เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน