การแข่งขัน U.S. kids World Championship ปี 2017 - 2018
ณ สนาม Royal Hills Golf & Resort เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560
และ
การแข่งขัน SINGHA - TSGU Junior Future Tour 2017 - 2018
ณ สนาม Watermill Golf & Gardens เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

 
 

ด.ญ.นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์
นักเรียนระดับชั้น Year2A
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

     
[ ]
หน้าหลัก