แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โดย อ.พรทิพย์ สุขสวัสดิ์

จงเลือกคำตอบและเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง


1. ดวงอาทิตย์ตกทางทิศใด

    ใต้

    เหนือ

    ตะวันตก

    ตะวันออก

2. วันสำคัญใดเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวง

    วันวิสาขบูชา

    วันคริสต์มาส

    วันพ่อแห่งชาติ

    วันแม่แห่งชาติ

3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของดวงอาทิตย์

    ให้แสงสว่าง

    ให้ความอบอุ่น

    ช่วยกำหนดทิศทาง

    ไม่มีเวลากลางวันหรือกลางคืน

4. วันที่ดวงจันทร์เต็มดวงเรียกว่า...........................................

    

5. ถ้าโลกเราไม่มีดวงอาทิตย์จะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น

    สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนเป็นสีดำ

    พืชไม่สามารถเจริญเติบโต

    คนและสัตว์ดำรงชีวิตได้อย่างปรกติ

    ผิดทุกข้อ

6. การตีเทนนิสเป็นการใช้แรง...............................

    

7. การเล่นชักคะเย่อเป็นการใช้แรง.........................

    

8. การเด็ดดอกไม้เป็นการใช้แรง..........................

    

9. การเล่นวอลเล่บอลเป็นการใช้แรง......................................

    

10. ข้อใด้เป็นประโยชน์ของแรงดึง

    ถอดปลั๊ก

    เล่นปิงปอง

    เล่นเทนนิส

    เล่นวอลเล่บอล