นักเรียนได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

 

ด.ญ.ณัช ศุภวัฒนกุล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
ได้รับรางวัล จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการต่างๆ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี จากรายการ BUTTERFLY OPEN 2017
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี จากรายการ CENTRAL TABLE TENNIS CUP 2017
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวชนไทย
เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ITTF World Junior Circuit SET Thailand Junior & Cadet Open, (Golden Series)
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี จากรายการเท้าสุรนารีโอเพ่น ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

รางวัลตำแหน่งที่ 3
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี จากรายการ Bangkok Table Tennis 2017
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560
ประเภททีมเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี จากรายการชิงแชมป์สโมสร ประจำปี 2560
(SET Table Tennis Club Chapionship 2017)
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560

...................................................................................................................................................................................................

ด.ญ.มาธวี ตันติพุทธ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ได้รับรางวัล จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการต่างๆ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 8 ปี จากรายการ BUTTERFLY OPEN 2017
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 8 ปี จากรายการ CENTRAL TABLE TENNIS CUP 2017
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560

รางวัลตำแหน่งที่ 3
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 8 ปี จากรายการ Bangkok Table Tennis 2017
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560

...................................................................................................................................................................................................

ด.ญ.สกุลญา อริยโชติมา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 8 ปี จากรายการ BUTTERFLY OPEN 2017
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560
 
     
[ ]
หน้าหลัก