การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง
ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560

 
 
รางวัลระนาดเอกระดับประถมศึกษา เข็มฝีมือศรทอง อันดับที่ 7

ด.ช.ณปาย ปัทมจินตธำรง

 
     
[ ]
หน้าหลัก