โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 
  เข้าค่ายกลางวัน(Day Camp)
ลูกเสือชั้นป.1-ป.3
25 พฤศจิกายน 2560
 
  ปัจฉิมนิเทศน์ นักเรียนป.6
21 พฤศจิกายน 2560
             
  Pretest เด็กเล็ก
ปีการศึกษา 2561
19 พฤศจิกายน 2560
 
  นักเรียนชั้นป.2
ทัศนศึกษาสวนสัตว์
เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
17 พฤศจิกายน 2560
             
  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
อาชีพในฝัน ของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
15 พฤศจิกายน 2560
 
  การแข่งขันฟุตบอล 8 And
Under Prasarnmit Cup
ของนักเีรียน PPiP
14 พฤศจิกายน 2560
             
       
 

ด.ช.วรพล ลิขิตเจริญพันธ์
นักเรียนชั้น ป.6/4 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
อิเล็คโทน...

 
 

ด.ช.ณัทพงศ์ธัญธร ตรีวัฒนา
นักเรียนชั้น ป.3/1 ได้รับ
ตำแหน่งยุวฑูติการท่องเที่ยว
วิถีไทย กรุงเทพมหานคร...

             
  นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ระหว่างโรงเรียน จัดโดย
กรมพลศึกษา

 
  ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง
ได้รับรางวัลจากการสอบ
แข่งขันวััดความรู้ และการ
แข่งขันหมากรุกสากล...
             
  ด.ญ.นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Golf 2 รายการ  
  นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันอีซีซี ทริปเปิ้ลเกม
ชิงแชมป์ประเทศไทย
...
             
       
 

ปัจฉิมนิเทศ ผู้ปกครอง
นักเรียนชั้น ป.6
21 พฤศจิกายน 2560

 
 

อาจารย์และนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
ม.ศิลปากร เยี่ยมชม
การเรียนการสอน
16 พฤศจิกายน 2560

             
 

ผู้ปกครองรับผลการเรียน
และสิทธิ์สนับสนุนการจัด
การศึกษาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
19 ตุลาคม 2560

 
  ผู้ปกครองรับผลการเรียน
และสิทธิ์สนับสนุนการจัด
การศึกษาของนักเรียน
ชั้นเด็กเล็ก - ชั้นประถม
ศึกษาตอนต้น
18 ตุลาคม 2560
             
  โรงเรียนผดุงวิทย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมชม
โรงเรียน
11 ตุลาคม 2560
 
  แนะนำตัวอาจารย์นิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2/2560
6 ตุลาคม 2560
             
       
 ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


- ไม่มีประกาศรับสมัคร -

 
satitprasarnmitschool@yahoo.com
satitprasarnmitschool@hotmail.com

Tel.0-2662-3180-87
0-2662-1442-43
Fax. 0-2259-4517