การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย
โดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย)
ณ สวนสนุกดรีมเวิร์ล เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
   
 


ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง
นักเรียนระดับชั้น Year 2B โครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPiP)
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 2 ถ้วยรางวัล

ด.ญ.ชิษณุดา ศิริชยาพร
นักเรียนระดับชั้น Year 2B โครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPiP)
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 ถ้วยรางวัล

ด.ญ.ณทักษอร บุญยกิจโณทัย
นักเรียนระดับชั้น Year 2B โครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPiP)
ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง

ด.ญ.จิรัชญา เต็งเก้าประเสริฐ
นักเรียนระดับชั้น Year 2B โครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPiP)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช.พฤกษ์ศิลา พฤกษไพบูลย์
นักเรียนระดับชั้น Year 2A โครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPiP)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช.ธามม์ ถิรสุนทรากุล
นักเรียนระดับชั้น Year 2A โครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPiP)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ญ.ธีร์วรา กฤษดาประดิฐ์
นักเรียนระดับชั้น Year 1A โครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPiP)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี

ด.ญ.ภัสส์พิชชา แต้มครบุรี
นักเรียนระดับชั้น Year 1A โครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPiP)
ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และ 1 เหรีญทองแดง รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี

 
     
 
[ ]
หน้าหลัก