ตัวแทนยุวฑูติการท่องเที่ยววิถีไทย ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
 

ด.ช.ณัทพงศ์ธัญธร ตรีวัฒนา
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ได้รับตำแหน่งยุวฑูติการท่องเที่ยววิถีไทย กรุงเทพมหานคร
จากนิตยสาร Summer Kids

     
[ ]
หน้าหลัก