อาจารย์พิมผกา อัคคะพู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อาจารย์จรัส คชกาสร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
อาจารย์สุกัญญา ร้อยพิลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560


     
[ ]
หน้าหลัก