การแข่งขันว่ายน้ำ

 
14 th THE MALL SWIMMING CUP 2012
 
 
วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
 
     
 
 
     
 
การแข่งขันว่ายน้ำ 14 th THE MALL SWIMMING CUP 2012
 
     
 
เด็กชายกว้าง  เสรีเจริญสถิตย์
 
 
สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 
Place Event Time
1 กบ 25 เมตร รุ่น 7 ปีชาย กลุ่ม C 00:24:28
1 ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย กลุ่ม C 00:19:75
1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย กลุ่ม C 00:42:33
3 กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย กลุ่ม C 00:25:46
1 กบ 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย กลุ่ม C 00:52:88
1 ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย กลุ่ม C 00:21:92
1 ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย กลุ่ม C 00:52:77
3 กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย กลุ่ม C 00:56:43
 
   
ทำสถิติดีกว่าเดิม
 
     
 
[ ]
หน้าหลัก