Up - โครงการล้างมือกับ Kimberly Slideshow

บริษัท Kimberly Clark Profession ได้ร่วมกับกรมอานามัยกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการล้างมือกับ คิมเบอร์รี่
โดยมอบให้บริษัท Direct Solution จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการักษาความสะอาดของเยาวชน การรู้จักวิธีการดูแลป้องกัน
และการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างถูกวิธี ชั้นเด็กเล็ก1-4

วันพุธที่ 1 ก.ค. 2552

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Total images: 24 | Last update: 2/7/2552, 10:31 น. | © JAlbum & Chameleon | Help