การแข่งขันเปียโน
ณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สำนักงานใหญ่
   
 


ด.ช.วรกฤต ทานัชฌาสัย
นักเรียนระดับชั้น Year 2A โครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPiP)

เข้าร่วมการแข่งขันเปียโน รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี
ณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สำนักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 
     
 
[ ]
หน้าหลัก