เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560
และ
การแข่งขันหมากรุกสากล IWICA Youth Chess Championship
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560

 
 

ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง
นักเรียนระดับชั้น Year3B
ได้คะแนนรวมสูงสุดของกรุงเทพมหานคร
จากการเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์

ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมฝ่ายหญิง รุ่นอายุน้อยกว่า 8 ปี
จากการแข่งขันหมากรุกสากล IWICA Youth Chess Championship

     
[ ]
หน้าหลัก