หน้าหลัก
ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ บุคคลสำคัญ โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ มาเรียนดนตรีไทยกันเถิด มาเรียนดนตรีสากลกันเถิด แนวทางการปฏิรูปดนตรีในไทย
บรรทัด 5 เส้น , สัญลักษณ์ประจำตัวโน้ต
( Staff and Musical Names )
 
 
 
การกำหนดให้เสียงมีระดับสูงต่ำกว่ากันตามชื่อเรียกได้ต้องมีบรรทัด 5 เส้น
ภาษาอังกฤษเรียก สต๊าฟ (STAFF) ไว้สำหรับให้ตัวโน้ตยึดเกาะ
มีส่วนประกอบคือ จำนวนเส้น 5 เส้น จำนวนช่อง 4 ช่อง
 
            
 
เส้น 5 เส้น
 
 
 
 
ช่อง 4 ช่อง
 
 
 
 
การบันทึกตัวโน้ตลงบนบรรทัด 5 เส้นทำได้ 2 แบบ โดยการบันทึกจะต้องชัดเจนแน่นอน
1.ให้หัวตัวโน้ตวางบนเส้น (On a Line)
 
 
 
 
2.ให้หัวตัวโน้ตวางในช่อง (In a Space)
 
 
 
 
เราจะสามารถบอกชื่อตัวโน้ตต่างๆได้ ก็ต้องมีเครื่องหมายเฉพาะกำกับไว้ก่อนหน้าตัวโน้ต
เครื่องหมายเฉพาะนี้เรียกว่า เครื่องหมายประจำหลัก ที่เราจะศึกษานี้ มี 2 ชนิด
คือ กุญแจซอล อังกฤษเรียกว่า G Clef หรือ Treble Clef
 
 
 
 
ชื่อตัวโน้ตเมื่อเขียนลงบรรทัด 5 เส้นพร้อมกุญแจซอล
มีหลักเพื่อให้จำง่ายขึ้นคือ

โน้ตคาบเส้น Every   Good  Boy   Does   Fine

 
 
 
 

 
 
โน้ตในช่อง FACE