดมการณ์ Year4B
ด.ญ.นันณภัชสรณ์ ตังทิวะนนท์ ป.4/6
ด.ญ.​มิณธาญา​ ธรรม​กุล ป.2/1
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กรมพลศึกษา ปีการศึกษา 2566

See more >

ด.ญ.ธรณสร รติวาณิชย์ ป.4/8
ด.ญ. ภิญญ์ธนัตดา องค์วงศ์สกุล ป.5/9

ด.ญ.ธรณสร รติวาณิชย์ ป.4/8
ด.ญ. ภิญญ์ธนัตดา องค์วงศ์สกุล ป.5/9
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กรมพลศึกษา ปีการศึกษา 2566

See more >

ด.ญ.ณัฏฐ์ศรัณ จริงจิตร ป.5/2
ด.ช.ธนภัทร เศรษฐปราโมทย์ ป.5/2

ด.ญ.ณัฏฐ์ศรัณ จริงจิตร ป.5/2
ด.ช.ธนภัทร เศรษฐปราโมทย์ ป.5/2
ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาลีลาศ 2 รายการ

See more >

ด.ช.จิณณ์ หมั้นทรัพย์ ระดับชั้น ป.5/3

ด.ช.จิณณ์ หมั้นทรัพย์ ระดับชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา

See more >

ด.ช.ณบุญ นุชน้อมบุญ ระดับชั้น ป.4/8

ด.ช.ณบุญ นุชน้อมบุญ ระดับชั้น ป.4/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทควันโด 3 รายการ

See more >

ด.ญ.เพลินทิพย์ ลิ่มพงศธร ระดับชั้น ป.4/8

ด.ญ.เพลินทิพย์ ลิ่มพงศธร ระดับชั้น ป.4/8 ได้รับรางวัลจากการประกวด NSM Junior Science Influencers 2023 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์

See more >

ด.ช.พิชญ์ งามเจริญสุขพร ระดับชั้น ป.4/6

ด.ช.พิชญ์ งามเจริญสุขพร ระดับชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ

See more >

ด.ช.ณภัทร นิตยพิบูลย์ ระดับชั้น ป.4/3

ด.ช.ณภัทร นิตยพิบูลย์ ระดับชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลจากการการสอบแข่งขันการแก้ปัญหา วิทยาศาสตร์ ครั้งที่2 (LPMC)

See more >

ด.ญ.จีระนันท์ จารุทัศนีย์ ระดับชั้น ป.4/2

ด.ญ.จีระนันท์ จารุทัศนีย์ ระดับชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2 รายการ

See more >

ด.ญ.พิมพ์พัดชา วรรธนกรินธ์ ระดับชั้น ป.3/8

ด.ญ.พิมพ์พัดชา วรรธนกรินธ์ ระดับชั้น ป.3/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม 2023 Championship

See more >

ด.ญ.ณาระ กุรุพินท์ศิริ ระดับชั้น ป.3/6

ด.ญ.ณาระ กุรุพินท์ศิริ ระดับชั้น ป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทย 2023)

See more >

ด.ญ.มรรษมณฐ ศรีวิไลทนต์ ระดับชั้น ป.3/1

ด.ญ.มรรษมณฐ ศรีวิไลทนต์ ระดับชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Skate Asia 2023

See more >

ด.ญ.โมนา อวยพรกชกร ระดับชั้น ป.3/1

ด.ญ.โมนา อวยพรกชกร ระดับชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 23/2566

See more >

ด.ญ.ศรัณย์พัทธ์ ลีละวัฒนากูล ระดับชั้น ป.2/6

ด.ญ.ศรัณย์พัทธ์ ลีละวัฒนากูล ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.พิมพ์ญาดา จันทรมาลัย ระดับชั้น ป.2/5

ด.ญ.พิมพ์ญาดา จันทรมาลัย ระดับชั้น ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ไอยราคัพ Tabletennis Championships 2023

See more >

ด.ช.กันต์ธีภพ เพชรรัตน์ ป.6/8
ด.ญ.กัญญ์พิดา เอี่ยมบริบูรณ์ ป.6/8

ด.ช.กันต์ธีภพ เพชรรัตน์ ป.6/8
ด.ญ.กัญญ์พิดา เอี่ยมบริบูรณ์ ป.6/8
ได้รับรางวัลการแข่งขัน EduPloys Crossword Game and A-Math Mini Match 2023

See more >

ด.ช.นัธทวัฒน์ วิวรรธน์สมใจ ป.2/2
ด.ช.อชิรวิชย์ เอื้อเวชนิชกุล ป.3/2

ด.ช.นัธทวัฒน์ วิวรรธน์สมใจ ป.2/2
ด.ช.อชิรวิชย์ เอื้อเวชนิชกุล ป.3/2
ได้รับรางวัลการแข่งขัน 2023 World GreenMech Contest

See more >

ด.ญ.นารา บุญเที่ยง ป.4/5
ด.ญ.สรชา ศรีคะชินทร์ ป.1/4

ด.ญ.นารา บุญเที่ยง ป.4/5
ด.ญ.สรชา ศรีคะชินทร์ ป.1/4
ได้รับรางวัลการแข่งขัน 2023 World GreenMech Contest

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ป.5/4
ด.ช.เพชรกะรัต เขียวหวาน ป.6/4
ด.ช.อธิ ศรียาสวิน ป.5/3
ด.ญ.วฤณพร วสุวานิช ป.6/6

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ป.5/4
ด.ช.เพชรกะรัต เขียวหวาน ป.6/4
ด.ช.อธิ ศรียาสวิน ป.5/3
ด.ญ.วฤณพร วสุวานิช ป.6/6 ได้รับรางวัลการแข่งขัน 2023 World GreenMech Contest

See more >

ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ ระดับชั้นป.6/6

ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ช.เพชรกะรัต เขียวหวาน ระดับชั้นป.6/4

ด.ช.เพชรกะรัต เขียวหวาน ระดับชั้นป.6/4 ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.พัทธ์ งามเจริญสุขพร ระดับชั้นป.6/4

ด.ช.พัทธ์ งามเจริญสุขพร ระดับชั้นป.6/4 ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.พัช​ญ์​พ​ิ​ดา​ ศุภกิจ​อุดมการณ์ ระดับชั้นป.6/3

ด.ญ.พัช​ญ์​พ​ิ​ดา​ ศุภกิจ​อุดมการณ์ ระดับชั้นป.6/3 ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล ระดับชั้นป.5/9

ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล ระดับชั้นป.5/9 ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำรายการราชนาวี SWIMMING 2023

See more >

ด.ญ.ณัฏฐาณิศา เสมาทอง ระดับชั้นป.5/7

ด.ญ.ณัฏฐาณิศา เสมาทอง ระดับชั้นป.5/7 ได้รับรางวัลการแข่งขันกอล์ฟรายการ PPTV2023

See more >

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้นป.5/2

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้นป.5/2 ได้รับรางวัลการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง 2 รายการ

See more >

ด.ช.อีหาร โจว ระดับชั้นป.4/5

ด.ช.อีหาร โจว ระดับชั้นป.4/5 ได้รับรางวัลการแข่งขันแบดมินตันรายการ Web Junior Since Rank-21 #4 Badminton Tournament 2023

See more >

ด.ญ.ณิชมน เลิศภาวศุทธิ ระดับชั้นป.4/5

ด.ญ.ณิชมน เลิศภาวศุทธิ ระดับชั้นป.4/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 5 รายการและการแข่งขันสแต็ค 1 รายการ

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ จรรย์ศุภรินทร์ ระดับชั้นป.4/2

ด.ช.กฤษฎิ์ จรรย์ศุภรินทร์ ระดับชั้นป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ช.นิชพล แก้วชม ระดับชั้นป.3/5

ด.ช.นิชพล แก้วชม ระดับชั้นป.3/5 ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรม นานาชาติ ประจำปี 2566 (ด้านดนตรีสากล)

See more >

ด.ญ.ชนิดาภา สราญรักษ์สกุล ระดับชั้นป.3/3

ด.ญ.ชนิดาภา สราญรักษ์สกุล ระดับชั้นป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.ฟีน่า สันติธรารักษ์ ระดับชั้นป.3/3

ด.ญ.ฟีน่า สันติธรารักษ์ ระดับชั้นป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหมากล้อม รายการ TUAGOM GO TOURNAMENT

See more >

ด.ช.อชิรวิชย์ เอื้อเวชนิชกุล ระดับชั้นป.3/2

ด.ช.อชิรวิชย์ เอื้อเวชนิชกุล ระดับชั้นป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรี 1 รายการและการแข่งขันคณิตศาสตร์ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.นิรินธน์ ชาญนําสิน ระดับชั้นป.1/8

ด.ญ.นิรินธน์ ชาญนําสิน ระดับชั้นป.1/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว นานาชาติ ประจําปี 2566 และรายการแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย PAMA THAILAND ครั้งที่ 23

See more >

ด.ช.พจศวัต ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้นป.1/7

ด.ช.พจศวัต ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้นป.1/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ kid tour summer series at The Loma Club

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้นป.5/4
ด.ช.ธนิก ลีภัทรวรกุล ระดับชั้นป.6/6

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้นป.5/4และด.ช.ธนิก ลีภัทรวรกุล ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคอร์สเวิร์ด 2 รายการ

See more >

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้นป.6/6

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2023 Tropical Freeze Tournament

See more >

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้นป.6/5

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้นป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง 2 รายการ

See more >

ด.ญ.นฤน ไชยะกุล ระดับชั้นป.6/1

ด.ญ.นฤน ไชยะกุล ระดับชั้นป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเปียโนรายการ International Young Musicians Music Competition, Wein 2023 รอบ Preliminary

See more >

ด.ช.ชยพล สุขพันธ์โพธาราม ระดับชั้นป.5/6

ด.ช.ชยพล สุขพันธ์โพธาราม ระดับชั้นป.5/6 ได้รับรางวัลจากแข่งรายการ The VI international LISZT FERENC Competition 2023 Thailand

See more >

ด.ญ.รักสิตา ศรีปรีชาพัฒนะ ระดับชั้นป.5/6

ด.ญ.รักสิตา ศรีปรีชาพัฒนะ ระดับชั้นป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน The Hong Kong Challenge Cup Dance Competition

See more >

ด.ญ.สุภิชฎา ศรีอรุณรัศมี ระดับชั้นป.5/5

ด.ญ.สุภิชฎา ศรีอรุณรัศมี ระดับชั้นป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดเทควันโด้ 2 รายการ

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้นป.5/4

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้นป.5/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

ด.ช.ปัณวรรธน์ ธรรมชัยเดชา ระดับชั้นป.5/1

ด.ช.ปัณวรรธน์ ธรรมชัยเดชา ระดับชั้นป.5/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ 2 รายการ

See more >

ด.ช.สุธีรัชต์ สุทธรังษี ระดับชั้นป.5/2

ด.ช.สุธีรัชต์ สุทธรังษี ระดับชั้นป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแบดมินตัน 8 รายการ

See more >

ด.ญ.ทักษพร ปทีปนำพาผล ระดับชั้นป.5/2
ด.ญ.นัทธ์หทัย เชาวลิต ระดับชั้นป.5/5

ด.ญ.ทักษพร ปทีปนำพาผล ระดับชั้นป.5/2และด.ญ.นัทธ์หทัย เชาวลิต ระดับชั้นป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันครอสเวิร์ด 3 รายการ

See more >

ด.ช.ธนัยนันท์ มานะรุ่งเรืองสิน ระดับชั้นป.4/9

ด.ช.ธนัยนันท์ มานะรุ่งเรืองสิน ระดับชั้นป.4/9 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแบดมินตันรายการ TOYOTA Youth Super Series 2023

See more >

ด.ช.แทนคุณ พึ่งสถิตย์ ระดับชั้นป.4/6

ด.ช.แทนคุณ พึ่งสถิตย์ ระดับชั้นป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ Nakhonpathom Swimming Cup #2

See more >

ด.ช.พีราวิชญ์ งามอัครกุล ระดับชั้นป.4/2

ด.ช.พีราวิชญ์ งามอัครกุล ระดับชั้นป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ Nakhonpathom Swimming Cup #2

See more >

ด.ช.ภูมิภักดิ์ จิรรุ่งโรจน์กุล ระดับชั้นป.4/7

ด.ช.ภูมิภักดิ์ จิรรุ่งโรจน์กุล ระดับชั้นป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะดนตรีนักเรียนโรงเรียน นอกระบบ 2566

See more >

ด.ช.จิณณ์ ยศสุนทร ระดับชั้นป.4/7

ด.ช.จิณณ์ ยศสุนทร ระดับชั้นป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.วรินทร์กาญจน์ วิจิตรเมฆทอง ระดับชั้นป.4/6

ด.ญ.วรินทร์กาญจน์ วิจิตรเมฆทอง ระดับชั้นป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก 2 รายการ

See more >

ด.ญ.อุนนดา​ แสงเดือน ระดับชั้นป.4/3

ด.ญ.อุนนดา​ แสงเดือน ระดับชั้นป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านกีฬาและด้านวิชาการ

See more >

ด.ช.อนาวินทร์ รัตนปรีชาเวช ระดับชั้นป.1/5

ด.ช.อนาวินทร์ รัตนปรีชาเวช ระดับชั้นป.1/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ 1st Tirak & K.D.M. Taewondo International Championship 2023

See more >

ด.ช.พัฒน์ภาม เพชรเพริศ ระดับชั้นป.1/5

ด.ช.พัฒน์ภาม เพชรเพริศ ระดับชั้นป.1/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคาราเต้ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ปุณณภัทร กรรณสูตร ระดับชั้นป.1/5

ด.ช.ปุณณภัทร กรรณสูตร ระดับชั้นป.1/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันร้องเพลง 2 รายการ

See more >

ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น ระดับชั้น Year 3B

ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น ระดับชั้น Year 3B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการราชนาวี SWIMMING 2023

See more >

ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา ระดับชั้นป.6/9

ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา ระดับชั้นป.6/9 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้นป.6/5

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้นป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง 2 รายการ

See more >

ด.ญ.พิชฎา ยังหอม ระดับชั้นป.5/8

ด.ญ.พิชฎา ยังหอม ระดับชั้นป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำนครปฐม สวิมมิ่งคัพ #2 และอื่นๆ อีก1 รายการ

See more >

ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ระดับชั้นป.5/7

ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ระดับชั้นป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Championship 2566

See more >

ด.ช.อัศวิน ดีศรีศักดิ์ ระดับชั้นป.5/2

ด.ช.อัศวิน ดีศรีศักดิ์ ระดับชั้นป.5/2 ได้รับรางวัลจากรายการ Meijin junior Thailand 2022

See more >

ด.ช.พชรดนย์ เจริญธรรมรักษา ระดับชั้นป.5/2

ด.ช.พชรดนย์ เจริญธรรมรักษา ระดับชั้นป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬา

See more >

ด.ญ.เขมจิรา จิระรัตนานุกูล ระดับชั้นป.5/1

ด.ญ.เขมจิรา จิระรัตนานุกูล ระดับชั้นป.5/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก

See more >

ด.ญ.ชัญญา พานเฟือง ระดับชั้นป.4/9

ด.ญ.ชัญญา พานเฟือง ระดับชั้นป.4/9 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.ปานรดา ศรีโสภาเจริญรัตน์ ระดับชั้นป.4/6

ด.ญ.ปานรดา ศรีโสภาเจริญรัตน์ ระดับชั้นป.4/6 ได้รับรางวัลจากโครงการประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน กระทรวงศึกษาธิการ

See more >

ด.ญ.ณยฎา หอปรีชากิจ ระดับชั้นป.4/5

ด.ญ.ณยฎา หอปรีชากิจ ระดับชั้นป.4/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฟันดาบกรมพลศึกษา ปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี

See more >

ด.ช.เอธัส จิรเลิศไพบูลย์ ระดับชั้นป.4/4

ด.ช.เอธัส จิรเลิศไพบูลย์ ระดับชั้นป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันบาสเกตบอล สิริมงคล จูเนียร์ 3x3 2023

See more >

ด.ญ.ภีรนีย์ สุดเพาะ ระดับชั้นป.4/4

ด.ญ.ภีรนีย์ สุดเพาะ ระดับชั้นป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ

See more >

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้นป.4/3

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้นป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ จรรย์ศุภรินทร์ ระดับชั้นป.4/2

ด.ช.กฤษฎิ์ จรรย์ศุภรินทร์ ระดับชั้นป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ

See more >

ด.ญ.อัญภัทร เลวัน ระดับชั้นป.4/2

ด.ญ.อัญภัทร เลวัน ระดับชั้นป.4/2 ได้รับรางวัลจากรายการ CSTD Thailand Dance Grand Prix 2023 รุ่น 9 and under

See more >

ด.ญ.เอมรัชญา รัตนปรีชาเวช ระดับชั้นป.4/1

ด.ญ.เอมรัชญา รัตนปรีชาเวช ระดับชั้นป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด รายการ Taekwondo รุ่นอายุ 9-10 ปี ประเภท Speed kick

See more >

ด.ญ.ณภัทร์วรัญญ์ อเนกสิทธิสิน ระดับชั้นป.4/1

ด.ญ.ณภัทร์วรัญญ์ อเนกสิทธิสิน ระดับชั้นป.4/1 ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันด้านการแสดง

See more >

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้นป.3/7

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้นป.3/7 ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

ด.ช.ปวิณ สารรัตน์ ระดับชั้นป.2/1

ด.ช.ปวิณ สารรัตน์ ระดับชั้นป.2/1 ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันคณิตศาสตร์และการแข่งขันด้านดนตรี

See more >

ด.ช.ภวัต ตั้งตระกูลวงศ์ ระดับชั้นป.1/2

ด.ช.ภวัต ตั้งตระกูลวงศ์ ระดับชั้นป.1/2 ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการเทนนิสเทนส์จูเนียร์ เซอร์กิต รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี

See more >

ด.ช.รัญชน์ วงศ์พิเศษกุล ระดับชั้นป.6/7

ด.ช.รัญชน์ วงศ์พิเศษกุล ระดับชั้นป.6/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

See more >

ด.ช.ธีธัช ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้นป.6/7

ด.ช.ธีธัช ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้นป.6/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ธนธรรม กุลกำม์ธร ระดับชั้นป.6/6

ด.ช.ธนธรรม กุลกำม์ธร ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี 2 รายการ

See more >

ด.ช.เจมส์ จี​รกร​ พาล์​มเมอร์​ ระดับชั้นป.6/6

ด.ช.เจมส์ จี​รกร​ พาล์​มเมอร์​ ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขัน Math-Eng Contest (MEC) ครั้งที่ 8

See more >

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้นป.6/6

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านกีฬา 2 รายการ และการแข่งขันทางด้านวิชาการ 1 รายการ

See more >

ด.ญ.สิรภัทร เลาหวรินทร์บุณย์ ระดับชั้นป.6/6

ด.ญ.สิรภัทร เลาหวรินทร์บุณย์ ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก ระดับชั้นป.6/6

ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันไตรกีฬา Muang Thai Triathlon @SamRoiYod 2023

See more >

ด.ญ.ณฐา นิตยพิบูลย์ ระดับชั้นป.6/5

ด.ญ.ณฐา นิตยพิบูลย์ ระดับชั้นป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล ระดับชั้นป.6/3

ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล ระดับชั้นป.6/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

ด.ช.ศศิวัฒน์ ศิริบุญฤทธิ์ ระดับชั้นป.5/7

ด.ช.ศศิวัฒน์ ศิริบุญฤทธิ์ ระดับชั้นป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้ รายการ Thailand Flying Ice Hockey Tournament 2023

See more >

ด.ญ.ณัฏฐาณิศา เสมาทอง ระดับชั้นป.5/7

ด.ญ.ณัฏฐาณิศา เสมาทอง ระดับชั้นป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ GAD Thailand 2023

See more >

ด.ญ.สุพิชญา ศรีอรุณรัศมี ระดับชั้นป.5/7

ด.ญ.สุพิชญา ศรีอรุณรัศมี ระดับชั้นป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด้ พุมเซ เดี่ยว หญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี ในงานกรุงเก่าเกม 2566

See more >

ด.ญ.นัทธ์หทัย เชาวลิต ระดับชั้นป.5/5

ด.ญ.นัทธ์หทัย เชาวลิต ระดับชั้นป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ช.อีหาน โจว ระดับชั้นป.4/5

ด.ช.อีหาน โจว ระดับชั้นป.4/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ญาณธิดา วิทัยวัฒน์ ระดับชั้นป.4/1

ด.ญ.ญาณธิดา วิทัยวัฒน์ ระดับชั้นป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์ 4 รายการ และการแข่งขันกีฬาหมากล้อม 1 รายการ

See more >

ด.ช.พอดี วานิชชินชัย ระดับชั้นป.2/7

ด.ช.พอดี วานิชชินชัย ระดับชั้นป.2/7 ได้รับรางวัลจากการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ออนไลน์ ระดับประเทศ National Test online

See more >

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้นป.2/6

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้นป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน GYMNASTIKA 6th By PP CLUB INTER - CLUB RHYTHMIC GYMNASTICS COMPETITION 2023

See more >

ด.ญ.บงกชชนก วรรธนกรินธ์ ระดับชั้นป.2/5

ด.ญ.บงกชชนก วรรธนกรินธ์ ระดับชั้นป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากล้อมรายการThe mall GO Rising Stars 2023

See more >

ด.ช.ภัตฐกฤษฎิ์ จิรเวชวงศ์สกุล ระดับชั้นป.2/2

ด.ช.ภัตฐกฤษฎิ์ จิรเวชวงศ์สกุล ระดับชั้นป.2/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.เพลินทิพย์ ลิ่มพงศธร ระดับชั้นป.4/8

ด.ญ.เพลินทิพย์ ลิ่มพงศธร ระดับชั้นป.4/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ช.พชรวัฒน์ เธียรนภาพรโชค ระดับชั้นป.4/6

ด.ช.พชรวัฒน์ เธียรนภาพรโชค ระดับชั้นป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแบดมินตัน รายการ LITTLE PIG #2 BadmintonContest 2023

See more >

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ ตังทิวะนนท์ ระดับชั้นป.4/6

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ ตังทิวะนนท์ ระดับชั้นป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.วรนัญ วัฒนอมร ระดับชั้นป.4/3

ด.ญ.วรนัญ วัฒนอมร ระดับชั้นป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้นป.4/3

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้นป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

ด.ญ.พิชญาภัค ถ้ำสุวรรณ ระดับชั้นป.4/1

ด.ญ.พิชญาภัค ถ้ำสุวรรณ ระดับชั้นป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการและกีฬาหมากล้อม 1 รายการ

See more >

ด.ญ.วรัญญา วัฒนอมร ระดับชั้นป.3/6

ด.ญ.วรัญญา วัฒนอมร ระดับชั้นป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

ด.ช.ธรณัส ไพรัชพร ระดับชั้นป.3/6

ด.ช.ธรณัส ไพรัชพร ระดับชั้นป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (ราชภัฏ)

See more >

ด.ญ.ณาระ กุรุพินท์ศิริ ระดับชั้นป.3/6

ด.ญ.ณาระ กุรุพินท์ศิริ ระดับชั้นป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023)

See more >

ด.ญ.ปัทมพร รัตกิจนากร ระดับชั้นป.3/6

ด.ญ.ปัทมพร รัตกิจนากร ระดับชั้นป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวาดภาพหัวข้อ "ตำรวจสอบสวนกลางเคียงข้างประชาชน"

See more >

ด.ญ.มรรษมณฐ ศรีวิไลทนต์ ระดับชั้นป.3/1

ด.ญ.มรรษมณฐ ศรีวิไลทนต์ ระดับชั้นป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Bangkok skating NAKA Championship 2023

See more >

ด.ญ.พัณภัช ลิ่มพงศธร ระดับชั้นป.2/7

ด.ญ.พัณภัช ลิ่มพงศธร ระดับชั้นป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ณัฐกฤษณ์ เรืองรัตนอัมพร ระดับชั้นป.2/3

ด.ช.ณัฐกฤษณ์ เรืองรัตนอัมพร ระดับชั้นป.2/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหมากล้อม Tuagom go tournament

See more >

ด.ช.นัธทวัฒน์ วิวรรธน์สมใจ ระดับชั้นป.2/2
ด.ช.อชิรวิชย์ เอื้อเวชนิชกุล ระดับชั้นป.3/2

ด.ช.นัธทวัฒน์ วิวรรธน์สมใจ ระดับชั้นป.2/2 และด.ช.อชิรวิชย์ เอื้อเวชนิชกุล ระดับชั้นป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งกัน Thailand Green Mech Contest 2023

See more >

ด.ญ.นารา บุญเที่ยง ระดับชั้นป.4/5
ด.ญ.สรชา ศรีคะชินทร์ ระดับชั้นป.1/4

ด.ญ.นารา บุญเที่ยง ระดับชั้นป.4/5 และด.ญ.สรชา ศรีคะชินทร์ ระดับชั้นป.1/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งกัน Thailand Green Mech Contest 2023

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้นป.5/4
ด.ช.อธิ ศรียาสวิน ระดับชั้นป.5/3
ด.ช.เพชรกะรัต เขียวหวาน ระดับชั้นป.6/4
ด.ญ.วฤณพร วสุวานิช ระดับชั้นป.6/6

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้นป.5/4 ด.ช.อธิ ศรียาสวิน ระดับชั้นป.5/3 ด.ช.เพชรกะรัต เขียวหวาน ระดับชั้นป.6/4 และด.ญ.วฤณพร วสุวานิช ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งกัน Thailand Green Mech Contest 2023

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้นป.5/4และด.ช.ธนิก ลีภัทรวรกุล ระดับชั้นป.6/6

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้นป.5/4และด.ช.ธนิก ลีภัทรวรกุล ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา ระดับชั้นป.6/9

ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา ระดับชั้นป.6/9 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Thailand Age Group Swimming Championships 2023)

See more >

ด.ช.ธีธัช ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้นป.6/7

ด.ช.ธีธัช ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้นป.6/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะดนตรีนักเรียนนอกระบบ 2566

ประเภท เปียโน See more >

ด.ช.ธนิก ลีภัทรวรกุล ระดับชั้นป.6/6

ด.ช.ธนิก ลีภัทรวรกุล ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Scrubbles Youth รายการ Gateway @Kli2 Word Wizard Challenge2023

See more >

ด.ช.พรภวิษย์ สิทธิสาร ระดับชั้นป.5/8

ด.ช.พรภวิษย์ สิทธิสาร ระดับชั้นป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้นป.5/4

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้นป.5/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 11 รายการ

See more >

ด.ญ.พิมพ์พัดชา วรรธนกรินธ์ ระดับชั้นป.3/8

ด.ญ.พิมพ์พัดชา วรรธนกรินธ์ ระดับชั้นป.3/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากล้อมรายการ Chonburi Go Friendship 2023

See more >

ด.ญ.วรัญพัชร ช่วยสุข ระดับชั้นป.3/7

ด.ญ.วรัญพัชร ช่วยสุข ระดับชั้นป.3/7 ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และต่อยอดสู่เวทีแข่งขันนานาชาติ

See more >

ด.ช.อชิรวิชย์ เอื้อเวชนิชกุล ระดับชั้นป.3/2

ด.ช.อชิรวิชย์ เอื้อเวชนิชกุล ระดับชั้นป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.นนทภัสร์ รัตนเรืองศักดิ์ ระดับชั้นป.3/2

ด.ช.นนทภัสร์ รัตนเรืองศักดิ์ ระดับชั้นป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการสอบแข่งขันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23

See more >

ด.ช.วริษฐ์ จันทร์เอี่ยม ระดับชั้นป.3/1

ด.ช.วริษฐ์ จันทร์เอี่ยม ระดับชั้นป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.พริม โชติประดิษฐ์ ระดับชั้นป.2/7

ด.ญ.พริม โชติประดิษฐ์ ระดับชั้นป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 1 รายการ และด้านดนตรี 1 รายการ

See more >

ด.ญ.กุลพร อนุวัฒน์ปรีชา แจ้งโพธิ์ ระดับชั้นป.2/7

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้นป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2023

See more >

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้นป.2/6

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้นป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านดนตรี 2 รายการ

See more >

ด.ญ.บงกชชนก วรรธนกรินธ์ ระดับชั้นป.2/5

ด.ญ.บงกชชนก วรรธนกรินธ์ ระดับชั้นป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหมากล้อม รายการ Chonburi GO Friendship 2023

See more >

ด.ญ.พิมพ์ญาดา จันทรมาลัย ระดับชั้นป.2/5

ด.ญ.พิมพ์ญาดา จันทรมาลัย ระดับชั้นป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ Ayutthaya table tennis championships 2023

See more >

ด.ช.กฤษณพัฒน์ เลิศทรัพย์ถาวร ระดับชั้นป.2/4

ด.ช.กฤษณพัฒน์ เลิศทรัพย์ถาวร ระดับชั้นป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ 1 รายการ และเป็นตัวแทนเยาวชนไทย 1 รายการ

See more >

ด.ญ.อัญญา เตชะโชติวัฒนะ ระดับชั้นป.2/4

ด.ญ.อัญญา เตชะโชติวัฒนะ ระดับชั้นป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 1 รายการ และด้านดนตรี 6 รายการ

See more >

ด.ช.ณพล เกษรารัตน์ ระดับชั้นป.2/3

ด.ช.ณพล เกษรารัตน์ ระดับชั้นป.2/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

See more >

ด.ญ.นิรินธน์ ชาญนำสิน ระดับชั้นป.1/8

ด.ญ.นิรินธน์ ชาญนำสิน ระดับชั้นป.1/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

See more >
ด.ญ.กานต์ชนก อำนาจมงคล ระดับชั้นป.5/4

ด.ญ.กานต์ชนก อำนาจมงคล ระดับชั้นป.5/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงคู่ รายการ Web Junior No Rank #1

See more >

ด.ช.ธนิก ลีภัทรวรกุล ป.5/3
ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ป.4/4

ด.ช.ธนิก ลีภัทรวรกุล ป.5/3 ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ EduPloys Crossword Game A-Math Kumkom Sudoku Challenge 2023

See more >

ด.ญ.บุญรักษา กิจกำแหง ป.3/2
ด.ช.แทนคุณ กิจกำแหง ป.3/4
ด.ญ.นารา บุญเที่ยง ป.3/8
ด.ช.วรากร กังวานนวกุล ป.4/9

ด.ญ.บุญรักษา กิจกำแหง ป.3/2 ด.ช.แทนคุณ กิจกำแหง ป.3/4 ด.ญ.นารา บุญเที่ยง ป.3/8 ด.ช.วรากร กังวานนวกุล ป.4/9 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ 2022 World GreenMech Contest OVERSEAS STEAM EDUCATIONAL CONTRIBUTION AWARD

See more >

ด.ญ.สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้นป.6/8

ด.ญ.สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้นป.6/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022

See more >

ด.ญ.ปรรณฉัตร สงวนตัด ระดับชั้นป.6/6

ด.ญ.ปรรณฉัตร สงวนตัด ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการเข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

See more >

ด.ช.พีระวัฒน์ สิทธิทิม ระดับชั้นป.6/5

ด.ช.พีระวัฒน์ สิทธิทิม ระดับชั้นป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.ธันย์ภัทรา วรวิบูลย์สวัสดิ์ ระดับชั้นป.6/1

ด.ญ.ธันย์ภัทรา วรวิบูลย์สวัสดิ์ ระดับชั้นป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ CSTD THAILAND DANCE GRAND PRIX 2019 ครั้งที่ 6 "BORN TO PERFORM"

See more >

ด.ญ.ณัชช์นลิน พรโชติสุริยวุฒิ ระดับชั้นป.5/6

ด.ญ.ณัชช์นลิน พรโชติสุริยวุฒิ ระดับชั้นป.5/6 ได้รับรางวัลจากรายการ Thailand Challenge Cup Dance Competition

See more >

ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ระดับชั้นป.5/6

ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ระดับชั้นป.5/6 ได้รับรางวัลจากรายการ PAMA THAILAND การแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 22

See more >

ด.ญ.ญาณิศา จิตถนอม ระดับชั้นป.5/4

ด.ญ.ญาณิศา จิตถนอม ระดับชั้นป.5/4 ได้รับรางวัลจากรายการ PAMA THAILAND การแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 22

See more >

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้นป.5/1

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้นป.5/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ice hockey รายการ CCM Thailand Cup 2023

See more >

ด.ช.พรภวิษย์ สิทธิสาร ระดับชั้นป.4/7

ด.ช.พรภวิษย์ สิทธิสาร ระดับชั้นป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

ด.ญ.ณพิศ ทรงวีรธรรม ระดับชั้นป.4/6

ด.ญ.ณพิศ ทรงวีรธรรม ระดับชั้นป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ญ.ภูริชา วงศ์กุลศิริ ระดับชั้นป.4/3

ด.ญ.ภูริชา วงศ์กุลศิริ ระดับชั้นป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน รายการ The 5th Hongkong Pacific Piano Open Competition

See more >

ด.ญ.มณฑิรา วงศาโรจนะกุล ระดับชั้นป.4/2

ด.ญ.มณฑิรา วงศาโรจนะกุล ระดับชั้นป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านการแสดง 4 รายการ

See more >

ด.ช.ชุติพนธ์ สนแก้ว ระดับชั้นป.4/2

ด.ช.ชุติพนธ์ สนแก้ว ระดับชั้นป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ และการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 1 รายการ

See more >

ด.ช.ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา ระดับชั้นป.4/2

ด.ช.ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา ระดับชั้นป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 8 รายการ

See more >

ด.ช.ชนทัช เตชะโพธิวรคุณ ระดับชั้นป.4/1

ด.ช.ชนทัช เตชะโพธิวรคุณ ระดับชั้นป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ 2 รายการ

See more >

ด.ช.สิภาสิษฏ์ คงโสภณสิทธิ์ ระดับชั้นป.3/4

ด.ช.สิภาสิษฏ์ คงโสภณสิทธิ์ ระดับชั้นป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools (ASMOPSS)

See more >

ด.ช.พิชญ์ งามเจริญสุขพร ระดับชั้นป.3/1

ด.ช.พิชญ์ งามเจริญสุขพร ระดับชั้นป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools (ASMOPSS)

See more >

ด.ช.อธิภัทร บุษปวนิช ระดับชั้นป.2/8

ด.ช.อธิภัทร บุษปวนิช ระดับชั้นป.2/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย PAMA THAILAND ครั้งที่ 22

See more >

ด.ญ.ปาณฎา ศรีอ่อน ระดับชั้นป.2/6

ด.ญ.ปาณฎา ศรีอ่อน ระดับชั้นป.2/6 ได้รับรางวัลจากโครงการเสริมปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 35 (2565)

See more >

ด.ช.ณัฐวรรธน์ อรวงศ์ไพศาล ระดับชั้นป.2/6

ด.ช.ณัฐวรรธน์ อรวงศ์ไพศาล ระดับชั้นป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ KLM999 Swimming Championships 2022 ครั้งที่ 4

See more >

ด.ญ.พิชญาดา แสงภัทราชัย ระดับชั้นป.1/2

ด.ญ.พิชญาดา แสงภัทราชัย ระดับชั้นป.1/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ญ.ญาณธิดา วิทัยวัฒน์ ระดับชั้นป.3/2

ด.ญ.ญาณธิดา วิทัยวัฒน์ ระดับชั้นป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ญ.กัญญณัช อรุณชนะชัย ระดับชั้นป.6/6

ด.ญ.กัญญณัช อรุณชนะชัย ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการสอบวัดทักษะระดับชาติ ประจำปี 2565

See more >

ด.ญ.กวิณณา ธกูลสวัสดิ์ ระดับชั้นป.6/1

ด.ญ.กวิณณา ธกูลสวัสดิ์ ระดับชั้นป.6/1 ได้รับรางวัลจากโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ญ.ลิปดา ศรียาสวิน ระดับชั้นป.6/1

ด.ญ.ลิปดา ศรียาสวิน ระดับชั้นป.6/1 ได้รับรางวัลจากโครงการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)

See more >

ด.ญ.ณัฎฐ์รดา ล้อศิรินันท์ ระดับชั้นป.5/6

ด.ญ.ณัฎฐ์รดา ล้อศิรินันท์ ระดับชั้นป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน IOAF 2022 International Mordern ART Exhibition Award International Ocean Art Festiva

See more >

ด.ช.จิรวิชญ์ ศรีสโมสร ระดับชั้นป.5/2

ด.ช.จิรวิชญ์ ศรีสโมสร ระดับชั้นป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE THAILAND 2022/23

See more >

ด.ช.บุณยกร เก่งสาริกิจ ป.4/6
ด.ช.ปรัชญ์โปร์ช รัชต์บริรักษ์ ป.4/7

ด.ช.บุณยกร เก่งสาริกิจ ป.4/6 ด.ช.ปรัชญ์โปร์ช รัชต์บริรักษ์ ป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE THAILAND 2022/23

See more >

ด.ญ.ณ​ฉัตร​ ปิย​วร​ศักดิ์ ระดับชั้นป.4/3

ด.ญ.ณ​ฉัตร​ ปิย​วร​ศักดิ์ ระดับชั้นป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ รายการชมรมกอล์ฟ​เยาวชนสิงห์ภาคกลาง

See more >

ด.ญ.เมลิลน์ตา โชติอุดมรัศมิ์ ระดับชั้นป.4/3

ด.ญ.เมลิลน์ตา โชติอุดมรัศมิ์ ระดับชั้นป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ Swim to Develop Skill ครั้งที่ 2

See more >

ด.ช.ธรรศวรัตน์ พวงบุบผา ระดับชั้นป.4/2

ด.ช.ธรรศวรัตน์ พวงบุบผา ระดับชั้นป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.ณิชาภา แจ้งศรีสุข ระดับชั้นป.3/8

ด.ญ.ณิชาภา แจ้งศรีสุข ระดับชั้นป.3/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ ตังทิวะนนท์ ระดับชั้นป.3/8

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ ตังทิวะนนท์ ระดับชั้นป.3/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ญ.นันณภัชสรน์ สุวรรณวงษ์ ป.3/7
ด.ช.อภิรเสกข์ อนาวาญาณ ป.3/7
ด.ช.ณภัทร นันทนาท ป.3/7

ด.ญ.นันณภัชสรน์ สุวรรณวงษ์ ป.3/7 ด.ช.อภิรเสกข์ อนาวาญาณ ป.3/7 ด.ช.ณภัทร นันทนาท ป.3/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Asmo Thai Competition 2022

See more >

ด.ช.ณภัทร นันทนาท ระดับชั้นป.3/7

ด.ช.ณภัทร นันทนาท ระดับชั้นป.3/7 ได้รับรางวัลจากการโครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35

See more >

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้นป.3/5

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้นป.3/5 ได้รับรางวัลจากการประกวดท่องจำอัลกุรอ่านแบบมุรอตตัล (รุ่นเล็ก)

See more >

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้นป.3/5

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้นป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ญ.พราวพิชยา วรางฤทธิ์ ระดับชั้นป.3/5

ด.ญ.พราวพิชยา วรางฤทธิ์ ระดับชั้นป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ช.สิภาศิษฏ์ คงโสภณสิทธิ์ ระดับชั้นป.3/4

ด.ช.สิภาศิษฏ์ คงโสภณสิทธิ์ ระดับชั้นป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ญ.วรนัญ วัฒนอมร ระดับชั้นป.3/4

ด.ญ.วรนัญ วัฒนอมร ระดับชั้นป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเทศไทยครั้งที่ 10 (TMC)

See more >

ด.ญ.อิสรีย์ วงศ์กาญจนา ระดับชั้นป.3/1

ด.ญ.อิสรีย์ วงศ์กาญจนา ระดับชั้นป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.อัญภัทร เลวัน ระดับชั้นป.3/1

ด.ญ.อัญภัทร เลวัน ระดับชั้นป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเต้น Thailand Challenge Cup Dance Competition (THCCDC) 2022 / Solo Ballet Children

See more >

ด.ญ.พริม โชติประดิษฐ์ ระดับชั้นป.1/8

ด.ญ.พริม โชติประดิษฐ์ ระดับชั้นป.1/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ BIG BAY BEI 2023 (HEAT ROUND)

See more >

ด.ช.ธนัชนนท์ สรรพวัฒน์ ระดับชั้นป.1/6

ด.ช.ธนัชนนท์ สรรพวัฒน์ ระดับชั้นป.1/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ช.ภัชนัย สิหนาทกถากุล ระดับชั้นป.1/4

ด.ช.ภัชนัย สิหนาทกถากุล ระดับชั้นป.1/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE THAILAND 2022/23

See more >

ด.ช.ธีร์ เมฆาเสถียรสกุล ระดับชั้นYear5

ด.ช.ธีร์ เมฆาเสถียรสกุล ระดับชั้นYear5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารี ระดับชั้นป.6/5

ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารี ระดับชั้นป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาลีลาศ 3 รายการ

See more >

ด.ช.คณตพศิน ธาคากิ ระดับชั้นป.6/2

ด.ช.คณตพศิน ธาคากิ ระดับชั้นป.6/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Asmopps​ Thailand​ 2022

See more >

ด.ญ.พิทยาภรณ์ สันติศักดิ์ ป.6/1
ด.ญ.ณัฐพิมล รัตนเรืองศักดิ์ ป.6/8

ด.ญ.พิทยาภรณ์ สันติศักดิ์ ป.6/1 และ ด.ญ.ณัฐพิมล รัตนเรืองศักดิ์ ป.6/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเปตอง ประเภทหญิงคู่ ในการแข่งขันเปตองสาธิตสามัคคีโอเพ่น

See more >

ด.ญ.วราลี จิตรบรรจง ระดับชั้นป.5/5

ด.ญ.วราลี จิตรบรรจง ระดับชั้นป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ญ.พัช​ญ์​พิดา​ ศุภกิจ​อุดมการณ์ ระดับชั้นป.5/1

ด.ญ.พัช​ญ์​พิดา​ ศุภกิจ​อุดมการณ์ ระดับชั้นป.5/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Asmopps​ Thailand​ 2022 รอบคัดเลือกผู้แทนประเทศ

See more >

ด.ช.พชรดนย์ เจริญธรรมรักษา ระดับชั้นป.4/8

ด.ช.พชรดนย์ เจริญธรรมรักษา ระดับชั้นป.4/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งเปียโนงาน music learning fest 2022 Category 1 (grade 2-3) Trinity College London (Online)

See more >

ด.ช.อภิวิชญ์ แซ่โง้ว ระดับชั้นป.4/8

ด.ช.อภิวิชญ์ แซ่โง้ว ระดับชั้นป.4/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ช.ธนภัทร เศรษฐปราโมทย์ ระดับชั้นป.4/3

ด.ช.ธนภัทร เศรษฐปราโมทย์ ระดับชั้นป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ช.คุณาพัฒน์ ปิยวัชรวิจิตร ระดับชั้นป.4/1

ด.ช.คุณาพัฒน์ ปิยวัชรวิจิตร ระดับชั้นป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ช.ชวภณ ขัตติข่าย ระดับชั้นป.3/8

ด.ช.ชวภณ ขัตติข่าย ระดับชั้นป.3/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ญ.อาภากร สันติศักดิ์ ระดับชั้นป.3/7

ด.ญ.อาภากร สันติศักดิ์ ระดับชั้นป.3/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเปียโนประจำปี 2022 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

See more >

ด.ญ.ญาณธิดา วิทัยวัฒน์ ระดับชั้นป.3/2

ด.ญ.ญาณธิดา วิทัยวัฒน์ ระดับชั้นป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ช.เอธัส จิรเลิศไพบูลย์ ระดับชั้นป.3/2

ด.ช.เอธัส จิรเลิศไพบูลย์ ระดับชั้นป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันบาสเกตบอล ปรีชาคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

See more >

ด.ช.จิรัฏฐ์ โชติอุดมรัศมิ์ ระดับชั้นป.3/1

ด.ช.จิรัฏฐ์ โชติอุดมรัศมิ์ ระดับชั้นป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ช.กริชกรีวัตร รัฐกุลพินิจ ระดับชั้นป.2/7

ด.ช.กริชกรีวัตร รัฐกุลพินิจ ระดับชั้นป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ญ.โมนา อวยพรกชกร ระดับชั้นป.2/7

ด.ญ.โมนา อวยพรกชกร ระดับชั้นป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ช.ปัญญรัชต์ ภาษีผล ระดับชั้นป.2/7

ด.ช.ปัญญรัชต์ ภาษีผล ระดับชั้นป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ญ.พัทธนันท์ ชนิษฐานันท์ ระดับชั้นป.2/7

ด.ญ.พัทธนันท์ ชนิษฐานันท์ ระดับชั้นป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Horse Guard League & Open 2023

See more >

ด.ช.ธรณัส ไพรัชพร ระดับชั้นป.2/1

ด.ช.ธรณัส ไพรัชพร ระดับชั้นป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้นป.2/1

ด.ญ.วรัญญา วัฒนอมร ระดับชั้นป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ญ.วรัญญา วัฒนอมร ระดับชั้นป.2/1

ด.ญ.วรัญญา วัฒนอมร ระดับชั้นป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ช.อชิรวิชย์ เอื้อเวชนิชกุล ระดับชั้นป.2/1

ด.ช.อชิรวิชย์ เอื้อเวชนิชกุล ระดับชั้นป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ช.ดรณ์ จุลกัณฑ์ ระดับชั้นป.1/7

ด.ช.ดรณ์ จุลกัณฑ์ ระดับชั้นป.1/7 ได้รับรางวัลจากรายการ THAILAND INTERNATIONAL YOUTH CUP : SSA ACADEMY (THAILAND)

See more >

ด.ญ.ญดา เผือกนาโพธิ์ ระดับชั้นป.1/6

ด.ญ.ญดา เผือกนาโพธิ์ ระดับชั้นป.1/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนพัฒนาฝีมือ

See more >

ด.ช.ปวิณ สารรัตน์ ระดับชั้นป.1/3

ด.ช.ปวิณ สารรัตน์ ระดับชั้นป.1/3 ได้รับรางวัลจากการทดสอบความรู้แบบ Online วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35 บริษัทเสริมปัญญา

See more >

ด.ช.คิณวิชญ์ คงศักดิ์ ระดับชั้นป.1/2

ด.ช.คิณวิชญ์ คงศักดิ์ ระดับชั้นป.1/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ ASMO THAI COMPETITION 2022

See more >

ด.ช.อรุษ ชาญศิริธรณ์ ระดับชั้นเด็กเล็ก 8

ด.ช.อรุษ ชาญศิริธรณ์ ระดับชั้นเด็กเล็ก 8 ได้รับรางวัลจากการถ่ายภาพแสดงแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

See more >

ด.ญ.ณฐารินทร์​ ศรีโคตรโพธิ์​ ระดับชั้นป.5/5

ด.ญ.ณฐารินทร์​ ศรีโคตรโพธิ์​ ระดับชั้นป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหมากล้อม 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ศิลป์รสา กาลัญญ ระดับชั้น ป.2/5

ด.ญ.ศิลป์รสา กาลัญญ ระดับชั้น ป.2/5 ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565

See more >

ด.ญ.ธนานุช ภู่ธนา ระดับชั้น Year4B

ด.ญ.ธนานุช ภู่ธนา ระดับชั้น Year4B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ Satit Bangna Swimming championship 2022

See more >

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้นป.6/1

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้นป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน AGC All Generation Championship Thailand 2022

See more >

ด.ช.อาชวิน มนูทัศน์ ระดับชั้นป.6/1

ด.ช.อาชวิน มนูทัศน์ ระดับชั้นป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเปียโน รายการ “ การแข่งขันดนตรีโรงเรียนดนตรีบางกอกซิมโฟนี 2022 ”

See more >

ด.ญ.ม่านฟ้า ซ่อนรักษ์ ระดับชั้นป.6/1

ด.ญ.ม่านฟ้า ซ่อนรักษ์ ระดับชั้นป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ Imperial Swimming Championships 2022

See more >

ด.ญ.ภูริตา ธรแพทย์ ระดับชั้นป.6/1

ด.ญ.ภูริตา ธรแพทย์ ระดับชั้นป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Violin Classical Class ในรายการ Bangkok International Youth Music Competition 2022

See more >

ด.ญ.นัทธมน หงษ์ทิพรัตน์ ระดับชั้นป.5/7

ด.ญ.นัทธมน หงษ์ทิพรัตน์ ระดับชั้นป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Web Junior No Rank

See more >

ด.ช.พัทธ์ งามเจริญสุขพร ระดับชั้นป.5/5

ด.ช.พัทธ์ งามเจริญสุขพร ระดับชั้นป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ณิชนิตา แก้วชม ระดับชั้นป.5/5

ด.ช.ณิชนิตา แก้วชม ระดับชั้นป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านดนตรี รายการ Piano (Trinity College London) Classical & Jass G.1

See more >

ด.ช.ติณห์ พิทักษานุรัตน์ ระดับชั้นป.5/5

ด.ช.ติณห์ พิทักษานุรัตน์ ระดับชั้นป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 2 รายการ

See more >

ด.ช.ธนวัฒน์ อรรคอำนวย ระดับชั้นป.5/5

ด.ช.ธนวัฒน์ อรรคอำนวย ระดับชั้นป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเจ็ทสกี ประเภทกลุ่ม โดยสมาพันธ์ บางกอกเจ็ทสกี

See more >

ด.ช.ฆฤน เจษฎาษ์กุล ระดับชั้นป.5/4

ด.ช.ฆฤน เจษฎาษ์กุล ระดับชั้นป.5/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.รัญชน์ วงศ์พิเศษกุล ระดับชั้นป.5/4

ด.ช.รัญชน์ วงศ์พิเศษกุล ระดับชั้นป.5/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ 2565 (สพฐ.)

See more >

ด.ช.วาวิน วิชญวิเชียร ระดับชั้นป.5/3

ด.ช.วาวิน วิชญวิเชียร ระดับชั้นป.5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ช.เพชรกะรัต เขียวหวาน ระดับชั้นป.5/2

ด.ช.เพชรกะรัต เขียวหวาน ระดับชั้นป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.รักสิตา ศรีปรีชาพัฒนะ ระดับชั้นป.4/7

ด.ญ.รักสิตา ศรีปรีชาพัฒนะ ระดับชั้นป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านการแสดง 2 รายการ

See more >

ด.ช.กรวิชช์ เจนทรทิน ระดับชั้นป.4/7

ด.ช.กรวิชช์ เจนทรทิน ระดับชั้นป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ Speed Kick Competition งาน The 2022 Online World Police Teakwondo Championships & International Open Teakwondo Championships

See more >

ด.ญ.ญาณา ขจรรัตนเดช ระดับชั้นป.3/8

ด.ญ.ญาณา ขจรรัตนเดช ระดับชั้นป.3/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันBangkok International Young Musician

See more >

ด.ญ.เพลินทิพย์ ลิ่มพงศธร ระดับชั้นป.3/5

ด.ญ.เพลินทิพย์ ลิ่มพงศธร ระดับชั้นป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้นป.3/5

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้นป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 5 รายการ

See more >

ด.ช.ณบุญ นุชน้อมบุญ ระดับชั้นป.3/5

ด.ช.ณบุญ นุชน้อมบุญ ระดับชั้นป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด​ Junior Taekwondo Championship 2022

See more >

ด.ช.ณชพัธฐ์ วิเศษสุทธิชัย ระดับชั้นป.3/3

ด.ช.ณชพัธฐ์ วิเศษสุทธิชัย ระดับชั้นป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านดนตรี 2 รายการ

See more >

ด.ช.ณภัทร นิตยพิบูลย์ ระดับชั้นป.3/3

ด.ช.ณภัทร นิตยพิบูลย์ ระดับชั้นป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Asian Science & Mathematics Olympiad 2022

See more >

ด.ช.ปีย์ศิริ ศิริคุปต์ ระดับชั้นป.1/4

ด.ช.ปีย์ศิริ ศิริคุปต์ ระดับชั้นป.1/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand Music Festival for young Artist

See more >

ด.ญ.อัญญา เตชะโชติวัฒนะ ระดับชั้นป.1/1

ด.ญ.อัญญา เตชะโชติวัฒนะ ระดับชั้นป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ 1 รายการ และการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ชยพล สราญเลิศ ระดับชั้นป.6/2 และ ด.ญ.ชุลีตา ซานเซส ระดับชั้นป.6/7

ด.ช.ชยพล สราญเลิศ ระดับชั้นป.6/2 และ ด.ญ.ชุลีตา ซานเซส ระดับชั้นป.6/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันลีลาศ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.รดา ชูชัยโชคไพศาล ระดับชั้นป.6/2

ด.ญ.รดา ชูชัยโชคไพศาล ระดับชั้นป.6/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิงธนู Muaklek Archery Open ครั้งที่ 1

See more >

ด.ช.ณฐกฤต อุทัยวัฒนาทร ระดับชั้นป.6/1

ด.ช.ณฐกฤต อุทัยวัฒนาทร ระดับชั้นป.6/1 ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565

See more >

ด.ช.ธนพนธ์ ทรัพย์เย็น ระดับชั้นป.5/8

ด.ช.ธนพนธ์ ทรัพย์เย็น ระดับชั้นป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหมากล้อม 5 รายการ และการประกวดวาดภาพ 1 รายการ

See more >

ด.ช.วริทธิ์ ลาภไพบูลย์พงศ์ ระดับชั้นป.5/8

ด.ช.วริทธิ์ ลาภไพบูลย์พงศ์ ระดับชั้นป.5/8 ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565

See more >

ด.ช.ธีธัช ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้นป.5/8

ด.ช.ธีธัช ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้นป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ระดับชั้นป.5/6

ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ระดับชั้นป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ปริญญาภัทร ดนัยพิทักษ์ ระดับชั้นป.5/7

ด.ญ.ปริญญาภัทร ดนัยพิทักษ์ ระดับชั้นป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

See more >

ด.ญ.นุชรดา ลิ้มนนทกุล ระดับชั้นป.5/4

ด.ญ.นุชรดา ลิ้มนนทกุล ระดับชั้นป.5/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022

See more >

ด.ญ.รินธาร ว่องวันดี ระดับชั้นป.5/2

ด.ญ.รินธาร ว่องวันดี ระดับชั้นป.5/2 ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565

See more >

ด.ญ.พิมพ์วลัญช์ รุจนกนกนาฏ ระดับชั้นป.5/2

ด.ญ.พิมพ์วลัญช์ รุจนกนกนาฏ ระดับชั้นป.5/2 ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565

See more >

ด.ช.พรภวิษย์ สิทธิสาร ระดับชั้นป.4/7

ด.ช.พรภวิษย์ สิทธิสาร ระดับชั้นป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้นป.4/4

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้นป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ และด้านศิลปะ 1 รายการ

See more >

ด.ช.ชุติพนธ์ สนแก้ว ระดับชั้นป.4/2

ด.ช.ชุติพนธ์ สนแก้ว ระดับชั้นป.4/2 ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565

See more >

ด.ช.สุธีรัชต์ สุทธรังษี ระดับชั้นป.4/1

ด.ช.สุธีรัชต์ สุทธรังษี ระดับชั้นป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแบดมินตัน 2 รายการ

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ จรรย์ศุภรินทร์ ระดับชั้นป.3/3

ด.ช.กฤษฎิ์ จรรย์ศุภรินทร์ ระดับชั้นป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.ชนิดาภา วัฒนจัง ระดับชั้นป.3/3

ด.ญ.ชนิดาภา วัฒนจัง ระดับชั้นป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.พิชญธิดา ประทุมเนตร ระดับชั้นป.3/2

ด.ญ.พิชญธิดา ประทุมเนตร ระดับชั้นป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดดนตรีรายการ BCC Music Competition 2022

See more >

ด.ญ.วรินทร์กาญจน์ วิจิตรเมฆทอง ระดับชั้นป.3/2

ด.ญ.วรินทร์กาญจน์ วิจิตรเมฆทอง ระดับชั้นป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก 4 รายการ

See more >

ด.ญ.อุนนดา แสงเดือน ระดับชั้นป.3/1

ด.ญ.อุนนดา แสงเดือน ระดับชั้นป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ 1 รายการ และการแข่งขัน Ice skate 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ตั้งเจตน์ อัตติยะ ระดับชั้นป.2/4

ด.ญ.ตั้งเจตน์ อัตติยะ ระดับชั้นป.2/4 ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2565

See more >

ด.ญ.ณัฐธญานัน วงษ์สุวรรณ ระดับชั้นป.2/2

ด.ญ.ณัฐธญานัน วงษ์สุวรรณ ระดับชั้นป.2/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันBangkok Christian College Music Competition2022 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

See more >

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้นป.1/7

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้นป.1/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 1st Wan-Jun Gymnastics Club & SSRU Competition

See more >

ด.ญ.พัณภัช ลิ่มพงศธร ระดับชั้นป.1/7

ด.ญ.พัณภัช ลิ่มพงศธร ระดับชั้นป.1/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.นิรินธน์ ชาญนำสิน ระดับชั้นเด็กเล็ก 2

ด.ญ.นิรินธน์ ชาญนำสิน ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 (Thailand Mental Arithmetic Competition 2022)

See more >

ด.ช.ธนณัฏฐ์ สิริธนาภิรัขต์ ป.6/7
ด.ช.กรพล กังพิศดาร ป.6/3
ด.ช.พลากร ปัญญาวรากร ป.6/4
ด.ช.วรัตถ์ กังวานวกุล ป.6/8

ด.ช.ธนณัฏฐ์ สิริธนาภิรัขต์ ป.6/7 / ด.ช.กรพล กังพิศดาร ป.6/3 / ด.ช.พลากร ปัญญาวรากร ป.6/4 / ด.ช.วรัตถ์ กังวานวกุล ป.6/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2022

See more >

ด.ช.สาริจ น้อยกาญจนะ ป.6/6
ด.ญ.เฟรันดา บุญเที่ยง ป.6/5
ด.ช.กฤตชัย ชื่นโรจน์ ป.6/2
ด.ช.สุขภัค มุ่งดี ป.6/7

ด.ช.สาริจ น้อยกาญจนะ ป.6/6 / ด.ญ.เฟรันดา บุญเที่ยง ป.6/5 / ด.ช.กฤตชัย ชื่นโรจน์ ป.6/2 / ด.ช.สุขภัค มุ่งดี ป.6/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2022

See more >

ด.ช.ยศกร ตันติพิทักษ์กุล ป.4/1 และ ด.ช.ณัฐธีร์ จีระอดิศวงศ์ ป.5/5

ด.ช.ยศกร ตันติพิทักษ์กุล ป.4/1 และ ด.ช.ณัฐธีร์ จีระอดิศวงศ์ ป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games (WRG) Thailand Championship

See more >

ด.ช.ธนภพ สงวนพฤกษ์ ป.6/3 และ ด.ช.แทนไท จินตรานันท์ ป.6/7

ด.ช.ธนภพ สงวนพฤกษ์ ป.6/3 และ ด.ช.แทนไท จินตรานันท์ ป.6/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games (WRG) Thailand Championship

See more >

ด.ญ.ฌฤธัท กฤตยารัตน์ ระดับชั้น ป.6/8

ด.ญ.ฌฤธัท กฤตยารัตน์ ระดับชั้น ป.6/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาลีลาศ 3 รายการ

See more >

ด.ช.นัธทวัฒน์ โพธิ์อินทร์ ระดับชั้น ป.6/4

ด.ช.นัธทวัฒน์ โพธิ์อินทร์ ระดับชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.ณฐา นิตยพิบูลย์ ระดับชั้น ป.5/7

ด.ญ.ณฐา นิตยพิบูลย์ ระดับชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand English Skills Evaluation Test (TESET 2022)

See more >

ด.ญ.กฤษฎิ์ชมนาด กฤตมโนรถ ระดับชั้น ป.5/7

ด.ญ.กฤษฎิ์ชมนาด กฤตมโนรถ ระดับชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิมนาสติก รายการ 1st Wan-Jun Gymnastics and SSRU Competition

See more >

ด.ญ.กัญญ์พิดา เอี่ยมบริบูรณ์ ป.5/7 และ ด.ญ.รดาศา ยิ่งวิริยะประพันธ์ ป.5/8

ด.ญ.กัญญ์พิดา เอี่ยมบริบูรณ์ ป.5/7 และ ด.ญ.รดาศา ยิ่งวิริยะประพันธ์ ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ เอแม็ท (A-MATH) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

See more >

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.5/7

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง 2 รายการ

See more >

ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล ระดับชั้น ป.5/4

ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล ระดับชั้น ป.5/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ธนัชชา เล็กยิ้ม ระดับชั้น ป.4/9

ด.ญ.ธนัชชา เล็กยิ้ม ระดับชั้น ป.4/9 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน รายการ TOYOTA YOUTH SUPER SERIES

See more >

ด.ช.ธฤต มโนประภัสสร ระดับชั้น ป.4/5

ด.ช.ธฤต มโนประภัสสร ระดับชั้น ป.4/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน รายการเขาใหญ่มาราธอน 2022

See more >

ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ระดับชั้น ป.4/4

ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ SAMUTSAKHON OPEN 2022 จังหวัด สมุทรสาคร

See more >

ด.ช.ทีปกร วงษ์สุวรรณ ระดับชั้น ป.4/4

ด.ช.ทีปกร วงษ์สุวรรณ ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน รายการ Bangkok Christian College Music Competition 2022 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

See more >

ด.ญ.ณภัทร์วรัญญ์ เอนกสิทธิสิน ระดับชั้น ป.3/8

ด.ญ.ณภัทร์วรัญญ์ เอนกสิทธิสิน ระดับชั้น ป.3/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน รายการ International Young Musicians Music Competition, Wien 2020

See more >

ด.ญ.ณิชาภา แจ้งศรีสุข ระดับชั้น ป.3/8

ด.ญ.ณิชาภา แจ้งศรีสุข ระดับชั้น ป.3/8 ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ “สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 ”

See more >

ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ระดับชั้น ป.3/7

ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ระดับชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านดนตรี 4 รายการ

See more >

ด.ช.อาชวิญญ์ คันธารัตนกุล ระดับชั้น ป.2/6

ด.ช.อาชวิญญ์ คันธารัตนกุล ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Yamaha Thailand music Festival 2021

See more >

ด.ญ.ณีน ธนสินโสภณ ระดับชั้น เด็กเล็ก5

ด.ญ.ณีน ธนสินโสภณ ระดับชั้น เด็กเล็ก5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 1st Wan-Jun Gymnastics Club & SSRU Competition

See more >

ด.ญ.นันท์นภัส มั่นหมั่น ระดับชั้น Year6B

ด.ญ.นันท์นภัส มั่นหมั่น ระดับชั้น Year6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Satit Bangna Swimming Championship

See more >

ด.ช.ธนากร ภู่ธนา ระดับชั้น Year6A

ด.ช.ธนากร ภู่ธนา ระดับชั้น Year6A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Satit Bangna Swimming Championship

See more >

ด.ญ.ชญาณิศา เตชะวณิช ระดับชั้น Year6A

ด.ญ.ชญาณิศา เตชะวณิช ระดับชั้น Year6A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Satit Bangna Swimming Championship

See more >

ด.ช.อัฟฟาอาริฟฮ์ เจ๊ะแว ระดับชั้น Year5B

ด.ช.อัฟฟาอาริฟฮ์ เจ๊ะแว ระดับชั้น Year5B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Satit Bangna Swimming Championship

See more >

ด.ญ.นลิน ศรีประเสริฐสุข ระดับชั้น Year5A

ด.ญ.นลิน ศรีประเสริฐสุข ระดับชั้น Year5A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Satit Bangna Swimming Championship

See more >

ด.ช.เรย์ ศรีประเสริฐสุข ระดับชั้น Year2A

ด.ช.เรย์ ศรีประเสริฐสุข ระดับชั้น Year2A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Satit Bangna Swimming Championship

See more >

ด.ญ.ณหทัย เลิศกฤติมุข ระดับชั้น ป.6/7

ด.ญ.ณหทัย เลิศกฤติมุข ระดับชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASMO THAI 2022

See more >

ด.ญ.อรวรรยา สดกลาง ระดับชั้น ป.6/3

ด.ญ.อรวรรยา สดกลาง ระดับชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASMO THAI 2022

See more >

ด.ช.พชร รังกลิ่น ระดับชั้น ป.5/5

ด.ช.พชร รังกลิ่น ระดับชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.กันต์ธีภพ เพชรรัตน์ ระดับชั้น ป.5/3

ด.ช.กันต์ธีภพ เพชรรัตน์ ระดับชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASMO THAI 2022

See more >

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.5/1

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ช.ปณิธิ สุขศิริวงษ์ ระดับชั้น ป.4/6

ด.ช.ปณิธิ สุขศิริวงษ์ ระดับชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASMO THAI 2022

See more >

ด.ช.ปุณณธี อรุณนารา ระดับชั้น ป.4/6

ด.ช.ปุณณธี อรุณนารา ระดับชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 5 รายการ

See more >

ด.ญ.พรภา วัฒนสาธิตอาภา ระดับชั้น ป.4/6

ด.ญ.พรภา วัฒนสาธิตอาภา ระดับชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก 6 รายการ และอื่นๆ 6 รายการ

See more >

ด.ญ.นภัสรินทร์ วัตวงษ์ ระดับชั้น ป.4/5

ด.ญ.นภัสรินทร์ วัตวงษ์ ระดับชั้น ป.4/5 ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASMO THAI 2022

See more >

ด.ญ.ณัฎฐาณิศา เสมาทอง ระดับชั้น ป.4/4

ด.ญ.ณัฎฐาณิศา เสมาทอง ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ศศิวัฒน์ ศิริบุญฤทธิ์ ระดับชั้น ป.4/3

ด.ช.ศศิวัฒน์ ศิริบุญฤทธิ์ ระดับชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง 2 รายการ

See more >

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.4/3

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง 3 รายการ

See more >

ด.ช.ชญาพัฒน์ น้อมศาสน์ ระดับชั้น ป.4/2

ด.ช.ชญาพัฒน์ น้อมศาสน์ ระดับชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASMO THAI 2022

See more >

ด.ช.ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.4/2

ด.ช.ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASMO THAI 2022

See more >

ด.ช.ปัณณวิชญ์ ธนามี ระดับชั้น ป.3/7

ด.ช.ปัณณวิชญ์ ธนามี ระดับชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 3 รายการ

See more >

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้น ป.3/5

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 6 รายการ

See more >

ด.ญ.ภีรนีย์ สุดเพาะ ระดับชั้น ป.3/5

ด.ญ.ภีรนีย์ สุดเพาะ ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASMO THAI 2022

See more >

ด.ญ.ณิชมน เลิศภาวศุทธิ ระดับชั้น ป.3/3

ด.ญ.ณิชมน เลิศภาวศุทธิ ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22

See more >

ด.ญ.รัศยา ซ่อนรักษ์ ระดับชั้น ป.3/2

ด.ญ.รัศยา ซ่อนรักษ์ ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ Imperial Swimmimg Championship 2022 ครั้งที่ 1

See more >

ด.ญ.ญาณธิดา วิทัยวัฒน์ ระดับชั้น ป.3/2

ด.ญ.ญาณธิดา วิทัยวัฒน์ ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ณัฏฐภพ เลิศวไลพงศ์ ระดับชั้น ป.3/1

ด.ช.ณัฏฐภพ เลิศวไลพงศ์ ระดับชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเปียโน 2 รายการ

See more >

ด.ญ.อนัญญา วราเศรษฐ์ ระดับชั้น ป.3/1

ด.ญ.อนัญญา วราเศรษฐ์ ระดับชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ Young Artist Music Contest 2022

See more >

ด.ญ.ปาณฎา ศรีอ่อน ระดับชั้น ป.2/6

ด.ญ.ปาณฎา ศรีอ่อน ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.วรวลัญช์ เมืองสุวรรณ ระดับชั้น ป.1/4

ด.ญ.วรวลัญช์ เมืองสุวรรณ ระดับชั้น ป.1/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Bambi Games Invitational Meet

See more >

ด.ช.กฤษณพัฒน์ เลิศทรัพย์ถาวร ระดับชั้น ป.1/3

ด.ช.กฤษณพัฒน์ เลิศทรัพย์ถาวร ระดับชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 (Thailand Ment al Arithmetic Competition 2022)

See more >

ด.ช.นธีธร ณ น่าน ระดับชั้น ป.6/5

ด.ช.นธีธร ณ น่าน ระดับชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเอ็ดดูพลอยส์สปอร์ตเอแมทชาเล้นจ์ 2022

See more >

ด.ญ.พัชญ์พิดา ศุภกิจอุดมการณรงค์ ระดับชั้น ป.5/1

ด.ญ.พัชญ์พิดา ศุภกิจอุดมการณรงค์ ระดับชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ภูริตา จุลกะเสวี ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.ภูริตา จุลกะเสวี ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ BABYPOOL 4 Strokes Swimming Championship

See more >

ด.ญ.รดา ฐิตะสุนทรกิจ ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.รดา ฐิตะสุนทรกิจ ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.เขมจิรัสย์ สาตนันทปรีดา ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.เขมจิรัสย์ สาตนันทปรีดา ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการประกวด 2 รายการ

See more >

ด.ช.พชร พิพิธโภคา ระดับชั้น ป.2/4

ด.ช.พชร พิพิธโภคา ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Bangkok International Young Musician, Season 2 (2022)

See more >

ด.ญ.วรรณสินี โชติสุริยพงศ์ ระดับชั้น ป.3/4

ด.ญ.วรรณสินี โชติสุริยพงศ์ ระดับชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.4/1

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 1 รายการและอื่นๆ

See more >

ด.ญ.ณจันทร์ ดำรงชัย ระดับชั้น ป.5/6

ด.ญ.ณจันทร์ ดำรงชัย ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาลีลาศ 2 รายการ

See more >

ด.ช. อัครวินท์ กอธรรมรังษี ระดับชั้น ป.5/8

ด.ช. อัครวินท์ กอธรรมรังษี ระดับชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาลีลาศ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.พิมพ์พิชา คุ้มพงษ์ ระดับชั้น ป.5/9

ด.ญ.พิมพ์พิชา คุ้มพงษ์ ระดับชั้น ป.5/9 ได้รับรางวัลจากงานประกาศรางวัลเกียรติยศ มณีเมขลา ประจำปี 2565

See more >

ด.ญ.วรินทร์ลดา นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.1/1

ด.ญ.วรินทร์ลดา นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิมนาสติกโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 "มหาชัยเกมส์"

See more >

ด.ช.ธีธัช ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้น ป.5/8

ด.ช.ธีธัช ปิยสันติวงศ์ ระดับชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (LPMC) ครั้งที่ 22

See more >

ด.ญ.นฤณ ไชยะกุล ระดับชั้น ป.5/8

ด.ญ.นฤณ ไชยะกุล ระดับชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน International Musician Music Competition, Wein 2022

See more >

ด.ญ.ณัฏฐ์ญาดา อรวงศ์ไพศาล ระดับชั้น ป.5/7

ด.ญ.เบญญาภา กุลศิริเกษม ระดับชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.เบญญาภา กุลศิริเกษม ระดับชั้น ป.5/5

ด.ญ.เบญญาภา กุลศิริเกษม ระดับชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ Satit Bangna Swimming Championships 2022

See more >

ด.ช.นภัทร วงศ์พานิช ระดับชั้น ป.5/6

ด.ช.นภัทร วงศ์พานิช ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ Satit Bangna Swimming Championships 2022

See more >

ด.ญ.นัทธ์หทัย เชาวลิต ระดับชั้น ป.4/7

ด.ญ.นัทธ์หทัย เชาวลิต ระดับชั้น ป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ASMO THAI ONLINE 2021

See more >

ด.ญ.ภคนัท ภูษิตโภยไคย ระดับชั้น ป.4/6

ด.ญ.ภคนัท ภูษิตโภยไคย ระดับชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22

See more >

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.4/4

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.ณยฎา หอปรีชากิจ ระดับชั้น ป.3/6

ด.ญ.ณยฎา หอปรีชากิจ ระดับชั้น ป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฟันดาบรายการ TFF Minime&Veteran Championships2022

See more >

ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ ระดับชั้น ป.3/5

ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 4 รายการ

See more >

ด.ญ.พิชญาภัค ถ้ำสุวรรณ ระดับชั้น ป.3/4

ด.ญ.พิชญาภัค ถ้ำสุวรรณ ระดับชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์และการแข่งขันกีฬาหมากล้อม

See more >

ด.ช.ณัฐวรรธน์ อรวงศ์ไพศาล ระดับชั้น ป.2/6

ด.ช.ณัฐวรรธน์ อรวงศ์ไพศาล ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Satit Bangna Swimming Championships 2022

See more >

ด.ช.จิรกร เทศนิยม ระดับชั้น ป.2/3

ด.ช.จิรกร เทศนิยม ระดับชั้น ป.2/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน The mall the best of rank for tournament

See more >

ด.ช.พชรธรรม ศรีคำ ระดับชั้น ป.1/4

ด.ช.พชรธรรม ศรีคำ ระดับชั้น ป.1/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ASMOPSS THAILAND 2022

See more >

ด.ช.ภัตฐกฤษฎิ์ จิรเวชวงศ์สกุล ระดับชั้น ป.1/4

ด.ช.ภัตฐกฤษฎิ์ จิรเวชวงศ์สกุล ระดับชั้น ป.1/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ASMOPSS THAILAND 2022

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์สภณ สันสน ระดับชั้น ป.4/4

ด.ช.กฤษฎิ์สภณ สันสน ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 9 รายการ

See more >

ด.ญ.พิชฎา ยังหอม ระดับชั้น ป.4/8

ด.ญ.พิชฎา ยังหอม ระดับชั้น ป.4/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ธัชภาส แก้วปลั่ง ระดับชั้น ป.4/4

ด.ช.ธัชภาส แก้วปลั่ง ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Satit Bangna Swimming Championship ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น ระดับชั้น Year 3B

ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น ระดับชั้น Year 3B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Satit Bangna Swimming Championship ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.รวิภา ตรึงตราจิตกุล ระดับชั้น Year 3A

ด.ญ.รวิภา ตรึงตราจิตกุล ระดับชั้น Year 3A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Nonthaburi Swimming Cup

See more >

ด.ญ.ภัททิยา เกตุจำรูญ ระดับชั้นเ ป.5/2

ด.ญ.ภัททิยา เกตุจำรูญ ระดับชั้นเ ป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ช.แทนคุณ พึ่งสถิตย์ ระดับชั้นเ ป.3/8

ด.ช.แทนคุณ พึ่งสถิตย์ ระดับชั้นเ ป.3/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Satit Bangna Swimming Championship ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.ฐิติรัตน์ วิศวปัทมวรรณ ระดับชั้นเด็กเล็ก 7

ด.ญ.ฐิติรัตน์ วิศวปัทมวรรณ ระดับชั้นเด็กเล็ก 7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Satit Bangna Swimming Championship ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.พรรณ์วรท วุฒิกุล ระดับชั้น Year 4A

ด.ญ.พรรณ์วรท วุฒิกุล ระดับชั้น Year 4A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Satit Bangna Swimming Championship ครั้งที่ 5

See more >

ด.ช.ปวิณ สารรัตน์ ระดับชั้น ป.1/3

ด.ช.ปวิณ สารรัตน์ ระดับชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 1 รายการ และด้านดนตรี 2 รายการ

See more >

ด.ช.พัฒนดิฐ ศรีสวัสดิ์สกุล ระดับชั้น ป.1/3

ด.ช.พัฒนดิฐ ศรีสวัสดิ์สกุล ระดับชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Satit Bangna Swimming Championship ครั้งที่ 5

See more >

ด.ช.เจมส์ จีรกร พาลืมเมอร์ ระดับชั้น ป.5/6

ด.ช.เจมส์ จีรกร พาลืมเมอร์ ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ธนธรรม กุลกำม์ธร ระดับชั้น ป.5/6

ด.ช.ธนธรรม กุลกำม์ธร ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬเจ็ตสกี 2 รายการ

See more >

ด.ช.สุธีรัชต์ สุทธรังษี ระดับชั้น ป.4/1

ด.ช.สุธีรัชต์ สุทธรังษี ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 5 รายการ

See more >

ด.ช.พีราวิชญ์ งามอัครกุล ระดับชั้น ป.3/6

ด.ช.พีราวิชญ์ งามอัครกุล ระดับชั้น ป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ปณิธิ สุขศิริวงษ์ ระดับชั้น ป.4/6

ด.ช.ปณิธิ สุขศิริวงษ์ ระดับชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.รัศยา ซ่อนรักษ์ ระดับชั้น ป.3/2

ด.ญ.รัศยา ซ่อนรักษ์ ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ Science for every Generation

See more >

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้น ป.5/6

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ

See more >

ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก ระดับชั้น ป.5/6

ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ

See more >

ด.ช.พรภวิษย์ สิทธิสาร ระดับชั้น ป.4/7

ด.ช.พรภวิษย์ สิทธิสาร ระดับชั้น ป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ช.กรวิชช์ เจนทรทิน ระดับชั้น ป.4/7

ด.ช.กรวิชช์ เจนทรทิน ระดับชั้น ป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันนักไลฟ์สดรุ่นจิ๋วรุ่นแรกของประเทศไทย ปี2565

See more >

ด.ช.ก้องภูมิ สงเคราะห์ ระดับชั้น ป.4/7

ด.ช.ก้องภูมิ สงเคราะห์ ระดับชั้น ป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย ปี 2565

See more >

ด.ช.กฤษณพัฒน์ เลิศทรัพย์ถาวร ระดับชั้น ป.1/3

ด.ช.กฤษณพัฒน์ เลิศทรัพย์ถาวร ระดับชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันร้องเพลงรายการ International Youth Music Competition

See more >

ด.ญ.อุนนดา แสงเดือน ระดับชั้น ป.3/1

ด.ญ.อุนนดา แสงเดือน ระดับชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน รายการ Skate Asia 2022

See more >

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้น ป.4/3

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA GOLF TOURNAMENT 2022-2023

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.4/4

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 7 รายการ

See more >

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.4/1

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.พิชฎา ยังหอม ระดับชั้น ป.4/8

ด.ญ.พิชฎา ยังหอม ระดับชั้น ป.4/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.แพรพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.1/6

ด.ญ.แพรพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.1/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.4/4

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.ทักษอร ณัฐเรืองกิตติ์ ระดับชั้น ป.1/4

ด.ญ.ทักษอร ณัฐเรืองกิตติ์ ระดับชั้น ป.1/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

See more >

ด.ช.ธัชภาส แก้วปลั่ง ระดับชั้น ป.4/4

ด.ช.ธัชภาส แก้วปลั่ง ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.6/1

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเต้น 2 รายการ

See more >

ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ ระดับชั้น ป.3/5

ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.ลิปดา ศรียาสวิน ระดับชั้น ป.6/1

ด.ญ.ลิปดา ศรียาสวิน ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ ระดับชั้น ป.5/5

ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ ระดับชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Swim mom

See more >

ด.ช.ญาณมงคล วิทัยวัฒน์ ระดับชั้น ป.6/3

ด.ช.ญาณมงคล วิทัยวัฒน์ ระดับชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 8 รายการ

See more >

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.5/1

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนชิงแชมป์ ประเทศไทย

See more >

ด.ช.เตชิต ดำสูงเนิน ระดับชั้น ป.6/4

ด.ช.เตชิต ดำสูงเนิน ระดับชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

ด.ช.พชรวัฒน์ เธียรนภาพรโชค ระดับชั้น ป.3/4

ด.ช.พชรวัฒน์ เธียรนภาพรโชค ระดับชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2 รายการ

See more >

ด.ญ.สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.6/8

ด.ญ.สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.6/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาคร

See more >

ด.ช.ชยพล สราญเลิศ ระดับชั้น ป.6/2

ด.ช.ชยพล สราญเลิศ ระดับชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันลีลาศ พัทลุงเกมส์ (การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 )

See more >

ด.ญ.พิชญาภัค ถ้ำสุวรรณ ระดับชั้น ป.3/4

ด.ญ.พิชญาภัค ถ้ำสุวรรณ ระดับชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหมากล้อมรายการ The Mall The Best Of Rank GO Tornament 2022

See more >

ด.ญ.ญาณธิดา วิทัยวัฒน์ ระดับชั้น ป.3/2

ด.ญ.ญาณธิดา วิทัยวัฒน์ ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 7 รายการ

See more >

ด.ช.ณัศรัณญ์ ชินธรรมมิตร ระดับชั้น ป.5/7

ด.ช.ณัศรัณญ์ ชินธรรมมิตร ระดับชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย Thailand Youth Ice Hockey Championship

See more >

ด.ช.ธรรศวรัตน์ พวงบุปผา ระดับชั้น ป.4/2

ด.ช.ธรรศวรัตน์ พวงบุปผา ระดับชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 17 รายการ

See more >

ด.ช.สุธีรัชต์ สุทธรังษี ระดับชั้น ป.4/1

ด.ช.สุธีรัชต์ สุทธรังษี ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ภีรนีย์ สุดเพาะ ระดับชั้น ป.3/5

ด.ญ.ภีรนีย์ สุดเพาะ ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งหมากล้อม งาน THE MALL The Best of Rank Go Tournament 2022

See more >

ทีมนักกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสาธิตฯ

ทีมนักกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแฮนด์บอลสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ อินวิเตชั่น ครั้งที่ 5

See more >

ด.ช.นธีธร ณ น่าน ระดับชั้น ป.6/5 ด.ญ.พิชญ์เอนก ขำเอนก ระดับชั้น ป.6/3

ด.ช.นธีธร ณ น่าน ระดับชั้น ป.6/5 ด.ญ.พิชญ์เอนก ขำเอนก ระดับชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Maxploys Ed-sport A-math Championship 2022

See more >

ด.ญ.ภิญยามาศน์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.1/1

ด.ญ.ภิญยามาศน์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ Global Mathemethics Elite Competition 2021

See more >

ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มเกิด ระดับชั้น ป.3/2

ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มเกิด ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากรีฑากีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กรมพลศึกษา

See more >

ทีมนักกีฬากรีฑาโรงเรียน

ทีมนักกีฬากรีฑาโรงเรียน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากรีฑากีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กรมพลศึกษา

See more >

ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารี ระดับชั้น ป.6/5

ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารี ระดับชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันลีลาศ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์

See more >

ด.ญ.ภัททิยา เกตุจำรูญ ระดับชั้น ป.5/2

ด.ญ.ภัททิยา เกตุจำรูญ ระดับชั้น ป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ NONTHABURI SWIMMING CUP 2022

See more >

ด.ญ.เพลินทิพย์ ลิ่มพงศธร ระดับชั้น ป.3/5

ด.ญ.เพลินทิพย์ ลิ่มพงศธร ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการประกวดด้านศิลปะ 1 รายการและการแข่งขันว่ายน้ำ 1 รายการ

See more >

ด.ญ.ธีรยา ภู่น้อยศักดิ์ ระดับชั้น ป.4/4

ด.ญ.ธีรยา ภู่น้อยศักดิ์ ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ Nonthaburi Swimming Cup 2022

See more >

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.4/3

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย ปี 2565

See more >

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.6/1

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการประกวดเต้น hip hop รายการ Thailand Hip Hop Dance Championship 2022

See more >

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.4/1

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ SWIM MOM 2022

See more >

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.4/4

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ NONTHABURI SWIMMING CUP 2022

See more >

ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ระดับชั้น ป.4/4

ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ BLIZT SWIM MOM

See more >

ด.ญ.ปวันภัสสร หาญเมธีคุณา ระดับชั้น ป.5/2

ด.ญ.ปวันภัสสร หาญเมธีคุณา ระดับชั้น ป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดร้องเพลง Bangkok International Young Musician

See more >

ด.ญ.วรินทร์ลดา นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.1/1

ด.ญ.วรินทร์ลดา นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา ยิมนาสติกศิลปและยิมนาสติกแอโรบิก

See more >

ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารี ระดับชั้น ป.6/5

ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารี ระดับชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันลีลาศ พัทลุงเกมส์ (การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 )

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ จรรย์ศุภรินทร์ ระดับชั้น ป.3/3

ด.ญ.ฌฤธัท กฤตยารัตน์ ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.ฌฤธัท กฤตยารัตน์ ระดับชั้น ป.6/8

ด.ญ.ฌฤธัท กฤตยารัตน์ ระดับชั้น ป.6/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันลีลาศ พัทลุงเกมส์ (การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 )

See more >

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้น ป.5/6

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ Nonthaburi swimming cup 2022

See more >

ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก ระดับชั้น ป.5/6

ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ Nonthaburi swimming cup 2022

See more >

ด.ช.ยศกร ตันติพิทักษ์กุล ระดับชั้น ป.4/1

ด.ช.ยศกร ตันติพิทักษ์กุล ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ maker robotics challenge 2022

See more >

ด.ญ.ชนิดาภา วัฒนจัง ระดับชั้น ป.3/3

ด.ญ.ชนิดาภา วัฒนจัง ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ Swim fan club swimming cup 2022

See more >

ด.ญ.พัทธนันท์ เธียรนภาพรโชค ระดับชั้น ป.6/2

ด.ญ.พัทธนันท์ เธียรนภาพรโชค ระดับชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านกีฬา 2 รายการ

See more >

ด.ญ.พัชญ์พิดา ศุภกิจอุดมการณ์ ระดับชั้น ป.5/1

ด.ญ.พัชญ์พิดา ศุภกิจอุดมการณ์ ระดับชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ช. ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.5/1

ด.ช. ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ Zodiac Kids Hockey League

See more >

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.5/7

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ Zodiac Kids Hockey League

See more >

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.5/7

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ Zodiac Kids Hockey League

See more >

ด.ญ.ทักษอร ณัฐเรืองกิตติ์ ระดับชั้น ป.1/4

ด.ญ.ทักษอร ณัฐเรืองกิตติ์ ระดับชั้น ป.1/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ NONTHABURI SWIMMING CUP 2022

See more >

ด.ญ.กัญญาณัช อรุณชนะชัย ระดับชั้น ป.6/6

ด.ญ.กัญญาณัช อรุณชนะชัย ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันลีลาศรายการ BANGKOK Dance Challenge 2022

See more >

ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล ระดับชั้น ป.5/4

ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล ระดับชั้น ป.5/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

See more >

ด.ช.ปณิธิ สุขศิริวงษ์ ระดับชั้น ป.4/6

ด.ช.ปณิธิ สุขศิริวงษ์ ระดับชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 10

See more >

ด.ญ.วชิดา วรรธนะเลาหะ ระดับชั้น ป.1/7

ด.ญ.วชิดา วรรธนะเลาหะ ระดับชั้น ป.1/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านกีฬายิมนาสติก 2 รายการ

See more >

ด.ช.พีราวิชญ์ งามอัครกุล ระดับชั้น ป.3/6

ด.ช.พีราวิชญ์ งามอัครกุล ระดับชั้น ป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านกีฬาว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้น ป.4/3

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟรายการTGA-SINGHA Junior Golf Ranking

See more >

ด.ช.อชิรวิชย์ เอื้อเวชนิชกุล ระดับชั้น ป.2/1

ด.ช.อชิรวิชย์ เอื้อเวชนิชกุล ระดับชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 1 รายการ และด้านดนตรี 1 รายการ

See more >

ด.ญ.วรัญญา วัฒนอมร ระดับชั้น ป.2/1

ด.ญ.วรัญญา วัฒนอมร ระดับชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ระดับชั้น ป.3/7

ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ระดับชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลจากการประกวดดนตรี 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ณัฎฐาณิศา เสมาทอง ระดับชั้น ป.4/4

ด.ญ.ภัททิยา เกตุจำรูญ ระดับชั้น ป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟบดินทรเดชา ครั้งที่ 6/2565

See more >

ด.ญ.ภัททิยา เกตุจำรูญ ระดับชั้น ป.5/2

ด.ญ.ภัททิยา เกตุจำรูญ ระดับชั้น ป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำรายการ 3rd NS SWIMMING CHAMPIONSHIP

See more >

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.4/4

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Swimming Cup 2022 ครั้งที่ 29

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.4/4

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี2564

See more >

ด.ญ.กฤษฏิ์ชมนาด กฤตมโนรถ ระดับชั้น ป.5/7

ด.ญ.กฤษฏิ์ชมนาด กฤตมโนรถ ระดับชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา ประเภทเดี่ยวและทีม Gymnastics and Fitness Chiangmai Thailand

See more >

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้น ป.5/6

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำรายการ 3rd NS Swimming Championship 2022

See more >

ด.ช.ปุณณธี อรุณนารา ระดับชั้น ป.4/6

ด.ช.ปุณณธี อรุณนารา ระดับชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ณกัญญาพัศ สินธวัชต์ ระดับชั้น ป.4/6

ด.ญ.ณกัญญาพัศ สินธวัชต์ ระดับชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฟันดาบ Moohun fencing

See more >

ด.ช.นภัทร วงศ์พานิช ระดับชั้น ป.5/6

ด.ช.นภัทร วงศ์พานิช ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน CGA & Chang Short-Game Challenge 2022

See more >

ด.ญ.พัชญ์พิดา ศุภกิจอุดมการณ์ ระดับชั้น ป.5/1

ด.ญ.พัชญ์พิดา ศุภกิจอุดมการณ์ ระดับชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับบนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

See more >

ด.ญ.วรินทร์ลดา นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.1/1

ด.ญ.วรินทร์ลดา นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเต้น 2 รายการ

See more >

ด.ญ.สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.6/8

ด.ญ.สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.6/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเต้น 2 รายการ

See more >

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้น ป.3/5

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.4/1

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านกีฬาว่ายน้ำ 4 รายการ

See more >

ด.ญ.อัญภัทร เลวัน ระดับชั้น ป.3/1

ด.ญ.อัญภัทร เลวัน ระดับชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเต้น 2 รายการ

See more >

ด.ญ.แพรพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.1/6

ด.ญ.แพรพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.1/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านกีฬาว่ายน้ำ 3 รายการ

See more >

ด.ช.ชนทัช เตชะโพธิวรคุณ ระดับชั้น ป.4/1

ด.ช.ชนทัช เตชะโพธิวรคุณ ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟรายการ CGA Thailand Kids Golf Step-up tournament 2022

See more >

ด.ญ.พิชญาพัค ถ้ำสุวรรณ ระดับชั้น ป.3/4

ด.ญ.พิชญาพัค ถ้ำสุวรรณ ระดับชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.อัยยนันท์ เลิศสินธพานนท์ Year 6A

ด.ญ.อัยยนันท์ เลิศสินธพานนท์ Year 6A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านดนตรี 2 รายการ

See more >

ดญ.พัชญ์พิดา​ ศุภกิจ​อุดมการณ์ ระดับชั้น ป.4/2

ดญ.พัชญ์พิดา​ ศุภกิจ​อุดมการณ์ ระดับชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 7 รายการ

See more >

ด.ช.คุณาพัฒน์ ปิยวัชรวิจิตร ระดับชั้น ป.3/3

ด.ช.คุณาพัฒน์ ปิยวัชรวิจิตร ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

การแข่งขัน ASMO THAI ONLINE 2021

ด.ญ.พิชยภา ตัณฑวิเชียร ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ASMO THAI ONLINE 2021

See more >

ด.ช.ชุติพนธ์ สนแก้ว ระดับชั้น ป.3/2

ด.ช.ชุติพนธ์ สนแก้ว ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

การประกวดดนตรี รายการ3RD International Piano Competition

ด.ช.ณัฏฐภพ เลิศวไลพงศ์ ระดับชั้น ป.2/8 ได้รับรางวัลจากการประกวดดนตรี รายการ3RD International Piano Competition

See more >

การแข่งขันกีฬายิมนาสติก รายการออมสินยิมนาสติกลีลาเพื่อความเป็นเลิศ สโมสรสัมพันธ์ ประจำปี 2565

ด.ญ.สมนต์วฤณ นิ่มเนตพันธ์ ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิมนาสติก รายการออมสินยิมนาสติกลีลาเพื่อความเป็นเลิศ สโมสรสัมพันธ์ ประจำปี 2565

See more >

การแข่งขันดนตรี รายการThe 7th MCGP piano competition 2021

ด.ญ.อาภากร สันติศักดิ์ ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรี รายการThe 7th MCGP piano competition 2021

See more >

การแข่งขัน ASMO THAI ONLINE 2021

ด.ญ.วรรณสินี โชติสุริยพงศ์ ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ASMO THAI ONLINE 2021

See more >

ด.ญ.อุนนดา แสงเดือน ระดับชั้น ป.2/7

ด.ญ.อุนนดา แสงเดือน ระดับชั้น ป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.ณภัทร์วรัญญ์ อเนกสิทธิสิน ระดับชั้น ป.2/7

ด.ญ.ณภัทร์วรัญญ์ อเนกสิทธิสิน ระดับชั้น ป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

การแข่งขันMusic learning fest 2021#7 digital edition

ด.ญ.ชญาดา ณ ป้อมเพชร ระดับชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันMusic learning fest 2021#7 digital edition

See more >

การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการThailand Youth Ice Hockey Championship 2021

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการThailand Youth Ice Hockey Championship 2021

See more >

การแข่งขัน UDO ASIA-ACIFIC STREET DANCE CHAMPIONSHIPS 2022

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.5/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน UDO ASIA-ACIFIC STREET DANCE CHAMPIONSHIPS 2022

See more >

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา

ด.ช.รชต ตันฤดี ระดับชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา

See more >

ด.ญ.กัญญณัช อรุณชนะชัย ระดับชั้น ป.5/8

ด.ญ.กัญญณัช อรุณชนะชัย ระดับชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการเป็นตัวแทนตอบคำถามประเมินโรงเรียนประจำปี

See more >

ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารีระดับชั้น ป.5/4

ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารีระดับชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลีลาศ 2 รายการ

See more >

การแข่งขันเปียโนในรายการThe 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival (Piano Competition)

ด.ช.อาชวิน มนูทัศน์ ระดับชั้น ป.5/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเปียโนในรายการThe 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival (Piano Competition)

See more >

THAILAND YOUTH ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP 2021

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.4/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันTHAILAND YOUTH ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP 2021

See more >

ด.ช.เพชรกะรัต เขียวหวาน ระดับชั้น ป.4/1

ด.ช.เพชรกะรัต เขียวหวาน ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล ระดับชั้น ป.4/1

ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.3/6

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 14 รายการ

See more >

ด.ช.ประกฤษฎิ์ แสงนิยม ระดับชั้น ป.6/7

ด.ช.ประกฤษฎิ์ แสงนิยม ระดับชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2564

See more >

ด.ช.วรวรรธน์ สุวรรณสกนธ์ ระดับชั้น ป.6/7

ด.ช.วรวรรธน์ สุวรรณสกนธ์ ระดับชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Go Zodiac Friendship Games Online

See more >

ด.ช.ปภิณวิชย์ พงศ์เพชรดิถ ระดับชั้น ป.6/7

ด.ช.ปภิณวิชย์ พงศ์เพชรดิถ ระดับชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันรายการ ASMO วิชาวิทยาศาสตร์

See more >

ด.ญ.พาพราว วัฒนชัย ระดับชั้น ป.6/7

ด.ญ.พาพราว วัฒนชัย ระดับชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการ ASMO วิชาภาษาอังกฤษ

See more >

ด.ญ.บุรัสกร พรรัตนรักษา ระดับชั้น ป.6/6

ด.ญ.บุรัสกร พรรัตนรักษา ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2564

See more >

ด.ช.ภัททพัฒน์ ชลวีระวงศ์ ระดับชั้น ป.6/6

ด.ช.ภัททพัฒน์ ชลวีระวงศ์ ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

See more >

ด.ญ.อริย กิตติกาญจนกุล ระดับชั้น ป.6/4

ด.ญ.อริย กิตติกาญจนกุล ระดับชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

See more >

ด.ญ.เลอฟ้า กษัตรีย์ ระดับชั้น ป.6/2

ด.ญ.เลอฟ้า กษัตรีย์ระดับชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

See more >

ด.ญ.พร้อมบุณย์ ประกอบกิจ ระดับชั้น ป.6/2

ด.ญ.พร้อมบุณย์ ประกอบกิจ ระดับชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

See more >

ด.ช.จักรคณัตม์​ ปั​ทมชัยยันต์​ ระดับชั้น ป.6/2

ด.ช.จักรคณัตม์​ ปั​ทมชัยยันต์​ ระดับชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

See more >

การแข่งขัน WRO 2021 (World Robot Olympiad Online Thailand 2021)

ด.ช.ชาวิณฐิ์ ทองแก้ว ระดับชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัล Certificate of Participation

See more >

ด.ญ.กัญญาพัชร์ กฤษดาธิการ ระดับชั้น ป.6/1

ด.ญ.กัญญาพัชร์ กฤษดาธิการ ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

See more >

การแข่งขัน Young Artist Music Contest 2020

ด.ญ.ธรรมนภัสสรณ์ เหลืองมโนธรรม ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัล Silver Medal

See more >

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ ศรีสะเกษเกมส์ ”

ด.ญ.ฌฤธัท กฤตยารัตน์ ระดับชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ ศรีสะเกษเกมส์ ”

See more >

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ ศรีสะเกษเกมส์ ”

ด.ญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ระดับชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ ศรีสะเกษเกมส์ ”

See more >

การแข่งขันเปียโนในรายการ Music Learning Fest#7 Digital Edition​ 2021 21st century performer Junior Category

ด.ช.พชรดนย์ เจริญธรรมรักษา ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเปียโนในรายการ Music Learning Fest#7 Digital Edition​ 2021 21st century performer Junior Category

See more >

การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ KLM999 ครั้งที่ 3

ด.ช.พีราวิชญ์ งามอัครกุล ระดับชั้น ป.2/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ KLM999 ครั้งที่ 3

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ จรรย์ศุภรินทร์ ระดับชั้น ป.2/8

ด.ช.กฤษฎิ์ จรรย์ศุภรินทร์ ระดับชั้น ป.2/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ ระดับชั้น ป.2/5

ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ ระดับชั้น ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ และประกวดภาพวาด

See more >

การคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19

ด.ญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ระดับชั้น ป.6/5 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19

See more >

การแข่งขัน ASMO THAI 2021

ด.ญ.วรนัญ วัฒนอมร ระดับชั้น ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ASMO THAI 2021

See more >

ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ระดับชั้น ป.2/5

ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ระดับชั้น ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านดนตรี 7 รายการ

See more >

ด.ญ.อิสรีย์ วงศ์กาญจนา ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.อิสรีย์ วงศ์กาญจนา ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 4 รายการ และ การแข่งขันด้านวิชาการ 6 รายการ

See more >

การแข่งขัน HKVAEF 2021 International and Local Student Mail Art Competition

ด.ญ.เพลินทิพย์ ลิ่มพงศธร ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน HKVAEF 2021 International and Local Student Mail Art Competition

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ GAD Thailand Championship 2021

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.1/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ GAD Thailand Championship 2021

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA-Singha junior golf ranking 2021-2022 Match2

ด.ญ.นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ ระดับชั้น Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA-Singha junior golf ranking 2021-2022 Match2

See more >

การแข่งขันกอล์ฟรายการ Thailand Kids Golf Ranking 2021-2022

ด.ญ.กันต์กวี ลินจงสุบงกช ระดับชั้น Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟรายการ Thailand Kids Golf Ranking 2021-2022

See more >

การแข่งขันกอล์ฟรายการ SISB-JJGA Golf Trophy 2021

ด.ช.อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟรายการ SISB-JJGA Golf Trophy 2021

See more >

ด.ญ.ณิชชา กุมารจันทร์ ระดับชั้น ป.6/6

ด.ญ.ณิชชา กุมารจันทร์ ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ระดับชั้น ป.6/5

ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ระดับชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 6 รายการ

See more >

ด.ญ.พรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ ระดับชั้น ป.6/3

ด.ญ.พรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ ระดับชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

การแข่งขันดนตรี รายการ Young Musician Competition & Festival 2021

ด.ช.พลากร ปัญญาวรากร ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรี รายการ Young Musician Competition & Festival 2021

See more >

ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ระดับชั้น ป.3/8

ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ระดับชั้น ป.3/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 3 รายการ

See more >

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการ SAT football thailand championship “แชมป์ชนแชมป์” 2021

ด.ช.วชิรกร ทันนาเขตต์ ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการ SAT football thailand championship “แชมป์ชนแชมป์” 2021

See more >

การแข่งขันดนตรี รายการ The 1st Bangkok International Perform ING Arts Piano Competition 2021

ด.ญ.พิมพ์วรัตม์ เพ็งชัย ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ The 1st Bangkok International Perform ING Arts Piano Competition 2021

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TKG ( Thailand Kids Golf Tour) 2020-2021

ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TKG ( Thailand Kids Golf Tour) 2020-2021

See more >

ด.ช.ชนทัช เตชะโพธิวรคุณ ระดับชั้น ป.3/5

ด.ช.ชนทัช เตชะโพธิวรคุณ ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 3 รายการ

See more >

ด.ช.ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.3/4

ด.ช.ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.3/4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 2 รายการ

See more >

การประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2563

ด.ญ.อัยยนันท์ เลิศสินธพานนท์ ระดับชั้น Year 6A ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2563

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.3/6

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 7 รายการ

See more >

การแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกแอโรบิคชิงชนะเลิศแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2564

ด.ญ.พรภา วัฒนสาธิตอาภา ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกแอโรบิคชิงชนะเลิศแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2564

See more >

ด.ช.ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.3/3

ด.ช.ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 4 รายการ และ การแข่งขันด้านวิชาการ 7 รายการ

See more >

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวร​ศักดิ์ ระดับชั้น ป.3/3

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวร​ศักดิ์ ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 5 รายการ

See more >

ด.ช.สุธีรัชต์ สุทธรังษี ระดับชั้น ป.3/2

ด.ช.สุธีรัชต์ สุทธรังษี ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2 รายการ

See more >

การแข่งขันว่ายน้ำปิดแมตช์ประจำปี Bangkok Planetarium Swimming Cup

ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำปิดแมตช์ประจำปี Bangkok Planetarium Swimming Cup

See more >

การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2564

ด.ญ.ณัฐณิชา ขำศิริรัตน์ ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2564

See more >

ด.ญ.อิสรีย์ วงศ์กาญจนา ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.อิสรีย์ วงศ์กาญจนา ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้น ป.2/1

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ

See more >

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.1/7

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.1/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2021 (WRO 2021) รอบนานาชาติ

ด.ช. ธนกฤต มยุรฤทธิ์ภิบาล ระดับชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2021 (WRO 2021)

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ GAD Thailand Championship 2021 Match 5

ด.ช.อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ GAD Thailand Championship 2021 Match 5

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ IMG Junior world 2021

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ IMG Junior world 2021 และได้รับรางวัล

See more >

ด.ช.อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล ระดับชั้นป.6/6

ด.ช.อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ Thailand kids step-up tournament 2021 class E Girls

ด.ญ.อิสรีย์ วงศ์กาญจนาระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ Thailand kids step-up tournament 2021 class E Girls

See more >

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ศุภกิจอุดมการณ์ ระดับชั้น Year2B

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ศุภกิจอุดมการณ์ ระดับชั้น Year2B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ SISB-JJGA Golf Trophy 2021

ด.ญ.นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ SISB-JJGA Golf Trophy 2021

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA SINGHA​ Junior ​Golf​ Champion

ด.ญ.ภิรฎา​ จุฑาวนิชกุล ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA SINGHA​ Junior ​Golf​ Champion

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA SINGHA​ Junior ​Golf​ Champion

ด.ญ.กันต์กวี​ ลินจงสุบงกช ระดับชั้น Year5A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA SINGHA​ Junior ​Golf​ Champion

See more >

ด.ญ.มายา สตราคา Year 6B

ด.ญ.มายา สตราคา Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.สรัญกร สงวนโภคัย Year 6B

ด.ญ.สรัญกร สงวนโภคัย Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ช.อัครโภคิณ แสนมาโนช Year 6B

ด.ช.อัครโภคิณ แสนมาโนช Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ช.พฤฒพงศ์ อุไพศิลป์สถาพร Year 6B

ด.ช.พฤฒพงศ์ อุไพศิลป์สถาพร Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.พลอยปภัส อัครชัยเมธาภรณ์ Year 6B

ด.ญ.พลอยปภัส อัครชัยเมธาภรณ์ Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

TGA Singha Junior Golf Ranking 2020-2021

ด.ช.พฤกษ์ศิระ พฤกษไพบูลย์ Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ญ.ภคมน สุทธิ์พิบูลวงศ์ Year 6A

ด.ญ.ภคมน สุทธิ์พิบูลวงศ์ Year 6A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

รายการไทยนิยมแชมป์เปี้ยนชิพต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 8

ด.ญ.สุขประภา สกุลวรธรรม Year 6A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.ขวัญชนก บุญจันทร์ Year 6A

ด.ญ.ขวัญชนก บุญจันทร์ Year 6A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ช.พฤกษ์ศิลา พฤกษไพบูลย์ Year 6A

ด.ช.พฤกษ์ศิลา พฤกษไพบูลย์ Year 6A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

SINGHA Thailand Junior Match Play Championship

ด.ญ.กันต์กวี ลินจงสุบงกช Year 5B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ญ.นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ Year 5B

ด.ญ.นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ Year 5B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ช.ฉัฐสิปป์ สุรพัฒนานนท์ Year 5B

ด.ช.ฉัฐสิปป์ สุรพัฒนานนท์ Year 5B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ASMO THAILAND (English)

ด.ญ.เอลิศา กุกเรย่า Year 5B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษ

See more >

ด.ช.ปุณณชัย ประภายนต์ Year 5A

ด.ช.ปุณณชัย ประภายนต์ Year 5A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ASMO THAILAND (English)

ด.ญ.อัยยนันท์ เลิศสินธพานนท์ Year 5A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษ

See more >

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน LTAT PYRAMID TENNIS 10s

ด.ช.ธีชา สัจจกุล Year 5A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทนนิส

See more >

GAD THAILAND CHAMPIONSHIP 2019-2020

ด.ญ.ไกลกังวล จิระอรุณ Year 5A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ช.สุวิจักขณ์ ประสิทธิวณกุล Year 4B

ด.ช.สุวิจักขณ์ ประสิทธิวณกุล Year 4B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ช.ธนากร ภู่ธนา Year 4A

ด.ช.ธนากร ภู่ธนา Year 4A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.นันท์นภัส มั่นหมั่น Year 4A

ด.ญ.นันท์นภัส มั่นหมั่น Year 4A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ASMO THAILAND (English)

ด.ญ.มาริศา กุกเรย่า ระดับชั้น Year 3B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษ

See more >

Thailand Ice Hockey Tournament 2020, U8 division

ด.ช.ณรัชพงศ์ รัตนวชิช์ ระดับชั้น Year 3A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง

See more >

ด.ช.อัฟฟาอาริฟฮ์ เจ๊ะแว ระดับชั้น Year 3B

ด.ช.อัฟฟาอาริฟฮ์ เจ๊ะแว ระดับชั้น Year 3B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ" ครั้งที่ 11

ด.ช.นิปุน ศรีมงคลถาวร ระดับชั้น Year 3A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด

See more >

ด.ช.นฤพัลลภ แสนมาโนช ระดับชั้น Year 2B

ด.ช.นฤพัลลภ แสนมาโนช ระดับชั้น Year 2B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำและกอล์ฟ

See more >

รายการไทยนิยมแชมป์เปี้ยนชิพต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 8

ด.ญ.ธนานุช ภู่ธนา ระดับชั้น Year 2B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ศุภกิจอุดมการณ์ ระดับชั้น Year 2B

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ศุภกิจอุดมการณ์ ระดับชั้น Year 2B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรี ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

See more >

รายการไทยนิยมแชมป์เปี้ยนชิพต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 8

ด.ญ.พรรณ์วรท วุฒิกุล ระดับชั้น Year 2B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

การแข่งขันกอล์ฟรายการTGA-SINGHA JUNIOUR GOLF RANKING 2020-2021

ด.ช.กฤษณกร ลินจงสุบงกช ระดับชั้น Year 2A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น ระดับชั้น Year 1B

ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น ระดับชั้น Year 1B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้น ป.3/7

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ช.อัครวัฒน์ กัวตระกูล ระดับชั้น ป.2/2

ด.ช.อัครวัฒน์ กัวตระกูล ระดับชั้น ป.2/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

การแข่งขันว่ายน้ำ ไทยนิยมแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 9

ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก ระดับชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ ไทยนิยมแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 9

See more >

ด.ช.พีรวิชญ์ จิริยะสิน ระดับชั้น ป.6/5

ด.ช.พีรวิชญ์ จิริยะสิน ระดับชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

See more >

ด.ญ.พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ ระดับชั้น ป.6/1

ด.ญ.พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

ด.ช.กรณ์ สว่างทรัพย์ ระดับชั้น ป.6/1

ด.ช.กรณ์ สว่างทรัพย์ ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

ด.ช.ปัณณ์ จริงจิตร ระดับชั้น ป.6/2

ด.ช.ปัณณ์ จริงจิตร ระดับชั้น ป.6/2 ได้เป็นตัวแทนสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย เข้าร่วมมหกรรมกีฬาเสมือนจริงครั้งแรกของโลก

See more >

การแข่งขันกีฬาลีลาศ และการแข่งขันกีฬาเบรกกิ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาลีลาศ และการแข่งขันกีฬาเบรกกิ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

See more >

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2563

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2563

See more >

ATOD International Dance Competition 2020

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2020

See more >

7th CSTD Thailand Dance Grand Prix

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix

See more >

Singapore International Piano Competition

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันSingapore International Piano Competition

See more >

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.4/1

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16

See more >

การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์​ ยิมนาสติกแอโรบิก​ และยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์​ ยิมนาสติกแอโรบิก​ และยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

See more >

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2563

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2563

See more >

ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ ระดับชั้น ป.1/1

ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.2/6

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ช.ปรวีร์ ศุภวันต์ ระดับชั้น ป.2/6

ด.ช.ปรวีร์ ศุภวันต์ ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.ปณชนก เพ็ญพน ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.ปณชนก เพ็ญพน ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

RAMIL Swim to develop Skill ครั้งที่ 2

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน RAMIL Swim to develop Skill ครั้งที่ 2

See more >

ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ระดับชั้น ป.2/7

ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ระดับชั้น ป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.2/7

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

RAMIL Swim to develop Skill ครั้งที่ 2

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน RAMIL Swim to develop Skill ครั้งที่ 2

See more >

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ช.ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.2/5

ด.ช.ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้นเด็กเล็ก 2

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

Singha-isf juniors golf open 2021

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันSingha-isf juniors golf open 2021

See more >

การแข่งขันคณิตศาสตร์ (Math-Eng) รายการ Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) Heat round 2020-2021

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ (Math-Eng) รายการ Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) Heat round 2020-2021

See more >

การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Mathematics Contest)

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Mathematics Contest)

See more >

การแข่งขันเอแมท B-Sport A-math Challenge 2020

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเอแมท B-Sport A-math Challenge 2020

See more >

KingClass Korea Super Camp 2019

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน KingClass Korea Super Camp 2019

See more >

ด.ญ.อรวรรยา สดกลาง ระดับชั้น ป.4/2

ด.ญ.อรวรรยา สดกลาง ระดับชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันสสวท.

See more >

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติรายการ Singapore and Asian Schools Math Olympiad 2020 (SASMO2020)

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติรายการ Singapore and Asian Schools Math Olympiad 2020 (SASMO2020)

See more >

Big Bay Bei Heat Round 2020

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Big Bay Bei Heat Round 2020

See more >

WMI World Mathematic

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน WMI World Mathematic

See more >

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2563

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2563

See more >

ASMO SCIENCE THAILAND ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันASMO SCIENCE THAILAND ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

See more >

ASMO SCIENCE THAILAND ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันASMO SCIENCE THAILAND ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

See more >

ASMO SCIENCE THAILAND ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันASMO SCIENCE THAILAND ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

See more >

ASMO SCIENCE THAILAND ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันASMO SCIENCE THAILAND ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

See more >

ASMO English Thailand state round 2020 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประเภทเดี่ยว

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันASMO English Thailand state round 2020 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประเภทเดี่ยว

See more >

ASMO English Thailand state round 2020 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภททีม

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันASMO English Thailand state round 2020 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภททีม

See more >

ASMO English Thailand state round 2020 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภทเดี่ยว

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันASMO English Thailand state round 2020 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภทเดี่ยว

See more >

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

See more >

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

See more >

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

See more >

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

See more >

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

See more >

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

See more >

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

See more >

การแข่งขัน MATH - ENG Contest ครั้งที่ 6

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน MATH - ENG Contest ครั้งที่ 6

See more >

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประเภทบุคคล

See more >

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประเภทบุคคล

See more >

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประเภทบุคคล

See more >

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประเภทบุคคลและประเภททีม

See more >

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภทบุคคลและประเภททีม

See more >

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทบุคคลและประเภททีม

See more >

ด.ญ.พัชรนันท์ สุวรรณสกนธ์ ระดับชั้น ป.6/3

ด.ญ.พัชรนันท์ สุวรรณสกนธ์ ระดับชั้น ป.6/3 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จัดโดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

See more >

ด.ญ.ติณณา ตริยานนท์ ระดับชั้น ป.6/3

ด.ญ.ติณณา แดนเขตต์ ระดับชั้น ป.6/3 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จัดโดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

See more >

การแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2020

ทีม Go Green ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2020

See more >

การแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2020

ทีม The Platinum ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2020

See more >

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุทรปราการ และการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลสาธิตพิบูลบำเพ็ญ อินวิเตชั่น ครั้งที่ 4

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุทรปราการ และการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลสาธิตพิบูลบำเพ็ญ อินวิเตชั่น ครั้งที่ 4

See more >

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทชายรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทชายรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี

See more >

การแข่งขัน ไทยแลนด์ ไอซ์ฮอกกี้ ทัวร์นาเม้นท์ 2020

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.3/2และด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ไทยแลนด์ ไอซ์ฮอกกี้ ทัวร์นาเม้นท์ 2020

See more >

การแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2020

ด.ญ.มณฑิรา วงศาโรจนะกุล ระดับชั้น ป.2/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2020

See more >

การประกวดอ่านกุรอ่านแบบมุร็อตตั้ล รุ่นอายุต่ำกว่า 9 ปี

ด.ช.อธิธัช สาลีหมัด ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการประกวดอ่านกุรอ่านแบบมุร็อตตั้ล รุ่นอายุต่ำกว่า 9 ปี

See more >

การแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ Australian mathematics competition

ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ระดับชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ Australian mathematics competition

See more >

ด.ช.อธิภัทร สถิตย์วงศ์ ระดับชั้น ป.6/8

ด.ช.อธิภัทร สถิตย์วงศ์ ระดับชั้น ป.6/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ 2 รายการ

See more >

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ด.ช.ธิติพัทธ์ คุ้มญาติ ระดับชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2020-2021 ภาคเหนือตอนล่าง สนามที่ 3

ด.ญ.พฤกษ์สิริ พฤกษ์ไพบูลย์ ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2020-2021 ภาคเหนือตอนล่าง สนามที่ 3

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ SINGHA-TSGU สนามที่ 4

ด.ช.อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล ระดับชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ SINGHA-TSGU สนามที่ 4

See more >

การประกวดดนตรีไทยศรทอง

ด.ญ.แก้วกัญญา บุศราวงศ์ ระดับชั้น Year 6B ได้รับรางวัลจากการประกวดดนตรีไทยศรทอง

See more >

การประกวดดนตรีไทยศรทอง

ด.ญ.จิรัชญา เต็งเก้าประเสริฐ ระดับชั้น Year 6A ได้รับรางวัลจากการประกวดดนตรีไทยศรทอง

See more >

ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล ระดับชั้น ป.3/3

ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด 2 รายการ

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.2/1

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน SCRATCH และการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

ด.ช.ธนกฤต มยุรฤทธิ์ภิบาล ระดับชั้น ป.5/6

ด.ช.ธนกฤต มยุรฤทธิ์ภิบาล ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันRobot 2 รายการ

See more >

การคัดเลือดประวัติและผลงาน "ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ครั้งที่ 3 " ประเภทเยาวชน

ด.ช.ณัทพงศ์ธัญธร ตรีวัฒนา ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลจากการคัดเลือดประวัติและผลงาน "ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ครั้งที่ 3 ประเภทเยาวชน

See more >

การแข่งขันเอแมท Ed-Sport Challenge 2020

ด.ญ.แพรวารินทร์ ศรีรัตนปัญญาธร ระดับชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเอแมท Ed-Sport Challenge 2020

See more >

การแข่งขันเอแมท Ed-Sport Challenge 2020

ด.ญ.พรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ ระดับชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเอแมท Ed-Sport Challenge 2020

See more >

ด.ช.ทัศน์รพี สุขอารีย์ชัย ระดับชั้น ป.4/7

ด.ช.ทัศน์รพี สุขอารีย์ชัย ระดับชั้น ป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

การแข่งขัน Max Ploys B- Sport Crossword Game A-Math Kumkom And Gold Finger Challenge

ด.ญ.ณัฐวดี ไซยจิตรเจริญรุ่ง ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Max Ploys B- Sport Crossword Game A-Math Kumkom And Gold Finger Challenge

See more >

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด.ญ.จารุพิชญา เปรมศิริ ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

See more >

การแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ ITMC 2020

ด.ช.กรณ์ สว่างทรัพย์ ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ ITMC 2020

See more >

ด.ช.ปุญณพัฒน์ ธาระเวช ระดับชั้น ป.6/1

ด.ช.ปุญณพัฒน์ ธาระเวช ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทนนิส

See more >

การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ The mall Swimming Cup 2020

ด.ญ.ปณชนก เพ็ญพน ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

See more >

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563

ด.ช.ธฤตวัน ไผ่แดง ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทนนิส

See more >

การแข่งขันเทนนิส รายการ การแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2563 ภาคอีสาน ครั้งที่ 5

ด.ญ.ณัชช์นลิน พรโชติสุริยวุฒิ ระดับชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทนนิส

See more >

การแข่งขันเทนนิส รายการ PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2563 ภาคเหนือ ครั้งที่ 5

ด.ญ.ปัณณรดา ธาระเวช ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทนนิส

See more >

การแข่งขันกอล์ฟ รายการ Thailand Kids Golf

ด.ช.ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.2/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

ด.ช.ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.2/5

ด.ช.ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TKG Thailand kids golf tour 2020-2021

ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

การแข่งขันกอล์ฟ รายการ Singha-ISF junior open 2020

ด.ช.อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล ระดับชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้นเด็กเล็ก 2

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

การแข่งขันมาราธอน รายการ KHAOYAI Mountain Marathon International

ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก ระดับชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมาราธอน รายการ KHAOYAI Mountain Marathon International

See more >

ด.ช.วิภาสพงษ์ ศรีประจิตติชัย ระดับชั้น ป.5/5

ด.ช.วิภาสพงษ์ ศรีประจิตติชัย ระดับชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง

See more >

การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand Ice Hockey Tournament 2020

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand Ice Hockey Tournament 2020

See more >

การแข่งขันว่าย Bangkok Swimming New Normal

ด.ช.ปพนพัชร์ เลิศจรัญรัตน์ ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่าย Bangkok Swimming New Normal

See more >

การแข่งขันว่าย RQ Swimming Junior Tournament 2020

ด.ญ.ม่านฟ้า ซ่อนรักษ์ ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่าย RQ Swimming Junior Tournament 2020

See more >

การแข่งขันว่าย 11th Rangsit University Swimming Championships

ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ระดับชั้น ป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่าย 11th Rangsit University Swimming Championships

See more >

การแข่งขันว่ายน้ำ 28th The mall swimming cup 2020

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ 28th The mall swimming cup 2020

See more >

การแข่งขันว่ายน้ำ RQ SWIMMING JUNIOR TOURNAMENT 2020

ด.ญ.รัศยา ซ่อนรักษ์ ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ RQ SWIMMING JUNIOR TOURNAMENT 2020

See more >

การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TKG Thailand kids golf tour 2020-2021

ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ รายการ TKG Thailand kids golf tour 2020-2021

See more >

การแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

See more >

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.4/1

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 25และการแข่งขัน Hip Hop AGG-All Generation Championship Thailand

See more >

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ด.ช.วีรวิชญ์ วัฒนาเสลารัตต์ ระดับชั้น ป.5/1 ด.ช.ธีรวัฒน์ เอี่ยมเจริญชัย ระดับชั้น ป.5/1 และด.ญ.กัลยรักษ์ วณิชย์วรนันต์ ระดับชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

See more >

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ด.ญ.ณัฐรินีย์ ศรีวชิรวัฒน์ ระดับชั้น ป.6/4 ด.ญ.จันทปภา อังธารารักษ์ ระดับชั้น ป.6/6 และด.ญ.ไอรัก ฟูกูฮาระ ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

See more >

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ด.ญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ระดับชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ ไอเอสเอฟ จูเนียร์กอล์ฟ

ด.ช.อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล ระดับชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ไอเอสเอฟ จูเนียร์กอล์ฟ

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ ไอเอสเอฟ จูเนียร์กอล์ฟ

ด.ช.ปราณชญา มารัตนะฤกษ์ ระดับชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ไอเอสเอฟ จูเนียร์กอล์ฟ

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ TGA Thailand Kids golf Tour 2020-2021

ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ TGA Thailand Kids golf Tour 2020-2021

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2020-2021

ด.ช.ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2020-2021

See more >

การแข่งขันคณิตคิดเร็วประจำปี 2563

ด.ช.ภูดิส แก้วงามอรุณ ระดับชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วประจำปี 2563

See more >

การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด.ช.ปัณณวิชญ์ พวงสุวรรณ ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

See more >

ด.ญ.พิชยภา ตัณฑวิเชียร ระดับชั้น ป.2/2

ด.ญ.พิชยภา ตัณฑวิเชียร ระดับชั้น ป.2/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชน Chiangmai Ice Hockey Tournament 2020

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชน Chiangmai Ice Hockey Tournament 2020

See more >

การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชน Bangkok Youth Ice Hockey Tournament 2020

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.3/2และด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชน Bangkok Youth Ice Hockey Tournament 2020

See more >

การแข่งขันไตรกีฬาสำหรับเด็ก TOA Triathlon Color of Spiritual 2020

ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก ระดับชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันไตรกีฬาสำหรับเด็ก TOA Triathlon Color of Spiritual 2020

See more >

การแข่งขันกีฬาเทนนิส รายการ KRASAE

ด.ช.นพกฤษฎิ์ พรโชติสุริยวุฒิ ระดับชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทนนิส รายการ KRASAE

See more >

ด.ญ.ปัณณรดา ธาระเวช ระดับชั้น ป.2/6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส

ด.ญ.ปัณณรดา ธาระเวช ระดับชั้น ป.2/6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟรายการ GAD Thailand championship 2019-2020

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟรายการ GAD Thailand championship 2019-2020

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ Thailand Kids Golf (TKG) Tour 2020-2021 Match 4

ด.ญ.พฤกษ์สิริ พฤกไพบูลย์ ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ Thailand Kids Golf (TKG) Tour 2020-2021 Match 4

See more >

ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ระดับชั้น ป.2/4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TSGU Junior Future Tour 2020/2021 แมทช์ที่ 1

ด.ช.ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.2/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TSGU Junior Future Tour 2020/2021 แมทช์ที่ 1

See more >

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี

ด.ญ.ธีรญา ภู่น้อยศักดิ์ ระดับชั้น ป.2/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี

See more >

ด.ญ.พรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ ระดับชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

ด.ญ.พรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ ระดับชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

การแข่งขันคณิตศาสตร์ ITMC International Talent Mathematics Contest 2020

ด.ญ.อรวรรยา สดกลาง ระดับชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์และการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์และการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์

See more >

ด.ญ.พิชยภา ตัณฑวิเชียร ระดับชั้น ป.2/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

ด.ญ.พิชยภา ตัณฑวิเชียร ระดับชั้น ป.2/2ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

ด.ช.พีระวัฒน์ สิทธิทิม ระดับชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

ด.ช.พีระวัฒน์ สิทธิทิม ระดับชั้น ป.4/2ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

การจัดแสดงผลงาน รายการThailand Young Artists (Our Country Our Future)

ด.ญ.คคนันท์ ผดุงถิ่น ระดับชั้น ป.6/4 ได้รับคัดเลือกแสดงผลงานรายการThailand Young Artists (Our Country Our Future)

See more >

การแข่งขัน SINGHA-TSGU juniors Future Tour 2019-2020

ด.ช.อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล ระดับชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน SINGHA-TSGU juniors Future Tour 2019-2020

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ

ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

การแข่งขันกีฬาฮอกกี้

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้

See more >

การแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี ๒๕๖๓ ภาคอีสาน ครั้งที่ ๒

ด.ญ.ปัณณรดา ธาระเวช ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี ๒๕๖๓ ภาคอีสาน ครั้งที่ ๒

See more >

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

ด.ญ.ปุญญะพัชญ์ วงศ์จิตรัตน ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

See more >

การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC)

ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่งเรือง ระดับชั้น ป.5/6ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC)

See more >

นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 ด้านคณิตศาสตร์

See more >

การแข่งขันในงานกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์

นักเรียนที่ได้รเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักกีฬากรุงเทพมหานครของการแข่งขันในงานกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์

See more >

การแข่งขันกีฬาลีลาศชิงถ้วยพระราชทานรายการ The 10th Thailand Open 2019

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาลีลาศชิงถ้วยพระราชทานรายการ The 10th Thailand Open 2019

See more >

ด.ช.ชาณัฐพล แสงทอง ระดับชั้น ป.1/1 เข้าร่วมวิ่งประเภท Fun Run

ด.ช.ชาณัฐพล แสงทอง ระดับชั้น ป.1/1 เข้าร่วมวิ่งประเภท Fun Run ซึ่งเป็นการวิ่ง 6 สนามใน 6 จังหวัด จัดโดยสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่

See more >

การแข่งขันในรายการ Skate Asia 2019 จัดโดย Isia Asia

ด.ญ.ชมสิรินธ์ จารุเพียรเลิศ ระดับชั้น ป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการ Skate Asia 2019 จัดโดย Isia Asia

See more >

การแข่งขันรายการ Pama Thailand 2019 ภาษาอังกฤษคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ Pama Thailand 2019 ภาษาอังกฤษคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย

See more >

การแข่งขันดนตรีนานาชาติ รายการ Asia Music Competition for young Artists – Busan 2019 ในรอบ Final Round

ด.ช.ณัฎฐพล เลิศวลพงศ์ ระดับชั้น ดล.2 ได้รับรางวัลจากการแช่งขันดนตรีนานาชาติ รายการ Asia Music Competition for young Artists – Busan 2019 ในรอบ Final Round

See more >

การแข่งขันดนตรีนานาชาติ รายการ Asia Music Competition for young Artists – Busan 2019 ในรอบ Final Round

ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ระดับชั้น ดล.1 ได้รับรางวัลจากการแช่งขันดนตรีนานาชาติ รายการ Asia Music Competition for young Artists – Busan 2019 ในรอบ Final Round

See more >

การแข่งขันกีฬาเทควันโด้ รายการ The 19th Pohang mayor cup motional hapkido championship and international exchange

ด.ช.อัศวิณ ดีศรีศักดิ์ ระดับชั้น ป.1/4 ได้รับรางวัลจากการแช่งขันเทควันโด้

See more >

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2019 ( world robot olympiad 2019 )

ทีม TNK Festival ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2019 ( world robot olympiad 2019 )

See more >

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่16

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่16

See more >

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

See more >

การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง

ด.ช.วิภาสพงษ์ ศรีประจิตติชัย ระดับชั้น ป.4/7 และด.ช.ปัญวรรธน์ ศรีประจิตติชัย นักเรียนชั้น ป.6/1 เข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง

See more >

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม

See more >

ด.ญ.ชุติปภา กิตติรัฐกรณ์ ระดับชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิมนาสติก

ด.ญ.ชุติปภา กิตติรัฐกรณ์ ระดับชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิมนาสติกรายการ Children Game China

See more >

ด.ญ.นภัทร ภาสุกาญจน์ ระดับชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสเก็ตน้ำแข็ง

ด.ญ.นภัทร ภาสุกาญจน์ ระดับชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสเก็ตน้ำแข็ง 3 รายการ

See more >

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.2/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.2/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ 2 รายการ

See more >

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.1/5 และด.ช.ปรัชญ์โปร์ช รัชต์บริรักษ์ ระดับชั้น ป.1/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.1/5 และด.ช.ปรัชญ์โปร์ช รัชต์บริรักษ์ ระดับชั้น ป.1/5 ได้รับรางวัลจากรายการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ “Warrior Cup” Asia Youth Ice Hockey League

See more >

ด.ช.ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

ด.ช.ชาณัฐธนพล แสงทอง ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 5 รายการ

See more >

ด.ช.ชาณัฐธนพล แสงทอง ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

ด.ช.ชาณัฐธนพล แสงทอง ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ระดับชั้น ป.1/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน SINGHA Junior Golf Ranking 2019 – 2020

ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ระดับชั้น ป.1/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน SINGHA Junior Golf Ranking 2019 – 2020 ณ สนามเอเวอร์กรีนฮิลล์ กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562

See more >

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์คิดเร็ว International Abacus and Mathematics Association (Thailand) 2019

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์คิดเร็ว International Abacus and Mathematics Association (Thailand) 2019

See more >

ด.ช.พชร ตั้งเด่นชัย ระดับชั้น ป.2/3

ด.ช.พชร ตั้งเด่นชัย ระดับชั้น ป.2/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน King Class Korea Super Camp 2018

See more >

ด.ช.ปุณณพัฒน์ ธาระเวช ระดับชั้น ป.5/3

ด.ช.ปุณณพัฒน์ ธาระเวช ระดับชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทนนิส

See more >

การประกวด Prince & Princess Southern Thailand 2019

ด.ญ.พัชรนันท์ สุวรรณสกนธ์ ระดับชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลจากการประกวด Prince & Princess Southern Thailand 2019

See more >

การแข่งขันประกวดศิลปะ วาดรูป รายการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ด.ญ.อนัญญา โอชาวัฒน์ ระดับชั้น ป.6/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดศิลปะ วาดรูป รายการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จัดการแข่งขันโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

See more >

การแข่งขันประกวดดนตรีรายการ Music Learning Fest#6 Bangkok 2019

ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ระดับชั้นเด็กเล็ก 1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเ