การแข่งขันว่ายน้ำ
   
 


ด.ช.พฤฒพงศ์ อุไพศิลป์สถาพร
นักเรียนระดับชั้น Year 2B โครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPiP)

เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ณ กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560
ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 4 เหรียญรางวัล จากการแข่งขันว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร ได้แก่
1. รายการเตะขาและฟรีสไตล์ จำนวน 2 เหรียญเงิน
2. รายการกรรเชียงและผีเสื้อ จำนวน 2 เหรียญทองแดง

ด.ญ.ธริฌา อุริยะพงศ์สรรค์
นักเรียนระดับชั้น Year 2B โครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPiP)

เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ณ กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560
ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันว่ายน้ำระยะทาง 25 เมตร รายการเตะขา

 
     
 
[ ]
หน้าหลัก