การแข่งขันอีซีซี ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ประเทศไทย ภาคกลาง -
ภาคตะวันออก ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง

 
 

การแข่งขัน A-Math รุ่นประถมศึกษา ได้ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขัน A-Math รุ่นประถมศึกษา

ด.ช.กรณ์ สว่างทรัพย์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ด.ช.คณิศร บุษปวนิช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ด.ญ.เปี่ยมรัก เตชะไทยเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช.กฤติน ศรีสันติสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ด.ญ.แพรวารินทร์ ศรีรัตนปัญญาธร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3


     
[ ]
หน้าหลัก