หน้าหลัก
ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ บุคคลสำคัญ

โน้ตฝึกแบบเรียน

มาเรียนดนตรีไทยกันเถิด มาเรียนดนตรีสากลกันเถิด แนวทางการปฏิรูปดนตรีในไทย


 
บทเพลงพระราชนิพนธ์
- พรปีใหม่
 
   
  - แบบฝึกหัดแผ่นป้ายโน้ตจังหวะดนตรี
   
  - แบบฝึกหัดแผ่นป้ายจังหวะสำหรับเครื่องดนตรี Keyboard ป.3
   
  - แบบฝึกหัดแผ่นป้ายจังหวะสำหรับเครื่องดนตรี Recorder ป.5
   
  - แบบฝึกหัดแผ่นป้ายเฉพาะจังหวะสำหรับการสอบ ป.3 และ ป.5
 
 
โน้ตเพลงสำหรับ เมโลเดียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
- ระบบนิ้วของเมโลเดียน
   
- เพลงขนมปัง
   
- เพลง 123 โด เร มี ( CDE )
   
- เพลง 123 โด เร มี
   
- เพลง เป็ด ( Duck )
   
  - เพลงJingle bells
   
  - เพลงตัวหนอน ( Stepping  )
   
  - เพลง  Quiet Quiet
   
  - เพลงหนูมารี ( Mary Had A Little Lamb )
   
- เพลงกบน้อย (Frog)
   
- เพลงแมงมุมลาย
   
  - เพลง Lightly Row
 
 
โน้ตเพลงสำหรับ เมโลเดียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
- เพลง Quiet Quiet
   
  - เพลง When The Saint Go Marching In
 
  - เพลง Twinkle Twinkle Little Star
 
- เพลง Happy Birth Day
   
  - Tokei No Uta
 
 
โน้ตเพลงสำหรับ ขลุ่ย recorder ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
- ระบบเสียงของขลุ่ย recorder
   
  - เพลงขนมปังกรอบ
 
- เพลง 321 ซอล ลา ที ( GAB )
   
  - เพลง 3 2 1 (GAB)
 
- เพลง เป็ด ( Duck )
   
  - เพลง LIGHTLY ROW
 
- เพลงตัวหนอน ( Stepping  )
   
  - ดาวน้อย
   
  - เพลงหนูมารี ( Mary Had A Little Lamb )
   
  - เพลง I"M A LITTLE TEAPOT
   
  - เพลงกบน้อย (Frog)
   
  - เพลงสามัคคีชุมนุม
 
 
โน้ตเพลงสำหรับ ขลุ่ย recorder ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
- เพลง Long Long Ago
 
  - เพลงทานตะวัน