การแข่งขันหมากล้อม รายการ Mama Cup Go International Tournament 2017
ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560

 

 

ด.ญ.ไอรัก ฟูกูฮาระ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศรุ่น Kyu อายุไม่เกิน 10 ปี
และ
ได้รับคัดเลือกเป็นทีมนักกีฬาหมากล้อมหญิงจังหวัดกรุงเทพฯ
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ

[ ]
หน้าหลัก