การแข่งขันกีฬาหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2560
จัดโดย สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

 
 
รางวัลชนะเลิศประเภททีม Friendship Game ในระดับประถมต้น

ด.ช.วีรวิชญ์ วัฒนาเศลารัตน์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
 
     
[ ]
หน้าหลัก