เด็กเก่งวันนี้ย้อนหลัง
Hall of Fameด.ช.กฤษฎิ์สภณ สันสน ระดับชั้น ป.4/4

ด.ช.กฤษฎิ์สภณ สันสน ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 9 รายการ

See more >

ด.ญ.พิชฎา ยังหอม ระดับชั้น ป.4/8

ด.ญ.พิชฎา ยังหอม ระดับชั้น ป.4/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ธัชภาส แก้วปลั่ง ระดับชั้น ป.4/4

ด.ช.ธัชภาส แก้วปลั่ง ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Satit Bangna Swimming Championship ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น ระดับชั้น Year 3B

ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น ระดับชั้น Year 3B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Satit Bangna Swimming Championship ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.รวิภา ตรึงตราจิตกุล ระดับชั้น Year 3A

ด.ญ.รวิภา ตรึงตราจิตกุล ระดับชั้น Year 3A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Nonthaburi Swimming Cup

See more >

ด.ญ.ภัททิยา เกตุจำรูญ ระดับชั้นเ ป.5/2

ด.ญ.ภัททิยา เกตุจำรูญ ระดับชั้นเ ป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ช.แทนคุณ พึ่งสถิตย์ ระดับชั้นเ ป.3/8

ด.ช.แทนคุณ พึ่งสถิตย์ ระดับชั้นเ ป.3/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Satit Bangna Swimming Championship ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.ฐิติรัตน์ วิศวปัทมวรรณ ระดับชั้นเด็กเล็ก 7

ด.ญ.ฐิติรัตน์ วิศวปัทมวรรณ ระดับชั้นเด็กเล็ก 7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Satit Bangna Swimming Championship ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.พรรณ์วรท วุฒิกุล ระดับชั้น Year 4A

ด.ญ.พรรณ์วรท วุฒิกุล ระดับชั้น Year 4A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Satit Bangna Swimming Championship ครั้งที่ 5

See more >

ด.ช.ปวิณ สารรัตน์ ระดับชั้น ป.1/3

ด.ช.ปวิณ สารรัตน์ ระดับชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 1 รายการ และด้านดนตรี 2 รายการ

See more >

ด.ช.พัฒนดิฐ ศรีสวัสดิ์สกุล ระดับชั้น ป.1/3

ด.ช.พัฒนดิฐ ศรีสวัสดิ์สกุล ระดับชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Satit Bangna Swimming Championship ครั้งที่ 5

See more >

ด.ช.เจมส์ จีรกร พาลืมเมอร์ ระดับชั้น ป.5/6

ด.ช.เจมส์ จีรกร พาลืมเมอร์ ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ธนธรรม กุลกำม์ธร ระดับชั้น ป.5/6

ด.ช.ธนธรรม กุลกำม์ธร ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬเจ็ตสกี 2 รายการ

See more >

ด.ช.สุธีรัชต์ สุทธรังษี ระดับชั้น ป.4/1

ด.ช.สุธีรัชต์ สุทธรังษี ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 5 รายการ

See more >

ด.ช.พีราวิชญ์ งามอัครกุล ระดับชั้น ป.3/6

ด.ช.พีราวิชญ์ งามอัครกุล ระดับชั้น ป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ปณิธิ สุขศิริวงษ์ ระดับชั้น ป.4/6

ด.ช.ปณิธิ สุขศิริวงษ์ ระดับชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.รัศยา ซ่อนรักษ์ ระดับชั้น ป.3/2

ด.ญ.รัศยา ซ่อนรักษ์ ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ Science for every Generation

See more >

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้น ป.5/6

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ

See more >

ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก ระดับชั้น ป.5/6

ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ

See more >

ด.ช.พรภวิษย์ สิทธิสาร ระดับชั้น ป.4/7

ด.ช.พรภวิษย์ สิทธิสาร ระดับชั้น ป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ช.กรวิชช์ เจนทรทิน ระดับชั้น ป.4/7

ด.ช.กรวิชช์ เจนทรทิน ระดับชั้น ป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันนักไลฟ์สดรุ่นจิ๋วรุ่นแรกของประเทศไทย ปี2565

See more >

ด.ช.ก้องภูมิ สงเคราะห์ ระดับชั้น ป.4/7

ด.ช.ก้องภูมิ สงเคราะห์ ระดับชั้น ป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย ปี 2565

See more >

ด.ช.กฤษณพัฒน์ เลิศทรัพย์ถาวร ระดับชั้น ป.1/3

ด.ช.กฤษณพัฒน์ เลิศทรัพย์ถาวร ระดับชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันร้องเพลงรายการ International Youth Music Competition

See more >

ด.ญ.อุนนดา แสงเดือน ระดับชั้น ป.3/1

ด.ญ.อุนนดา แสงเดือน ระดับชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน รายการ Skate Asia 2022

See more >

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้น ป.4/3

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA GOLF TOURNAMENT 2022-2023

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.4/4

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 7 รายการ

See more >

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.4/1

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.พิชฎา ยังหอม ระดับชั้น ป.4/8

ด.ญ.พิชฎา ยังหอม ระดับชั้น ป.4/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.แพรพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.1/6

ด.ญ.แพรพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.1/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.4/4

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.ทักษอร ณัฐเรืองกิตติ์ ระดับชั้น ป.1/4

ด.ญ.ทักษอร ณัฐเรืองกิตติ์ ระดับชั้น ป.1/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

See more >

ด.ช.ธัชภาส แก้วปลั่ง ระดับชั้น ป.4/4

ด.ช.ธัชภาส แก้วปลั่ง ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.6/1

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเต้น 2 รายการ

See more >

ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ ระดับชั้น ป.3/5

ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ สาธิตบางนาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

See more >

ด.ญ.ลิปดา ศรียาสวิน ระดับชั้น ป.6/1

ด.ญ.ลิปดา ศรียาสวิน ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ ระดับชั้น ป.5/5

ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ ระดับชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Swim mom

See more >

ด.ช.ญาณมงคล วิทัยวัฒน์ ระดับชั้น ป.6/3

ด.ช.ญาณมงคล วิทัยวัฒน์ ระดับชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 8 รายการ

See more >

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.5/1

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนชิงแชมป์ ประเทศไทย

See more >

ด.ช.เตชิต ดำสูงเนิน ระดับชั้น ป.6/4

ด.ช.เตชิต ดำสูงเนิน ระดับชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

ด.ช.พชรวัฒน์ เธียรนภาพรโชค ระดับชั้น ป.3/4

ด.ช.พชรวัฒน์ เธียรนภาพรโชค ระดับชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2 รายการ

See more >

ด.ญ.สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.6/8

ด.ญ.สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.6/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาคร

See more >

ด.ช.ชยพล สราญเลิศ ระดับชั้น ป.6/2

ด.ช.ชยพล สราญเลิศ ระดับชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันลีลาศ พัทลุงเกมส์ (การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 )

See more >

ด.ญ.พิชญาภัค ถ้ำสุวรรณ ระดับชั้น ป.3/4

ด.ญ.พิชญาภัค ถ้ำสุวรรณ ระดับชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหมากล้อมรายการ The Mall The Best Of Rank GO Tornament 2022

See more >

ด.ญ.ญาณธิดา วิทัยวัฒน์ ระดับชั้น ป.3/2

ด.ญ.ญาณธิดา วิทัยวัฒน์ ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 7 รายการ

See more >

ด.ช.ณัศรัณญ์ ชินธรรมมิตร ระดับชั้น ป.5/7

ด.ช.ณัศรัณญ์ ชินธรรมมิตร ระดับชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย Thailand Youth Ice Hockey Championship

See more >

ด.ช.ธรรศวรัตน์ พวงบุปผา ระดับชั้น ป.4/2

ด.ช.ธรรศวรัตน์ พวงบุปผา ระดับชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 17 รายการ

See more >

ด.ช.สุธีรัชต์ สุทธรังษี ระดับชั้น ป.4/1

ด.ช.สุธีรัชต์ สุทธรังษี ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ภีรนีย์ สุดเพาะ ระดับชั้น ป.3/5

ด.ญ.ภีรนีย์ สุดเพาะ ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งหมากล้อม งาน THE MALL The Best of Rank Go Tournament 2022

See more >

ทีมนักกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสาธิตฯ

ทีมนักกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแฮนด์บอลสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ อินวิเตชั่น ครั้งที่ 5

See more >

ด.ช.นธีธร ณ น่าน ระดับชั้น ป.6/5 ด.ญ.พิชญ์เอนก ขำเอนก ระดับชั้น ป.6/3

ด.ช.นธีธร ณ น่าน ระดับชั้น ป.6/5 ด.ญ.พิชญ์เอนก ขำเอนก ระดับชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Maxploys Ed-sport A-math Championship 2022

See more >

ด.ญ.ภิญยามาศน์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.1/1

ด.ญ.ภิญยามาศน์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ Global Mathemethics Elite Competition 2021

See more >

ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มเกิด ระดับชั้น ป.3/2

ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มเกิด ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากรีฑากีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กรมพลศึกษา

See more >

ทีมนักกีฬากรีฑาโรงเรียน

ทีมนักกีฬากรีฑาโรงเรียน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากรีฑากีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กรมพลศึกษา

See more >

ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารี ระดับชั้น ป.6/5

ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารี ระดับชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันลีลาศ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์

See more >

ด.ญ.ภัททิยา เกตุจำรูญ ระดับชั้น ป.5/2

ด.ญ.ภัททิยา เกตุจำรูญ ระดับชั้น ป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ NONTHABURI SWIMMING CUP 2022

See more >

ด.ญ.เพลินทิพย์ ลิ่มพงศธร ระดับชั้น ป.3/5

ด.ญ.เพลินทิพย์ ลิ่มพงศธร ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการประกวดด้านศิลปะ 1 รายการและการแข่งขันว่ายน้ำ 1 รายการ

See more >

ด.ญ.ธีรยา ภู่น้อยศักดิ์ ระดับชั้น ป.4/4

ด.ญ.ธีรยา ภู่น้อยศักดิ์ ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ Nonthaburi Swimming Cup 2022

See more >

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.4/3

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย ปี 2565

See more >

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.6/1

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการประกวดเต้น hip hop รายการ Thailand Hip Hop Dance Championship 2022

See more >

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.4/1

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ SWIM MOM 2022

See more >

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.4/4

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ NONTHABURI SWIMMING CUP 2022

See more >

ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ระดับชั้น ป.4/4

ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ BLIZT SWIM MOM

See more >

ด.ญ.ปวันภัสสร หาญเมธีคุณา ระดับชั้น ป.5/2

ด.ญ.ปวันภัสสร หาญเมธีคุณา ระดับชั้น ป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดร้องเพลง Bangkok International Young Musician

See more >

ด.ญ.วรินทร์ลดา นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.1/1

ด.ญ.วรินทร์ลดา นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา ยิมนาสติกศิลปและยิมนาสติกแอโรบิก

See more >

ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารี ระดับชั้น ป.6/5

ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารี ระดับชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันลีลาศ พัทลุงเกมส์ (การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 )

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ จรรย์ศุภรินทร์ ระดับชั้น ป.3/3

ด.ญ.ฌฤธัท กฤตยารัตน์ ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.ฌฤธัท กฤตยารัตน์ ระดับชั้น ป.6/8

ด.ญ.ฌฤธัท กฤตยารัตน์ ระดับชั้น ป.6/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันลีลาศ พัทลุงเกมส์ (การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 )

See more >

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้น ป.5/6

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ Nonthaburi swimming cup 2022

See more >

ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก ระดับชั้น ป.5/6

ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ Nonthaburi swimming cup 2022

See more >

ด.ช.ยศกร ตันติพิทักษ์กุล ระดับชั้น ป.4/1

ด.ช.ยศกร ตันติพิทักษ์กุล ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ maker robotics challenge 2022

See more >

ด.ญ.ชนิดาภา วัฒนจัง ระดับชั้น ป.3/3

ด.ญ.ชนิดาภา วัฒนจัง ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ Swim fan club swimming cup 2022

See more >

ด.ญ.พัทธนันท์ เธียรนภาพรโชค ระดับชั้น ป.6/2

ด.ญ.พัทธนันท์ เธียรนภาพรโชค ระดับชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านกีฬา 2 รายการ

See more >

ด.ญ.พัชญ์พิดา ศุภกิจอุดมการณ์ ระดับชั้น ป.5/1

ด.ญ.พัชญ์พิดา ศุภกิจอุดมการณ์ ระดับชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ช. ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.5/1

ด.ช. ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ Zodiac Kids Hockey League

See more >

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.5/7

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ Zodiac Kids Hockey League

See more >

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.5/7

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ Zodiac Kids Hockey League

See more >

ด.ญ.ทักษอร ณัฐเรืองกิตติ์ ระดับชั้น ป.1/4

ด.ญ.ทักษอร ณัฐเรืองกิตติ์ ระดับชั้น ป.1/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ NONTHABURI SWIMMING CUP 2022

See more >

ด.ญ.กัญญาณัช อรุณชนะชัย ระดับชั้น ป.6/6

ด.ญ.กัญญาณัช อรุณชนะชัย ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันลีลาศรายการ BANGKOK Dance Challenge 2022

See more >

ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล ระดับชั้น ป.5/4

ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล ระดับชั้น ป.5/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

See more >

ด.ช.ปณิธิ สุขศิริวงษ์ ระดับชั้น ป.4/6

ด.ช.ปณิธิ สุขศิริวงษ์ ระดับชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 10

See more >

ด.ญ.วชิดา วรรธนะเลาหะ ระดับชั้น ป.1/7

ด.ญ.วชิดา วรรธนะเลาหะ ระดับชั้น ป.1/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านกีฬายิมนาสติก 2 รายการ

See more >

ด.ช.พีราวิชญ์ งามอัครกุล ระดับชั้น ป.3/6

ด.ช.พีราวิชญ์ งามอัครกุล ระดับชั้น ป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านกีฬาว่ายน้ำ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้น ป.4/3

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟรายการTGA-SINGHA Junior Golf Ranking

See more >

ด.ช.อชิรวิชย์ เอื้อเวชนิชกุล ระดับชั้น ป.2/1

ด.ช.อชิรวิชย์ เอื้อเวชนิชกุล ระดับชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 1 รายการ และด้านดนตรี 1 รายการ

See more >

ด.ญ.วรัญญา วัฒนอมร ระดับชั้น ป.2/1

ด.ญ.วรัญญา วัฒนอมร ระดับชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ระดับชั้น ป.3/7

ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ระดับชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลจากการประกวดดนตรี 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ณัฎฐาณิศา เสมาทอง ระดับชั้น ป.4/4

ด.ญ.ภัททิยา เกตุจำรูญ ระดับชั้น ป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟบดินทรเดชา ครั้งที่ 6/2565

See more >

ด.ญ.ภัททิยา เกตุจำรูญ ระดับชั้น ป.5/2

ด.ญ.ภัททิยา เกตุจำรูญ ระดับชั้น ป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำรายการ 3rd NS SWIMMING CHAMPIONSHIP

See more >

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.4/4

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Swimming Cup 2022 ครั้งที่ 29

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.4/4

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี2564

See more >

ด.ญ.กฤษฏิ์ชมนาด กฤตมโนรถ ระดับชั้น ป.5/7

ด.ญ.กฤษฏิ์ชมนาด กฤตมโนรถ ระดับชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา ประเภทเดี่ยวและทีม Gymnastics and Fitness Chiangmai Thailand

See more >

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้น ป.5/6

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำรายการ 3rd NS Swimming Championship 2022

See more >

ด.ช.ปุณณธี อรุณนารา ระดับชั้น ป.4/6

ด.ช.ปุณณธี อรุณนารา ระดับชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ญ.ณกัญญาพัศ สินธวัชต์ ระดับชั้น ป.4/6

ด.ญ.ณกัญญาพัศ สินธวัชต์ ระดับชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฟันดาบ Moohun fencing

See more >

ด.ช.นภัทร วงศ์พานิช ระดับชั้น ป.5/6

ด.ช.นภัทร วงศ์พานิช ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน CGA & Chang Short-Game Challenge 2022

See more >

ด.ญ.พัชญ์พิดา ศุภกิจอุดมการณ์ ระดับชั้น ป.5/1

ด.ญ.พัชญ์พิดา ศุภกิจอุดมการณ์ ระดับชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับบนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

See more >

ด.ญ.วรินทร์ลดา นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.1/1

ด.ญ.วรินทร์ลดา นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเต้น 2 รายการ

See more >

ด.ญ.สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.6/8

ด.ญ.สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ ระดับชั้น ป.6/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเต้น 2 รายการ

See more >

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้น ป.3/5

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.4/1

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านกีฬาว่ายน้ำ 4 รายการ

See more >

ด.ญ.อัญภัทร เลวัน ระดับชั้น ป.3/1

ด.ญ.อัญภัทร เลวัน ระดับชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเต้น 2 รายการ

See more >

ด.ญ.แพรพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.1/6

ด.ญ.แพรพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.1/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านกีฬาว่ายน้ำ 3 รายการ

See more >

ด.ช.ชนทัช เตชะโพธิวรคุณ ระดับชั้น ป.4/1

ด.ช.ชนทัช เตชะโพธิวรคุณ ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟรายการ CGA Thailand Kids Golf Step-up tournament 2022

See more >

ด.ญ.พิชญาพัค ถ้ำสุวรรณ ระดับชั้น ป.3/4

ด.ญ.พิชญาพัค ถ้ำสุวรรณ ระดับชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.อัยยนันท์ เลิศสินธพานนท์ Year 6A

ด.ญ.อัยยนันท์ เลิศสินธพานนท์ Year 6A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านดนตรี 2 รายการ

See more >

ดญ.พัชญ์พิดา​ ศุภกิจ​อุดมการณ์ ระดับชั้น ป.4/2

ดญ.พัชญ์พิดา​ ศุภกิจ​อุดมการณ์ ระดับชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 7 รายการ

See more >

ด.ช.คุณาพัฒน์ ปิยวัชรวิจิตร ระดับชั้น ป.3/3

ด.ช.คุณาพัฒน์ ปิยวัชรวิจิตร ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

การแข่งขัน ASMO THAI ONLINE 2021

ด.ญ.พิชยภา ตัณฑวิเชียร ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ASMO THAI ONLINE 2021

See more >

ด.ช.ชุติพนธ์ สนแก้ว ระดับชั้น ป.3/2

ด.ช.ชุติพนธ์ สนแก้ว ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

การประกวดดนตรี รายการ3RD International Piano Competition

ด.ช.ณัฏฐภพ เลิศวไลพงศ์ ระดับชั้น ป.2/8 ได้รับรางวัลจากการประกวดดนตรี รายการ3RD International Piano Competition

See more >

การแข่งขันกีฬายิมนาสติก รายการออมสินยิมนาสติกลีลาเพื่อความเป็นเลิศ สโมสรสัมพันธ์ ประจำปี 2565

ด.ญ.สมนต์วฤณ นิ่มเนตพันธ์ ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิมนาสติก รายการออมสินยิมนาสติกลีลาเพื่อความเป็นเลิศ สโมสรสัมพันธ์ ประจำปี 2565

See more >

การแข่งขันดนตรี รายการThe 7th MCGP piano competition 2021

ด.ญ.อาภากร สันติศักดิ์ ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรี รายการThe 7th MCGP piano competition 2021

See more >

การแข่งขัน ASMO THAI ONLINE 2021

ด.ญ.วรรณสินี โชติสุริยพงศ์ ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ASMO THAI ONLINE 2021

See more >

ด.ญ.อุนนดา แสงเดือน ระดับชั้น ป.2/7

ด.ญ.อุนนดา แสงเดือน ระดับชั้น ป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.ณภัทร์วรัญญ์ อเนกสิทธิสิน ระดับชั้น ป.2/7

ด.ญ.ณภัทร์วรัญญ์ อเนกสิทธิสิน ระดับชั้น ป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

การแข่งขันMusic learning fest 2021#7 digital edition

ด.ญ.ชญาดา ณ ป้อมเพชร ระดับชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันMusic learning fest 2021#7 digital edition

See more >

การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการThailand Youth Ice Hockey Championship 2021

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รายการThailand Youth Ice Hockey Championship 2021

See more >

การแข่งขัน UDO ASIA-ACIFIC STREET DANCE CHAMPIONSHIPS 2022

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.5/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน UDO ASIA-ACIFIC STREET DANCE CHAMPIONSHIPS 2022

See more >

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา

ด.ช.รชต ตันฤดี ระดับชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา

See more >

ด.ญ.กัญญณัช อรุณชนะชัย ระดับชั้น ป.5/8

ด.ญ.กัญญณัช อรุณชนะชัย ระดับชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการเป็นตัวแทนตอบคำถามประเมินโรงเรียนประจำปี

See more >

ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารีระดับชั้น ป.5/4

ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารีระดับชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลีลาศ 2 รายการ

See more >

การแข่งขันเปียโนในรายการThe 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival (Piano Competition)

ด.ช.อาชวิน มนูทัศน์ ระดับชั้น ป.5/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเปียโนในรายการThe 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival (Piano Competition)

See more >

THAILAND YOUTH ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP 2021

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.4/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันTHAILAND YOUTH ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP 2021

See more >

ด.ช.เพชรกะรัต เขียวหวาน ระดับชั้น ป.4/1

ด.ช.เพชรกะรัต เขียวหวาน ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล ระดับชั้น ป.4/1

ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 3 รายการ

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.3/6

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 14 รายการ

See more >

ด.ช.ประกฤษฎิ์ แสงนิยม ระดับชั้น ป.6/7

ด.ช.ประกฤษฎิ์ แสงนิยม ระดับชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2564

See more >

ด.ช.วรวรรธน์ สุวรรณสกนธ์ ระดับชั้น ป.6/7

ด.ช.วรวรรธน์ สุวรรณสกนธ์ ระดับชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Go Zodiac Friendship Games Online

See more >

ด.ช.ปภิณวิชย์ พงศ์เพชรดิถ ระดับชั้น ป.6/7

ด.ช.ปภิณวิชย์ พงศ์เพชรดิถ ระดับชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันรายการ ASMO วิชาวิทยาศาสตร์

See more >

ด.ญ.พาพราว วัฒนชัย ระดับชั้น ป.6/7

ด.ญ.พาพราว วัฒนชัย ระดับชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการ ASMO วิชาภาษาอังกฤษ

See more >

ด.ญ.บุรัสกร พรรัตนรักษา ระดับชั้น ป.6/6

ด.ญ.บุรัสกร พรรัตนรักษา ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2564

See more >

ด.ช.ภัททพัฒน์ ชลวีระวงศ์ ระดับชั้น ป.6/6

ด.ช.ภัททพัฒน์ ชลวีระวงศ์ ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

See more >

ด.ญ.อริย กิตติกาญจนกุล ระดับชั้น ป.6/4

ด.ญ.อริย กิตติกาญจนกุล ระดับชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

See more >

ด.ญ.เลอฟ้า กษัตรีย์ ระดับชั้น ป.6/2

ด.ญ.เลอฟ้า กษัตรีย์ระดับชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

See more >

ด.ญ.พร้อมบุณย์ ประกอบกิจ ระดับชั้น ป.6/2

ด.ญ.พร้อมบุณย์ ประกอบกิจ ระดับชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

See more >

ด.ช.จักรคณัตม์​ ปั​ทมชัยยันต์​ ระดับชั้น ป.6/2

ด.ช.จักรคณัตม์​ ปั​ทมชัยยันต์​ ระดับชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

See more >

การแข่งขัน WRO 2021 (World Robot Olympiad Online Thailand 2021)

ด.ช.ชาวิณฐิ์ ทองแก้ว ระดับชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัล Certificate of Participation

See more >

ด.ญ.กัญญาพัชร์ กฤษดาธิการ ระดับชั้น ป.6/1

ด.ญ.กัญญาพัชร์ กฤษดาธิการ ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

See more >

การแข่งขัน Young Artist Music Contest 2020

ด.ญ.ธรรมนภัสสรณ์ เหลืองมโนธรรม ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัล Silver Medal

See more >

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ ศรีสะเกษเกมส์ ”

ด.ญ.ฌฤธัท กฤตยารัตน์ ระดับชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ ศรีสะเกษเกมส์ ”

See more >

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ ศรีสะเกษเกมส์ ”

ด.ญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ระดับชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ ศรีสะเกษเกมส์ ”

See more >

การแข่งขันเปียโนในรายการ Music Learning Fest#7 Digital Edition​ 2021 21st century performer Junior Category

ด.ช.พชรดนย์ เจริญธรรมรักษา ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเปียโนในรายการ Music Learning Fest#7 Digital Edition​ 2021 21st century performer Junior Category

See more >

การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ KLM999 ครั้งที่ 3

ด.ช.พีราวิชญ์ งามอัครกุล ระดับชั้น ป.2/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ KLM999 ครั้งที่ 3

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ จรรย์ศุภรินทร์ ระดับชั้น ป.2/8

ด.ช.กฤษฎิ์ จรรย์ศุภรินทร์ ระดับชั้น ป.2/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 2 รายการ

See more >

ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ ระดับชั้น ป.2/5

ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ ระดับชั้น ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ และประกวดภาพวาด

See more >

การคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19

ด.ญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ระดับชั้น ป.6/5 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19

See more >

การแข่งขัน ASMO THAI 2021

ด.ญ.วรนัญ วัฒนอมร ระดับชั้น ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ASMO THAI 2021

See more >

ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ระดับชั้น ป.2/5

ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ระดับชั้น ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านดนตรี 7 รายการ

See more >

ด.ญ.อิสรีย์ วงศ์กาญจนา ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.อิสรีย์ วงศ์กาญจนา ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 4 รายการ และ การแข่งขันด้านวิชาการ 6 รายการ

See more >

การแข่งขัน HKVAEF 2021 International and Local Student Mail Art Competition

ด.ญ.เพลินทิพย์ ลิ่มพงศธร ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน HKVAEF 2021 International and Local Student Mail Art Competition

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ GAD Thailand Championship 2021

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.1/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ GAD Thailand Championship 2021

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA-Singha junior golf ranking 2021-2022 Match2

ด.ญ.นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ ระดับชั้น Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA-Singha junior golf ranking 2021-2022 Match2

See more >

การแข่งขันกอล์ฟรายการ Thailand Kids Golf Ranking 2021-2022

ด.ญ.กันต์กวี ลินจงสุบงกช ระดับชั้น Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟรายการ Thailand Kids Golf Ranking 2021-2022

See more >

การแข่งขันกอล์ฟรายการ SISB-JJGA Golf Trophy 2021

ด.ช.อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟรายการ SISB-JJGA Golf Trophy 2021

See more >

ด.ญ.ณิชชา กุมารจันทร์ ระดับชั้น ป.6/6

ด.ญ.ณิชชา กุมารจันทร์ ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ระดับชั้น ป.6/5

ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ระดับชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 6 รายการ

See more >

ด.ญ.พรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ ระดับชั้น ป.6/3

ด.ญ.พรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ ระดับชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 4 รายการ

See more >

การแข่งขันดนตรี รายการ Young Musician Competition & Festival 2021

ด.ช.พลากร ปัญญาวรากร ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรี รายการ Young Musician Competition & Festival 2021

See more >

ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ระดับชั้น ป.3/8

ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ระดับชั้น ป.3/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 3 รายการ

See more >

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการ SAT football thailand championship “แชมป์ชนแชมป์” 2021

ด.ช.วชิรกร ทันนาเขตต์ ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการ SAT football thailand championship “แชมป์ชนแชมป์” 2021

See more >

การแข่งขันดนตรี รายการ The 1st Bangkok International Perform ING Arts Piano Competition 2021

ด.ญ.พิมพ์วรัตม์ เพ็งชัย ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ The 1st Bangkok International Perform ING Arts Piano Competition 2021

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TKG ( Thailand Kids Golf Tour) 2020-2021

ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TKG ( Thailand Kids Golf Tour) 2020-2021

See more >

ด.ช.ชนทัช เตชะโพธิวรคุณ ระดับชั้น ป.3/5

ด.ช.ชนทัช เตชะโพธิวรคุณ ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 3 รายการ

See more >

ด.ช.ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.3/4

ด.ช.ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.3/4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 2 รายการ

See more >

การประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2563

ด.ญ.อัยยนันท์ เลิศสินธพานนท์ ระดับชั้น Year 6A ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2563

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.3/6

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 7 รายการ

See more >

การแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกแอโรบิคชิงชนะเลิศแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2564

ด.ญ.พรภา วัฒนสาธิตอาภา ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกแอโรบิคชิงชนะเลิศแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2564

See more >

ด.ช.ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.3/3

ด.ช.ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 4 รายการ และ การแข่งขันด้านวิชาการ 7 รายการ

See more >

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวร​ศักดิ์ ระดับชั้น ป.3/3

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวร​ศักดิ์ ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 5 รายการ

See more >

ด.ช.สุธีรัชต์ สุทธรังษี ระดับชั้น ป.3/2

ด.ช.สุธีรัชต์ สุทธรังษี ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2 รายการ

See more >

การแข่งขันว่ายน้ำปิดแมตช์ประจำปี Bangkok Planetarium Swimming Cup

ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำปิดแมตช์ประจำปี Bangkok Planetarium Swimming Cup

See more >

การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2564

ด.ญ.ณัฐณิชา ขำศิริรัตน์ ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2564

See more >

ด.ญ.อิสรีย์ วงศ์กาญจนา ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.อิสรีย์ วงศ์กาญจนา ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้น ป.2/1

ด.ช.อคิระ จิตพุทธิ ระดับชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ

See more >

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.1/7

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.1/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2021 (WRO 2021) รอบนานาชาติ

ด.ช. ธนกฤต มยุรฤทธิ์ภิบาล ระดับชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2021 (WRO 2021)

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ GAD Thailand Championship 2021 Match 5

ด.ช.อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ GAD Thailand Championship 2021 Match 5

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ IMG Junior world 2021

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ IMG Junior world 2021 และได้รับรางวัล

See more >

ด.ช.อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล ระดับชั้นป.6/6

ด.ช.อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล ระดับชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ Thailand kids step-up tournament 2021 class E Girls

ด.ญ.อิสรีย์ วงศ์กาญจนาระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ Thailand kids step-up tournament 2021 class E Girls

See more >

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ศุภกิจอุดมการณ์ ระดับชั้น Year2B

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ศุภกิจอุดมการณ์ ระดับชั้น Year2B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ SISB-JJGA Golf Trophy 2021

ด.ญ.นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ SISB-JJGA Golf Trophy 2021

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA SINGHA​ Junior ​Golf​ Champion

ด.ญ.ภิรฎา​ จุฑาวนิชกุล ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA SINGHA​ Junior ​Golf​ Champion

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA SINGHA​ Junior ​Golf​ Champion

ด.ญ.กันต์กวี​ ลินจงสุบงกช ระดับชั้น Year5A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA SINGHA​ Junior ​Golf​ Champion

See more >

ด.ญ.มายา สตราคา Year 6B

ด.ญ.มายา สตราคา Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.สรัญกร สงวนโภคัย Year 6B

ด.ญ.สรัญกร สงวนโภคัย Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ช.อัครโภคิณ แสนมาโนช Year 6B

ด.ช.อัครโภคิณ แสนมาโนช Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ช.พฤฒพงศ์ อุไพศิลป์สถาพร Year 6B

ด.ช.พฤฒพงศ์ อุไพศิลป์สถาพร Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.พลอยปภัส อัครชัยเมธาภรณ์ Year 6B

ด.ญ.พลอยปภัส อัครชัยเมธาภรณ์ Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

TGA Singha Junior Golf Ranking 2020-2021

ด.ช.พฤกษ์ศิระ พฤกษไพบูลย์ Year 6B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ญ.ภคมน สุทธิ์พิบูลวงศ์ Year 6A

ด.ญ.ภคมน สุทธิ์พิบูลวงศ์ Year 6A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

รายการไทยนิยมแชมป์เปี้ยนชิพต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 8

ด.ญ.สุขประภา สกุลวรธรรม Year 6A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.ขวัญชนก บุญจันทร์ Year 6A

ด.ญ.ขวัญชนก บุญจันทร์ Year 6A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ช.พฤกษ์ศิลา พฤกษไพบูลย์ Year 6A

ด.ช.พฤกษ์ศิลา พฤกษไพบูลย์ Year 6A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

SINGHA Thailand Junior Match Play Championship

ด.ญ.กันต์กวี ลินจงสุบงกช Year 5B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ญ.นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ Year 5B

ด.ญ.นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ Year 5B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ช.ฉัฐสิปป์ สุรพัฒนานนท์ Year 5B

ด.ช.ฉัฐสิปป์ สุรพัฒนานนท์ Year 5B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ASMO THAILAND (English)

ด.ญ.เอลิศา กุกเรย่า Year 5B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษ

See more >

ด.ช.ปุณณชัย ประภายนต์ Year 5A

ด.ช.ปุณณชัย ประภายนต์ Year 5A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ASMO THAILAND (English)

ด.ญ.อัยยนันท์ เลิศสินธพานนท์ Year 5A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษ

See more >

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน LTAT PYRAMID TENNIS 10s

ด.ช.ธีชา สัจจกุล Year 5A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทนนิส

See more >

GAD THAILAND CHAMPIONSHIP 2019-2020

ด.ญ.ไกลกังวล จิระอรุณ Year 5A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ช.สุวิจักขณ์ ประสิทธิวณกุล Year 4B

ด.ช.สุวิจักขณ์ ประสิทธิวณกุล Year 4B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ช.ธนากร ภู่ธนา Year 4A

ด.ช.ธนากร ภู่ธนา Year 4A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.นันท์นภัส มั่นหมั่น Year 4A

ด.ญ.นันท์นภัส มั่นหมั่น Year 4A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ASMO THAILAND (English)

ด.ญ.มาริศา กุกเรย่า ระดับชั้น Year 3B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษ

See more >

Thailand Ice Hockey Tournament 2020, U8 division

ด.ช.ณรัชพงศ์ รัตนวชิช์ ระดับชั้น Year 3A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง

See more >

ด.ช.อัฟฟาอาริฟฮ์ เจ๊ะแว ระดับชั้น Year 3B

ด.ช.อัฟฟาอาริฟฮ์ เจ๊ะแว ระดับชั้น Year 3B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ" ครั้งที่ 11

ด.ช.นิปุน ศรีมงคลถาวร ระดับชั้น Year 3A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด

See more >

ด.ช.นฤพัลลภ แสนมาโนช ระดับชั้น Year 2B

ด.ช.นฤพัลลภ แสนมาโนช ระดับชั้น Year 2B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำและกอล์ฟ

See more >

รายการไทยนิยมแชมป์เปี้ยนชิพต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 8

ด.ญ.ธนานุช ภู่ธนา ระดับชั้น Year 2B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ศุภกิจอุดมการณ์ ระดับชั้น Year 2B

ด.ญ.พัทธ์ธีรา ศุภกิจอุดมการณ์ ระดับชั้น Year 2B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรี ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

See more >

รายการไทยนิยมแชมป์เปี้ยนชิพต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 8

ด.ญ.พรรณ์วรท วุฒิกุล ระดับชั้น Year 2B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

การแข่งขันกอล์ฟรายการTGA-SINGHA JUNIOUR GOLF RANKING 2020-2021

ด.ช.กฤษณกร ลินจงสุบงกช ระดับชั้น Year 2A ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น ระดับชั้น Year 1B

ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น ระดับชั้น Year 1B ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้น ป.3/7

ด.ญ.โชติกา ชำนาญหมอ ระดับชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ช.อัครวัฒน์ กัวตระกูล ระดับชั้น ป.2/2

ด.ช.อัครวัฒน์ กัวตระกูล ระดับชั้น ป.2/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

การแข่งขันว่ายน้ำ ไทยนิยมแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 9

ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก ระดับชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ ไทยนิยมแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 9

See more >

ด.ช.พีรวิชญ์ จิริยะสิน ระดับชั้น ป.6/5

ด.ช.พีรวิชญ์ จิริยะสิน ระดับชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

See more >

ด.ญ.พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ ระดับชั้น ป.6/1

ด.ญ.พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

ด.ช.กรณ์ สว่างทรัพย์ ระดับชั้น ป.6/1

ด.ช.กรณ์ สว่างทรัพย์ ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

ด.ช.ปัณณ์ จริงจิตร ระดับชั้น ป.6/2

ด.ช.ปัณณ์ จริงจิตร ระดับชั้น ป.6/2 ได้เป็นตัวแทนสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย เข้าร่วมมหกรรมกีฬาเสมือนจริงครั้งแรกของโลก

See more >

การแข่งขันกีฬาลีลาศ และการแข่งขันกีฬาเบรกกิ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาลีลาศ และการแข่งขันกีฬาเบรกกิ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

See more >

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2563

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2563

See more >

ATOD International Dance Competition 2020

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2020

See more >

7th CSTD Thailand Dance Grand Prix

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix

See more >

Singapore International Piano Competition

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันSingapore International Piano Competition

See more >

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.4/1

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16

See more >

การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์​ ยิมนาสติกแอโรบิก​ และยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์​ ยิมนาสติกแอโรบิก​ และยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

See more >

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2563

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2563

See more >

ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ ระดับชั้น ป.1/1

ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.2/6

ด.ญ.ษิรดา เตชะรัตนไชย ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ช.ปรวีร์ ศุภวันต์ ระดับชั้น ป.2/6

ด.ช.ปรวีร์ ศุภวันต์ ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.ปณชนก เพ็ญพน ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.ปณชนก เพ็ญพน ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

RAMIL Swim to develop Skill ครั้งที่ 2

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน RAMIL Swim to develop Skill ครั้งที่ 2

See more >

ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ระดับชั้น ป.2/7

ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ระดับชั้น ป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.2/7

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

See more >

RAMIL Swim to develop Skill ครั้งที่ 2

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน RAMIL Swim to develop Skill ครั้งที่ 2

See more >

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ช.ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.2/5

ด.ช.ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้นเด็กเล็ก 2

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ

See more >

Singha-isf juniors golf open 2021

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันSingha-isf juniors golf open 2021

See more >

การแข่งขันคณิตศาสตร์ (Math-Eng) รายการ Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) Heat round 2020-2021

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ (Math-Eng) รายการ Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) Heat round 2020-2021

See more >

การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Mathematics Contest)

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Mathematics Contest)

See more >

การแข่งขันเอแมท B-Sport A-math Challenge 2020

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเอแมท B-Sport A-math Challenge 2020

See more >

KingClass Korea Super Camp 2019

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน KingClass Korea Super Camp 2019

See more >

ด.ญ.อรวรรยา สดกลาง ระดับชั้น ป.4/2

ด.ญ.อรวรรยา สดกลาง ระดับชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันสสวท.

See more >

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติรายการ Singapore and Asian Schools Math Olympiad 2020 (SASMO2020)

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติรายการ Singapore and Asian Schools Math Olympiad 2020 (SASMO2020)

See more >

Big Bay Bei Heat Round 2020

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Big Bay Bei Heat Round 2020

See more >

WMI World Mathematic

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน WMI World Mathematic

See more >

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2563

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2563

See more >

ASMO SCIENCE THAILAND ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันASMO SCIENCE THAILAND ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

See more >

ASMO SCIENCE THAILAND ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันASMO SCIENCE THAILAND ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

See more >

ASMO SCIENCE THAILAND ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันASMO SCIENCE THAILAND ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

See more >

ASMO SCIENCE THAILAND ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันASMO SCIENCE THAILAND ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

See more >

ASMO English Thailand state round 2020 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประเภทเดี่ยว

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันASMO English Thailand state round 2020 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประเภทเดี่ยว

See more >

ASMO English Thailand state round 2020 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภททีม

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันASMO English Thailand state round 2020 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภททีม

See more >

ASMO English Thailand state round 2020 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภทเดี่ยว

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันASMO English Thailand state round 2020 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภทเดี่ยว

See more >

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

See more >

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

See more >

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

See more >

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

See more >

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

See more >

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

See more >

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

See more >

การแข่งขัน MATH - ENG Contest ครั้งที่ 6

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน MATH - ENG Contest ครั้งที่ 6

See more >

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประเภทบุคคล

See more >

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประเภทบุคคล

See more >

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประเภทบุคคล

See more >

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประเภทบุคคลและประเภททีม

See more >

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภทบุคคลและประเภททีม

See more >

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympaid (ASMO 2020) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทบุคคลและประเภททีม

See more >

ด.ญ.พัชรนันท์ สุวรรณสกนธ์ ระดับชั้น ป.6/3

ด.ญ.พัชรนันท์ สุวรรณสกนธ์ ระดับชั้น ป.6/3 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จัดโดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

See more >

ด.ญ.ติณณา ตริยานนท์ ระดับชั้น ป.6/3

ด.ญ.ติณณา แดนเขตต์ ระดับชั้น ป.6/3 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จัดโดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

See more >

การแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2020

ทีม Go Green ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2020

See more >

การแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2020

ทีม The Platinum ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2020

See more >

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุทรปราการ และการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลสาธิตพิบูลบำเพ็ญ อินวิเตชั่น ครั้งที่ 4

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุทรปราการ และการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลสาธิตพิบูลบำเพ็ญ อินวิเตชั่น ครั้งที่ 4

See more >

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทชายรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทชายรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี

See more >

การแข่งขัน ไทยแลนด์ ไอซ์ฮอกกี้ ทัวร์นาเม้นท์ 2020

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.3/2และด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ไทยแลนด์ ไอซ์ฮอกกี้ ทัวร์นาเม้นท์ 2020

See more >

การแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2020

ด.ญ.มณฑิรา วงศาโรจนะกุล ระดับชั้น ป.2/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2020

See more >

การประกวดอ่านกุรอ่านแบบมุร็อตตั้ล รุ่นอายุต่ำกว่า 9 ปี

ด.ช.อธิธัช สาลีหมัด ระดับชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลจากการประกวดอ่านกุรอ่านแบบมุร็อตตั้ล รุ่นอายุต่ำกว่า 9 ปี

See more >

การแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ Australian mathematics competition

ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ระดับชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ Australian mathematics competition

See more >

ด.ช.อธิภัทร สถิตย์วงศ์ ระดับชั้น ป.6/8

ด.ช.อธิภัทร สถิตย์วงศ์ ระดับชั้น ป.6/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ 2 รายการ

See more >

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ด.ช.ธิติพัทธ์ คุ้มญาติ ระดับชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2020-2021 ภาคเหนือตอนล่าง สนามที่ 3

ด.ญ.พฤกษ์สิริ พฤกษ์ไพบูลย์ ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2020-2021 ภาคเหนือตอนล่าง สนามที่ 3

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ SINGHA-TSGU สนามที่ 4

ด.ช.อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล ระดับชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ SINGHA-TSGU สนามที่ 4

See more >

การประกวดดนตรีไทยศรทอง

ด.ญ.แก้วกัญญา บุศราวงศ์ ระดับชั้น Year 6B ได้รับรางวัลจากการประกวดดนตรีไทยศรทอง

See more >

การประกวดดนตรีไทยศรทอง

ด.ญ.จิรัชญา เต็งเก้าประเสริฐ ระดับชั้น Year 6A ได้รับรางวัลจากการประกวดดนตรีไทยศรทอง

See more >

ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล ระดับชั้น ป.3/3

ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กุล ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด 2 รายการ

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.2/1

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน SCRATCH และการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

ด.ช.ธนกฤต มยุรฤทธิ์ภิบาล ระดับชั้น ป.5/6

ด.ช.ธนกฤต มยุรฤทธิ์ภิบาล ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันRobot 2 รายการ

See more >

การคัดเลือดประวัติและผลงาน "ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ครั้งที่ 3 " ประเภทเยาวชน

ด.ช.ณัทพงศ์ธัญธร ตรีวัฒนา ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลจากการคัดเลือดประวัติและผลงาน "ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ครั้งที่ 3 ประเภทเยาวชน

See more >

การแข่งขันเอแมท Ed-Sport Challenge 2020

ด.ญ.แพรวารินทร์ ศรีรัตนปัญญาธร ระดับชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเอแมท Ed-Sport Challenge 2020

See more >

การแข่งขันเอแมท Ed-Sport Challenge 2020

ด.ญ.พรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ ระดับชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเอแมท Ed-Sport Challenge 2020

See more >

ด.ช.ทัศน์รพี สุขอารีย์ชัย ระดับชั้น ป.4/7

ด.ช.ทัศน์รพี สุขอารีย์ชัย ระดับชั้น ป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

การแข่งขัน Max Ploys B- Sport Crossword Game A-Math Kumkom And Gold Finger Challenge

ด.ญ.ณัฐวดี ไซยจิตรเจริญรุ่ง ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Max Ploys B- Sport Crossword Game A-Math Kumkom And Gold Finger Challenge

See more >

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด.ญ.จารุพิชญา เปรมศิริ ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

See more >

การแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ ITMC 2020

ด.ช.กรณ์ สว่างทรัพย์ ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ ITMC 2020

See more >

ด.ช.ปุญณพัฒน์ ธาระเวช ระดับชั้น ป.6/1

ด.ช.ปุญณพัฒน์ ธาระเวช ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทนนิส

See more >

การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ The mall Swimming Cup 2020

ด.ญ.ปณชนก เพ็ญพน ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

See more >

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563

ด.ช.ธฤตวัน ไผ่แดง ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทนนิส

See more >

การแข่งขันเทนนิส รายการ การแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2563 ภาคอีสาน ครั้งที่ 5

ด.ญ.ณัชช์นลิน พรโชติสุริยวุฒิ ระดับชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทนนิส

See more >

การแข่งขันเทนนิส รายการ PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2563 ภาคเหนือ ครั้งที่ 5

ด.ญ.ปัณณรดา ธาระเวช ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทนนิส

See more >

การแข่งขันกอล์ฟ รายการ Thailand Kids Golf

ด.ช.ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.2/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

ด.ช.ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.2/5

ด.ช.ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TKG Thailand kids golf tour 2020-2021

ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

การแข่งขันกอล์ฟ รายการ Singha-ISF junior open 2020

ด.ช.อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล ระดับชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ระดับชั้น ป.2/4

ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้นเด็กเล็ก 2

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

การแข่งขันมาราธอน รายการ KHAOYAI Mountain Marathon International

ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก ระดับชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมาราธอน รายการ KHAOYAI Mountain Marathon International

See more >

ด.ช.วิภาสพงษ์ ศรีประจิตติชัย ระดับชั้น ป.5/5

ด.ช.วิภาสพงษ์ ศรีประจิตติชัย ระดับชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง

See more >

การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand Ice Hockey Tournament 2020

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand Ice Hockey Tournament 2020

See more >

การแข่งขันว่าย Bangkok Swimming New Normal

ด.ช.ปพนพัชร์ เลิศจรัญรัตน์ ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่าย Bangkok Swimming New Normal

See more >

การแข่งขันว่าย RQ Swimming Junior Tournament 2020

ด.ญ.ม่านฟ้า ซ่อนรักษ์ ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่าย RQ Swimming Junior Tournament 2020

See more >

การแข่งขันว่าย 11th Rangsit University Swimming Championships

ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ ระดับชั้น ป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่าย 11th Rangsit University Swimming Championships

See more >

การแข่งขันว่ายน้ำ 28th The mall swimming cup 2020

ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ ระดับชั้น ป.2/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ 28th The mall swimming cup 2020

See more >

การแข่งขันว่ายน้ำ RQ SWIMMING JUNIOR TOURNAMENT 2020

ด.ญ.รัศยา ซ่อนรักษ์ ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ RQ SWIMMING JUNIOR TOURNAMENT 2020

See more >

การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TKG Thailand kids golf tour 2020-2021

ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ รายการ TKG Thailand kids golf tour 2020-2021

See more >

การแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ระดับชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

See more >

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.4/1

ด.ญ.ภัคภร โทนมณี ระดับชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 25และการแข่งขัน Hip Hop AGG-All Generation Championship Thailand

See more >

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ด.ช.วีรวิชญ์ วัฒนาเสลารัตต์ ระดับชั้น ป.5/1 ด.ช.ธีรวัฒน์ เอี่ยมเจริญชัย ระดับชั้น ป.5/1 และด.ญ.กัลยรักษ์ วณิชย์วรนันต์ ระดับชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

See more >

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ด.ญ.ณัฐรินีย์ ศรีวชิรวัฒน์ ระดับชั้น ป.6/4 ด.ญ.จันทปภา อังธารารักษ์ ระดับชั้น ป.6/6 และด.ญ.ไอรัก ฟูกูฮาระ ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

See more >

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ด.ญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ระดับชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ ไอเอสเอฟ จูเนียร์กอล์ฟ

ด.ช.อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล ระดับชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ไอเอสเอฟ จูเนียร์กอล์ฟ

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ ไอเอสเอฟ จูเนียร์กอล์ฟ

ด.ช.ปราณชญา มารัตนะฤกษ์ ระดับชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ไอเอสเอฟ จูเนียร์กอล์ฟ

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ TGA Thailand Kids golf Tour 2020-2021

ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ TGA Thailand Kids golf Tour 2020-2021

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2020-2021

ด.ช.ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล ระดับชั้น ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2020-2021

See more >

การแข่งขันคณิตคิดเร็วประจำปี 2563

ด.ช.ภูดิส แก้วงามอรุณ ระดับชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วประจำปี 2563

See more >

การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด.ช.ปัณณวิชญ์ พวงสุวรรณ ระดับชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

See more >

ด.ญ.พิชยภา ตัณฑวิเชียร ระดับชั้น ป.2/2

ด.ญ.พิชยภา ตัณฑวิเชียร ระดับชั้น ป.2/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชน Chiangmai Ice Hockey Tournament 2020

ด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชน Chiangmai Ice Hockey Tournament 2020

See more >

การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชน Bangkok Youth Ice Hockey Tournament 2020

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.3/2และด.ช.ณัฐศรัณญ์ ชินธรรมมิตร์ ระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชน Bangkok Youth Ice Hockey Tournament 2020

See more >

การแข่งขันไตรกีฬาสำหรับเด็ก TOA Triathlon Color of Spiritual 2020

ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก ระดับชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันไตรกีฬาสำหรับเด็ก TOA Triathlon Color of Spiritual 2020

See more >

การแข่งขันกีฬาเทนนิส รายการ KRASAE

ด.ช.นพกฤษฎิ์ พรโชติสุริยวุฒิ ระดับชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทนนิส รายการ KRASAE

See more >

ด.ญ.ปัณณรดา ธาระเวช ระดับชั้น ป.2/6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส

ด.ญ.ปัณณรดา ธาระเวช ระดับชั้น ป.2/6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟรายการ GAD Thailand championship 2019-2020

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟรายการ GAD Thailand championship 2019-2020

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ Thailand Kids Golf (TKG) Tour 2020-2021 Match 4

ด.ญ.พฤกษ์สิริ พฤกไพบูลย์ ระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ Thailand Kids Golf (TKG) Tour 2020-2021 Match 4

See more >

ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ระดับชั้น ป.2/4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TSGU Junior Future Tour 2020/2021 แมทช์ที่ 1

ด.ช.ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.2/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TSGU Junior Future Tour 2020/2021 แมทช์ที่ 1

See more >

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี

ด.ญ.ธีรญา ภู่น้อยศักดิ์ ระดับชั้น ป.2/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี

See more >

ด.ญ.พรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ ระดับชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

ด.ญ.พรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ ระดับชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

การแข่งขันคณิตศาสตร์ ITMC International Talent Mathematics Contest 2020

ด.ญ.อรวรรยา สดกลาง ระดับชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์และการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์และการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์

See more >

ด.ญ.พิชยภา ตัณฑวิเชียร ระดับชั้น ป.2/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

ด.ญ.พิชยภา ตัณฑวิเชียร ระดับชั้น ป.2/2ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

ด.ช.พีระวัฒน์ สิทธิทิม ระดับชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

ด.ช.พีระวัฒน์ สิทธิทิม ระดับชั้น ป.4/2ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

See more >

การจัดแสดงผลงาน รายการThailand Young Artists (Our Country Our Future)

ด.ญ.คคนันท์ ผดุงถิ่น ระดับชั้น ป.6/4 ได้รับคัดเลือกแสดงผลงานรายการThailand Young Artists (Our Country Our Future)

See more >

การแข่งขัน SINGHA-TSGU juniors Future Tour 2019-2020

ด.ช.อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล ระดับชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน SINGHA-TSGU juniors Future Tour 2019-2020

See more >

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ

ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ระดับชั้น ป.2/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

การแข่งขันกีฬาฮอกกี้

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้

See more >

การแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี ๒๕๖๓ ภาคอีสาน ครั้งที่ ๒

ด.ญ.ปัณณรดา ธาระเวช ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี ๒๕๖๓ ภาคอีสาน ครั้งที่ ๒

See more >

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

ด.ญ.ปุญญะพัชญ์ วงศ์จิตรัตน ระดับชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

See more >

การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC)

ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่งเรือง ระดับชั้น ป.5/6ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC)

See more >

นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 ด้านคณิตศาสตร์

See more >

การแข่งขันในงานกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์

นักเรียนที่ได้รเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักกีฬากรุงเทพมหานครของการแข่งขันในงานกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์

See more >

การแข่งขันกีฬาลีลาศชิงถ้วยพระราชทานรายการ The 10th Thailand Open 2019

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาลีลาศชิงถ้วยพระราชทานรายการ The 10th Thailand Open 2019

See more >

ด.ช.ชาณัฐพล แสงทอง ระดับชั้น ป.1/1 เข้าร่วมวิ่งประเภท Fun Run

ด.ช.ชาณัฐพล แสงทอง ระดับชั้น ป.1/1 เข้าร่วมวิ่งประเภท Fun Run ซึ่งเป็นการวิ่ง 6 สนามใน 6 จังหวัด จัดโดยสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่

See more >

การแข่งขันในรายการ Skate Asia 2019 จัดโดย Isia Asia

ด.ญ.ชมสิรินธ์ จารุเพียรเลิศ ระดับชั้น ป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการ Skate Asia 2019 จัดโดย Isia Asia

See more >

การแข่งขันรายการ Pama Thailand 2019 ภาษาอังกฤษคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ Pama Thailand 2019 ภาษาอังกฤษคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย

See more >

การแข่งขันดนตรีนานาชาติ รายการ Asia Music Competition for young Artists – Busan 2019 ในรอบ Final Round

ด.ช.ณัฎฐพล เลิศวลพงศ์ ระดับชั้น ดล.2 ได้รับรางวัลจากการแช่งขันดนตรีนานาชาติ รายการ Asia Music Competition for young Artists – Busan 2019 ในรอบ Final Round

See more >

การแข่งขันดนตรีนานาชาติ รายการ Asia Music Competition for young Artists – Busan 2019 ในรอบ Final Round

ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ระดับชั้น ดล.1 ได้รับรางวัลจากการแช่งขันดนตรีนานาชาติ รายการ Asia Music Competition for young Artists – Busan 2019 ในรอบ Final Round

See more >

การแข่งขันกีฬาเทควันโด้ รายการ The 19th Pohang mayor cup motional hapkido championship and international exchange

ด.ช.อัศวิณ ดีศรีศักดิ์ ระดับชั้น ป.1/4 ได้รับรางวัลจากการแช่งขันเทควันโด้

See more >

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2019 ( world robot olympiad 2019 )

ทีม TNK Festival ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2019 ( world robot olympiad 2019 )

See more >

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่16

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่16

See more >

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

See more >

การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง

ด.ช.วิภาสพงษ์ ศรีประจิตติชัย ระดับชั้น ป.4/7 และด.ช.ปัญวรรธน์ ศรีประจิตติชัย นักเรียนชั้น ป.6/1 เข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง

See more >

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม

See more >

ด.ญ.ชุติปภา กิตติรัฐกรณ์ ระดับชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิมนาสติก

ด.ญ.ชุติปภา กิตติรัฐกรณ์ ระดับชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิมนาสติกรายการ Children Game China

See more >

ด.ญ.นภัทร ภาสุกาญจน์ ระดับชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสเก็ตน้ำแข็ง

ด.ญ.นภัทร ภาสุกาญจน์ ระดับชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสเก็ตน้ำแข็ง 3 รายการ

See more >

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.2/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้

ด.ช.ปัณณทัต หนูโท ระดับชั้น ป.2/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ 2 รายการ

See more >

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.1/5 และด.ช.ปรัชญ์โปร์ช รัชต์บริรักษ์ ระดับชั้น ป.1/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฮอกกี้

ด.ช.กันทรากร แจงจริยา ระดับชั้น ป.1/5 และด.ช.ปรัชญ์โปร์ช รัชต์บริรักษ์ ระดับชั้น ป.1/5 ได้รับรางวัลจากรายการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ “Warrior Cup” Asia Youth Ice Hockey League

See more >

ด.ช.ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

ด.ช.ชาณัฐธนพล แสงทอง ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 5 รายการ

See more >

ด.ช.ชาณัฐธนพล แสงทอง ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

ด.ช.ชาณัฐธนพล แสงทอง ระดับชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 3 รายการ

See more >

ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ระดับชั้น ป.1/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน SINGHA Junior Golf Ranking 2019 – 2020

ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ระดับชั้น ป.1/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน SINGHA Junior Golf Ranking 2019 – 2020 ณ สนามเอเวอร์กรีนฮิลล์ กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562

See more >

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์คิดเร็ว International Abacus and Mathematics Association (Thailand) 2019

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์คิดเร็ว International Abacus and Mathematics Association (Thailand) 2019

See more >

ด.ช.พชร ตั้งเด่นชัย ระดับชั้น ป.2/3

ด.ช.พชร ตั้งเด่นชัย ระดับชั้น ป.2/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน King Class Korea Super Camp 2018

See more >

ด.ช.ปุณณพัฒน์ ธาระเวช ระดับชั้น ป.5/3

ด.ช.ปุณณพัฒน์ ธาระเวช ระดับชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทนนิส

See more >

การประกวด Prince & Princess Southern Thailand 2019

ด.ญ.พัชรนันท์ สุวรรณสกนธ์ ระดับชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลจากการประกวด Prince & Princess Southern Thailand 2019

See more >

การแข่งขันประกวดศิลปะ วาดรูป รายการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ด.ญ.อนัญญา โอชาวัฒน์ ระดับชั้น ป.6/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดศิลปะ วาดรูป รายการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จัดการแข่งขันโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

See more >

การแข่งขันประกวดดนตรีรายการ Music Learning Fest#6 Bangkok 2019

ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ระดับชั้นเด็กเล็ก 1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเล่นไวโอลินรายการประกวดดนตรีรายการ Music Learning Fest#6 Bangkok 2019

See more >

การแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562

See more >

การแข่งขันหมากรุกสากลรายการ Rapid & Blitz International School Chess Championship 2019

การแข่งขันหมากรุกสากลรายการ Rapid & Blitz International School Chess Championship 2019 ณ โรงเรียนนานาชาติสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562

See more >

ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ชั้น ป.1/6 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ชั้น ป.1/4 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

See more >

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

ด.ญ.พัทธนันท์ เธียรนภาพรโชค ชั้น ป.3/6 และด.ช.พชรวัฒน์ เธียรนภาพรโชค ชั้น ดล.4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

See more >

การแข่งขัน 2019 World GreenMech Contest ประเทศไต้หวัน

ทีม ICON STEAM ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 2019 World GreenMech Contest ณ ประเทศไต้หวัน

See more >

การแข่งขัน The 14th world Mathfusion Olympiad - world final
( wmo 2019 ) ระดับนานาชาติ

ด.ญ.ศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา ระดับชั้น ป.6/2 และด.ช.กันต์ธี ยงวณิชย์ ระดับชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน The 14th world Mathfusion Olympiad - world final ( wmo 2019 ) ระดับนานาชาติ

See more >

ด.ญ.ณฐารินทร์ ศรีโคตรโพธิ์ ระดับชั้น ป.2/8

การแข่งขันเต้นรำนานาชาติ A.T.O.D International Dance Competition 2019

See more >

การแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 รายการ TDSA National Championships 2019

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 รายการ TDSA National Championships 2019

See more >

การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง

ด.ช.ปัญวรรธน์ ศรีประจิตติชัย ระดับชั้น ป.6/1 และด.ช.วิภาสพงษ์ ศรีประจิตติชัย ระดับชั้น ป.4/7 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง 4 รายการ

See more >

นักที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Green Contest 2019

ทีม Icon steam และทีม Smart steam ได้รับรางวัลการแข่งขัน Thailand Green Contest 2019

See more >

ด.ญ.ณฐมน มั่นหมั่น ระดับชั้น Y4B

การแข่งขันกีฬาลีลาศกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 และการแข่งขันลีลาศชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562

See more >

ด.ญ.พลอยไพลิน เลิศวิวัฒน์ตระกูล

การแข่งขันหมากล้อม ACC 80th Anniversary Standard Rating and Friendship Game 2018

See more >

ด.ญ.พรรณ์วรท วุฒิกุล ระดับชั้น Reception B

การแข่งขันว่ายน้ำ ณ โรงเรียนนานาชาติ Concordian เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562

See more >

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงถ้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

See more >

ด.ญ.ณทักษอร บุญยกิจโณทัย ระดับชั้น Y4A

การแข่งขันสเก๊ตลีลาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ณ ลานอิมพิเรียล เวิล์ด ไอซ์เก๊ตติ้ง สำโรง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562

See more >

ด.ช.ณรัชพงศ์ รัตนวิชช์ ระดับชั้น Year1A

การแข่งขัน Ice Hockey เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี ณ ศูนย์การค้า Fashion Island เมื่อวันที่ 27 มกราคม - 10 มีนาคม 2562 และการแข่งขัน Bangkok Fly Ice Hockey Tournament ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562

See more >

ด.ญ.นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ ระดับชั้น Year3A

รายการ TGA-SINGHA Junior Golf ranking 2019-2020 ณ สนาม Dynasty Golf and country club เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562

See more >

ด.ญ.กันต์กวี ลินจงสุบงกช ระดับชั้น Year3B

การแข่งขัน Golf U.S. Kids European Championship 2019 ณ ประเทศสก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจักร

See more >

ด.ช.สุวิจักษณ์ ประสิทธวณกุล ระดับชั้น Y2B

การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TKG ณ สนาม Watermill Golf club & resort เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562

See more >

ด.ญ.ณัฐชญา เบญจนากาศกุล ระดับชั้น Nursery A

การแข่งขันยิมนาสติก Bambi Game Invitational Meet จัดโดย Thai Canadian Community Sports เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561

See more >

ด.ญ.ภัสส์พิชชา แต้มครบุรี ระดับชั้น Year3A

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคิดเลขเร็วเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562

See more >

ด.ญ.ชมสิรินทร์ กีรติบุตร ระดับชั้น ป. 5 / 4

การแข่งขันกีฬา ICE SKATE ณ The Rink ice skate เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562

See more >

ด.ช.ปัณณ์ จริงจิตร ระดับชั้น ป. 5 / 2
ด.ญ.ณฐมน มั่นหมั่น ระดับชั้น YEAR 4B

การแข่งขันลีลาศรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ เมื่อวันที่ 10 -12 พฤษภาคม 2562

See more >

ด.ญ.พัทธนันท์ เธียรนภาพรโชค ระดับชั้น ป.3/6

เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน

See more >

ด.ญ.พิขญ์อเนก ขำอเนก ระดับชั้น ป.3/4

การแข่งขันเอแมท มูลนิธิคณะเซนต์คาเบียล ชิงแชมป์ประเทศไทย 2019

See more >

ด.ช.นธีธร ณ น่าน ระดับชั้น ป.3/4

การแข่งขันเอแมท มูลนิธิคณะเซนต์คาเบียล ชิงแชมป์ประเทศไทย 2019

See more >

ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ระดับชั้น ป.1/3

การแข่งขัน TIMO – Thailand International Math Olympics 2019 เมื่อวันที่ 5 – 8 เม.ย. 2562

See more >