แข่งขันความคิดสร้างสรรค์โลก ครั้งที่ 13 2017 World Creativity Festival

 
 

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความคิดสร้างสรรค์โลก ครั้งที่ 13 2017 World Creativity Festival ณ เมืองแทจ็อน ประเทศเกาหลีใต้
ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2560


นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 4 คน โดยมี 2 ทีม ทีมละ 2 คน
1. ด.ช.ปกป้อง ปิยะโรจนะ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

2. ด.ญ.ณิชาภัทร อยู่สามารถ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

3. ด.ญ.วริฏฐา กัมมารพัฒน์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8

4. ด.ญ.เกษลดา ลือนาม
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8

นักเรียนได้รับรางวัล Bronze Prize (เหรียญทองแดง)
ด.ช.ปกป้อง ปิยะโรจนะ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ด.ญ.ณิชาภัทร อยู่สามารถ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5


     
[ ]
หน้าหลัก