หน้าแรก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
: พิธีไหว้ครูและมอบเกียรติบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
 
 
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว โครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPiP)
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน)
- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหนาที่บริหารงานทั่วไป,ตำแหน่งคนงาน

 

ขณะนี้เวลา
 
 


เพลงประจำโรงเรียน

   
satitprasarnmitschool@yahoo.com
satitprasarnmitschool@hotmail.com

Tel.0-2662-3180-87
0-2662-1442-43
Fax. 0-2259-4517