การแข่งขันแบรนด์ ซูโดกุควันคัพ 2017 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต


 
 

ด.ช.กรณ์ สว่างทรัพย์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
และ
ด.ญ.พัชรนันท์ สุวรรณสกนธ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 
 
 
 
ด.ช.กฤติน ศรีสันติสุข
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
และ
ด.ญ.แพรวารินทร์ ศรีรัตนปัญญาธร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

[ ]
หน้าหลัก