รางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี ประเภทสารคดี

 
 


ด.ญ.ติณณา แดนเขต
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


     
[ ]
หน้าหลัก