การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 18-20 เมษายน 2560 ณ อาคารสยามกลการ กรุงเทพฯ

 

ด.ญ.กัลยกร ชลิตพรรณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ประเภทขับร้อง รุ่นอายุ 6-11 ปี จากบทเพลง Rolling in the deep

 
     
[ ]
หน้าหลัก